Archiwa kategorii: Wysokie Mazowieckie

Święck Wielki: Dzień Bezpiecznego Internetu

“Serfuję. Respektuję” – to hasło tegorocznego Dnia Bezpiecznego Internetu. W jego obchody włączyli się również wysokomazowieccy policjanci.

Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem “Serfuję. Respektuję”. Tematem przewodnim tego dnia jest to, że każdy internauta ma prawo wykorzystywać potencjał sieci do samorealizacji, zdobywania informacji, nauki czy zabawy. Jednak należy pamiętać, że każda z takich osób powinna być świadoma odpowiedzialności jaką ponosi za swoje działania w Internecie. W tegoroczne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu włączyli się również mundurowi z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Podczas spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej w Święcki Wielkim funkcjonariusze starali się zwrócić uwagę swoich słuchaczy na to, że w trakcie serfowania w Sieci powinni pamiętać o szanowaniu innych jej użytkowników i respektowaniu ich praw. Policjanci w trakcie spotkania starali się uświadomić młodym ludziom jak ważne jest właściwe poruszanie się w Internecie ponieważ mimo wielu zalet niesie on również pewne zagrożenia, szczególnie dla młodych jego użytkowników.

dbi_2013_1

dbi_2013_2

dbi_2013_3

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, fot. podlaska.policja.gov.pl

Rozbudowa Szpitala Ogólnego

W obecnym roku ruszy budowa Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. Cena ofertowa inwestycji wynosi 12 302 203,02 zł brutto, będzie to jedna z największych inwestycji na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

Rozbudowa Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w zakresie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych obejmuje wybudowanie:
– bloku operacyjnego z trzema salami operacyjnymi,
– sali wybudzeń,
– centralnej sterylizatorni,
– szpitalnego oddziału ratunkowego o powierzchni budynku ok. 1600 m 2 wraz z podjazdem dla karetek
– zagospodarowanie terenu obejmującego rozbudowę w tym doprowadzenie i wykonanie niezbędnych instalacji.

Przetarg na rozbudowę Szpitala w Wysokiem Mazowieckiem wygrało pod koniec zeszłego roku Konsorcjum składające się z dwóch firm: Anchor sp. z o.o. z Choroszczy oraz “MASTER” Emil Borys z Wysokiego Mazowieckiego. Szpital w Wysokiem Mazowieckiem podlega pod Powiat Wysokomazowiecki.

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, jako jedyny podmiot leczniczy z województwa podlaskiego znalazł się wśród 4342 przedsiębiorstw, które zakwalifikowały się do XIII edycji Gazel Biznesu. O tytuł Gazeli Biznesu 2012 mogły ubiegać się firmy spełniające następujące kryteria:
a) rozpoczęły działalność przed 2009 rokiem i prowadzą ją nieprzerywalnie do dziś,
b) w roku 2009 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 – 200 mln zł,
c) w latach 2009-2011 z roku na rok odnotowywały wzrost sprzedaży,
d) w latach 2009-2011 ani razu nie odnotowały straty,
e) umożliwiły analizę swoich wyników finansowych (publikując je w Monitorze Polskim B albo przekazując dane do Coface Poland lub udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego).

Planowana inwestycja jak i nominowanie do nagrody biznesowej Gazele Biznesu wskazują, że Szpital w Wysokiem Mazowieckiem, w przeciwieństwie do innych podobnych placówek w kraju jest w dobrej sytuacji finansowej.

Info/fot. własne / Szpital Ogólny

Stawki za odbiór i wywóz odpadów w Wysokiem Mazowieckiem

Poniżej podajemy informację z Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem, ważną dla mieszkańców, ponieważ pierwszą deklarację właściciele nieruchomości zamieszkałej zobowiązani są złożyć do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

Każdy właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości zamieszkałej jak również osoba posiadająca taką nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub w inny sposób władający nieruchomością zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zobowiązany złożyć deklarację na podstawie której zostanie ustalona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieruchomości na których znajdują się budynki zabudowy wielorodzinnej deklarację za taką nieruchomość składa zarządca nieruchomości. W związku z tym, bez względu na to czy dana osoba jest lokatorem czy też właścicielem lokalu deklarację będą musiały za nią złożyć odpowiednio: Spółdzielnia Mieszkaniowa lub Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Wzór tej deklaracji został określony w uchwale Rady Miasta i zostanie umieszczony na stronie internetowej Miasta. Pierwszą deklarację właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do dnia 30 kwietnia 2013 roku. W deklaracji tej właściciel nieruchomości określi czy odpady komunalne będzie zbierał w sposób selektywny, czy nie. Przestrzeganie tego zobowiązania będzie sprawdzane przez podmiot odbierający odpady komunalne, który przedkładał będzie do Urzędu Miasta informację o nieruchomościach, na których zobowiązanie to jest przestrzegane. W przypadku nie wywiązywania się przez właściciela nieruchomości z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpady te zostaną odebrane jako odpady zmieszane.

Gdy właściciel nieruchomości zamieszkałej nie złoży deklaracji lub dane zawarte w złożonej deklaracji będą niezgodne ze stanem faktycznym Urząd Miasta zobowiązany będzie do określenia wysokości opłaty dla takiej nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej na podstawie posiadanych informacji.

W przypadku zmiany danych objętych złożoną już deklaracją lub zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca właściciel będzie zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od zdarzenia powodującego zmianę danych zawartych w deklaracji lub zamieszkania pierwszego mieszkańca.

Podczas sesji ustalono stawkę opłaty jaką właściciel nieruchomości na której zamieszkują osoby będzie zobowiązany płacić . Zgodnie z uchwałą Rady Miasta opłata ta wynosić będzie 13,00 zł za jedną osobę, a w przypadku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka ta zostanie zmniejszona do 8,00 zł za jedną osobę. Opłata ta powinna być wnoszona z góry do 15 każdego miesiąca na rachunek Urzędu Miasta nr 27 1020 1332 0000 1102 0037 5535 bez wezwania, zgodnie ze złożoną deklaracją. W związku z tym pierwszą opłatę mieszkańcy Miasta zobowiązani są uiścić do dnia 15 lipca 2013 roku. W przypadku osób, które wpłacą za okres dłuższy niż jeden miesiąc powstanie nadpłata, która zostanie zaliczona na poczet opłaty na kolejny miesiąc lub miesiące. Opłatę za odbiór odpadów komunalnych podobnie jak każdą inną opłatę na rzecz Urzędu Miasta będzie można wpłacić bez prowizji w banku prowadzącym obsługę budżetu tj PKO BP S.A. Oddział Wysokie Mazowieckie.

Komentarz redakcji: Znowelizowana tzw. ustawa śmieciowa nakłada konieczność przeprowadzenia przetargów co powinno wpłynąć teoretycznie na jak najniższą cenę za odbieranie odpadów. W ustawie są zapisane dwa alternatywne rozwiązania; przetarg wyłącznie na odbieranie śmieci lub przetarg na zagospodarowanie całości odpadów. Wysokie Mazowieckie swoje odpady ma kierować na składowisko do Czerwonego Boru.
Nasuwają się pytania: Dlaczego ustalone stawki mają obowiązywać w tych kwotach od lipca 2013r., skoro nie było jeszcze przetargu? Czy ostateczne stawki za wywóz odpadów nie powinny być ustalone po wynikach przetargu na w/w zagospodarowanie odpadów?

Informacja własna / Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

“Gołębie Nadziei” rozdane!

Mlekovita jest uznaną marką nie tylko na rynku gospodarczym, ale również na niwie kulturalnej. Statuetka “Gołębie Nadziei” to już kolejny wyraz uznania, który otrzymała Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita.

“Wczoraj, podczas jubileuszowej gali Radia Nadzieja przyznano je po raz drugi. Dwanaście statuetek trafiło do rąk przyjaciół oraz pracowników naszej stacji. Gala jest dla nas zwieńczeniem rocznej pracy rozgłośni. To szczególne święto dla SpesMediaGroup. Szczególne – bo jest to czas podsumowania, ale nade wszystko wdzięczności dla Państwa – Słuchaczy i Przyjaciół Radia! To dla Państwa od jedenastu już lat tworzymy audycje, gramy niebanalne utwory i podajemy rzetelne informacje. Dziękujemy za te 11 lat wspólnego przebywania na falach eteru. Cieszymy się z każdej wiadomości od Państwa, bo chcemy wiedzieć czym żyją nasi słuchacze. Z nadzieją patrzymy na kolejne lata, które chcemy spędzić właśnie z Państwem! Dobrze, że jesteście!

W XI rocznicę powstania naszej rozgłośni statuetki z rąk bpa Janusza Stepnowskiego otrzymali:
Pan Jarosław Szabłowski – Dyrektor ds. kontrolingu i zakupów Grupy Kapitałowej Mlekovita, będącej liderem polskiego mleczarstwa. Wyrażamy wdzięczność za zaangażowanie GK Mlekovita w działanie naszego radia, niezmiennie od wielu lat.”

Diecezjalne Radio Nadzieja 103,6 FM zostało powołane dekretem Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka. Na antenie naszego radia można słuchać audycji społecznych, edukacyjnych, rozrywkowych, dyskusji informacyjnych a także najświeższych wiadomości lokalnych, z regionu diecezji łomżyńskiej oraz z kraju i świata. Jako patron medialny największych imprez kulturalnych oraz wydarzeń kościelnych, Radio Nadzieja informuje i często na żywo transmituje słuchaczom to, co dzieje się w regionie.

gala_radia_nadz13_1

gala_radia_nadz13_2

gala_radia_nadz13_3

gala_radia_nadz13_4

gala_radia_nadz13_5

Radio Nadzieja

Ferie 2013 z policjantami

Wysokomazowieccy policjanci w ramach działań “Bezpieczne Ferie 2013″ spotkali się z dziećmi korzystającymi z zajęć zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.

Dzisiaj wysokomazowieccy policjanci wspólnie z przedstawicielami Sanepidu, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Strażą Miejską spotkali się z dziećmi spędzającymi czas w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. Aby umilić milusińskim zajęcia, mundurowi włączyli się do aktywnej zabawy z dziećmi. Poprzez wspólne gry i inscenizacje przypominano najmłodszym o zasadach bezpiecznego zimowego wypoczynku w domu, na lodowisku i stoku górskim. Dzieci z dużym zaangażowaniem włączały się w prowadzone gry, zabawy i konkursy. Ogromną atrakcją był dla najmłodszych pokaz tresury psa służbowego. Natomiast przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Sanepidu oraz Straży Miejskiej rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach mogących wystąpić podczas pomocy rodzicom w gospodarstwie rolnym oraz radzili jak się przed nimi ustrzec. Na zakończenie każdy uczestnik spotkania otrzymał materiały profilaktyczno-edukacyjne.

bf_2013_1

bf_2013_2

bf_2013_3

bf_2013_4

bf_2013_5

bf_2013_6

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, podlaska.policja.gov.pl

Budowa Centrum Badań i Rozwoju Mlekovity

O tym, że nasze miasto jaki i cały powiat rozwijają się dynamicznie dzięki Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita nie trzeba nikogo przekonywać. Cieszy fakt, że nasz największy zakład i jego zasługi dla regionu doceniają również władze wojewódzkie. Mlekovita inwestuje na naszym terenie nie tylko w produkcje, ale także w innowacje.

Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański i wicemarszałek Mieczyław Baszko podpisali dziś z prezesem Mlekovity Dariuszem Sapińskim umowę na realizację projektu Centrum Badań i Rozwoju. Była to tysięczna już umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

– Mlekovita jest sztandarową firmą naszego regionu, dlatego cieszy mnie bardzo fakt, że właśnie z nią podpisujemy tysięczną umowę. Tysiąc umów podpisanych w ramach RPOWP pokazuje ogrom pracy jaki wspólnie udało nam się wykonać w ciągu tych kilku lat – powiedział rozpoczynając dzisiejsze spotkanie marszałek Jarosław Dworzański.

Umowa z Mlekovitą dotyczy realizacji projektu z działania 1.1 – tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności. W ramach projektu – budowy i wyposażenia Centrum Badań i Rozwoju – powstanie zakład fizykochemiczny i zakład mikrobiologii i bakteriologii. Jak zaznaczył prezes Dariusz Sapiński w laboratorium prowadzone będą badania nad wykorzystywaniem wartości biologicznych mleka oraz poszukiwaniem nowych produktów.

– Mleczarstwo w województwie podlaskim rozwija się najlepiej na świecie, a rozwój naszego regionu zależy w dużej mierze od produkcji mleka – podkreślił prezes Sapiński – W ostatnich latach mleczarstwo wykonało ogromny skok i ten duży wysiłek został nagrodzony. Mamy dużo pomysłów, inwestujemy w nowe technologie. Stale też poszukujemy coraz lepszych produktów, by zadowolić klienta i wyprzedzić konkurencję.

Odnośnie nowego przedsięwzięcia prezes Sapiński zapowiedział, że Centrum Badań i Rozwoju za 2 lata będzie funkcjonować. Budowa już ruszyła i do końca tego roku powstaną zabudowania, natomiast całość inwestycji zakończy się w ciągu dwóch lat. Koszt tego projektu wynosi 5,5 mln zł, z czego dotacja z RPO – prawie milion zł.

bud_cen_rozw_1

bud_cen_rozw_2

bud_cen_rozw_3

Wrota Podlasia

Nowe Osipy: Poszukiwany Jabłecki Rafał Zbigniew

Wysokomazowieccy policjanci szukają 36-letniego mieszkańca miejscowości Nowe Osipy. Mężczyzna poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Wysokiem Mazowieckiem.

Poszukiwany to Jabłecki Rafał Zbigniew, lat 36, syn Jana i Kazimiery, ur. 01.04.1977r. w Wysokiem Mazowieckiem, zamieszkały w Nowych Osipach.

Rysopis:wzrost około 185 cm, sylwetka muskularna, włosy ciemne proste bardzo krótkie z łysiną czołową, twarz prostokątna, oczy niebieskie, czoło wysokie, nos normalny prosty.

W/w poszukiwany jest na podstawie: listu gończego sygn. akt Ds. 896/12 z dnia 09.11.2012 r. wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Wysokiem Mazowieckiem w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 211 KK – w/w 20 września ubiegłego roku zabrał z domu swojego syna Rafała Jonathana Jabłeckiego i do chwili obecnej nie powrócili do miejsca zamieszkania oraz nie jest znane miejsce ich pobytu.

Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego oraz dziecka proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wysokiem Mazowieckiem pod numerami telefonów /86/ 275 72 27, /86/ 275 72 00, /86/ 275 72 12 lub z najbliższą jednostką Policji telefon 997, bądź komórkowy 112.

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji lub Prokuratury (art. 280 par. 1 pkt. 4 kpk).

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 par. 1 kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 par. 2 kpk).

Rafał Jabłecki

Rafał Jabłecki Profil

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, podlaska.policja.gov.pl

Uczniowie CKZ uczcili pamięć o Powstańcach Styczniowych

Nasz Portal Wysokomazowiecki jako jeden z nielicznych artykułem o 150 rocznicy Powstania Styczniowego w dziale Kultura uczcił pamięć o zrywie niepodległościowym sprzed lat. Małe jest zainteresowanie oficjalnymi obchodami tej rocznicy przez lokalne władze samorządowe – wyjątek stanowi Gmina Nowe Piekuty z Wójtem Markiem Kaczyńskim, której działania opisujemy w oddzielnym artykule.

Brak większego zaangażowania pozostałych miast i gmin może bardzo dziwić, ponieważ nasze tzw. lokalne “elity” wielokrotnie odwoływały się w przemowach do tradycji szlacheckiej i niepodległościowej.
Na szczęście na wysokości zadania stanęła również młodzież i nauczyciel historii z Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, którzy odwiedzili wczoraj mogiły powstańcze oraz napisali okolicznościowy artykuł na stronie szkoły. Warto przypominać gdyż większość Polaków niestety zapomina o historii swojego narodu, a już przed wiekami Cyceron powiedział, że “Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia”.

Z okazji 150 rocznicy potyczki o Wysokie Mazowieckie, która rozegrała się w nocy z 23/24 stycznia 1863 r., uczniowie z klasy III TR wraz z wychowawcą Panem Karolem Głębockim, udali się na cmentarz parafialny przy ul. Zambrowskiej, by oddać hołd walczącym o wolność Polski powstańcom. Dziedzictwo tych, którzy poświęcili się wówczas ojczyźnie jest nam szczególnie bliskie, bowiem “nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci żywych”. Dla nas ten zryw wciąż zachowuje wielką wartość wychowawczą jako lekcja pamięci o naszych przodkach, którzy gotowi byli ponieść najwyższą ofiarę w walce o to żeby Polska była.

powstanie_n

znicz1

znicz2

znicz3

znicze_pamieci

CKZ

Budżet Miasta Wysokie Mazowieckie na 2013r.

Poniżej przedstawiamy budżet miasta Wysokie Mazowieckie na podstawie uchwały Rady Miasta Wysokie Mazowieckie na rok 2013.

Wybrane zagadnienia z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2013r.:
Dochody budżetu w wysokości 31 881 000 zł
Wydatki budżetu w wysokości 30 756 000 zł,
Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1 125 000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 232 536 zł.

Wybrane wydatki z budżetu miasta:
Utrzymanie Urzędu Miasta 1 593 700zł
Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem 154 000 zł
Straż Miejska 245 000 zł
Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej 80 000zł
Obsługa długu publicznego 184 000 zł
Na utrzymanie stadionu 51 849zł
Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej 38 000 zł
Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej 90 000 zł
Prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego (suma działów 851 i 926) 25 000 zł
Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej 15 000
Prowadzenie sekcji piłki siatkowej 15 000 zł
Judo 7 000zł
Na realizację lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – stypendia Burmistrza Miasta kwota 40 300zł
Dotacja na Miejską Pływalnie WODNIK 297 636 zł
Na korzystanie uczniów Szkoły Podstawowej z Pływalni w ramach wychowania fizycznego 192 000zł
Na korzystanie uczniów Gimnazjum z Pływalni w ramach wychowania fizycznego 120 000zł
Na korzystanie uczniów Gimnazjum z lodowiska “Biały Orlik” w ramach wychowania fizycznego 12 000zł
Oczyszczenie miasta letnie i zimowe – sprzątanie ręczne i mechaniczne, wywóz nieczystości 500 000zł
Utrzymanie zieleni kwota 260 000zł
Pomoc materialna dla uczniów 5 000zł
“Wyprawka szkolna” (wkład własny) 8 000zł

Zadania inwestycyjne w 2013r.:
Budowa parkingów/ulica Jana Pawła II, 1 Maja i Armii Krajowej 200 000 zł
Przebudowa ul. Długiej i odcinka ul. Przechodniej 2 000 000 zł
Modernizacja chodników ulica 25-lecia Osiedla 200 000 zł
Dokumentacja na budowę drogi w kierunku Michałk 20 000 zł
Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego RPOWP 174 415 zł w tym ze środków UE 148 252 zł
Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 (I etap) 800 000 zł
Wykonanie centrali grzewczej z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych 2 443 735 zł w tym środki UE 2 077 174 zł
Budowa kanału sanitarnego, deszczowego i wodociągu w ulicy Długiej 1 900 000 zł
Budowa ks, kd, przedłużenie ulicy Ogrodowej i ulicy Popiełuszki 150 000 zł
Dokumentacja na modernizację parku przy ul. Rynek i fontanny w parku przy ul. Ludowej 50 000
Przebudowa oświetlenia w ulicy Długiej 700 000 zł
Modernizacja budynku i ogrodzenia frontowego na stadionie miejskim 700 000 zł
Zakup i montaż czterech siłowni zewnętrznych przy miejskich placach zabaw 30 000 zł

Ogółem na zadania inwestycyjne w 2013 r. miasto Wysokie Mazowieckie ma zamiar przeznaczyć kwotę 9 368 150 zł w tym środki Unii E. 2 225 426 zł co stanowi 30,5 % wydatków budżetu miasta na 2013 rok. Kwota długu publicznego miasta wg WPF na 2013r. ma wynieść 2 225 000 zł. Osoby dyskutujące zachęcamy o zapoznanie się z całością budżetu dostępną na stronie BIP Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie. W kolejnych artykułach opiszemy budżety pozostałych miast i gmin z terenu naszego powiatu.

Qli / Wysokie Mazowieckie

Nowe Osipy: Zaginął Rafał Jonathan Jabłecki

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem szukają zaginionego 4-letniego chłopca.
W dniu 20.09.2012r. w godzinach południowych został zabrany z miejsca zamieszkania przez ojca i do chwili obecnej nie znane jest miejsce jego pobytu.

Zaginiony Rafał Jonathan Jabłecki, syn Rafała i Monici Anez Pereira, urodzony 24.11.2008r. w Nowym Jorku, zamieszkały w Nowych Osipach.

Rysopis: wzrost około 110 cm; waga około 25 kilogramów; sylwetka szczupła; włosy krótkie, faliste, kasztanowe; oczy ciemnobrązowe; twarz okrągła, cera śniada; uszy średnie, lekko odstające; nos mały, prostolinijny.

Znaki szczególne: naczyniak po lewej stronie piersi, znamię tzw. myszka na prawej nodze powyżej kolana od strony zewnętrznej.

Prosimy wszystkie osoby, które widziały zaginionego chłopca lub mogą pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wysokiem Mazowieckiem pod numerem telefonu 86 275-72-00, 275-72-12, bądź z najbliższą jednostką Policji telefon 997 lub komórkowy 112.

Rafał Jabłecki

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, podlaska.policja.gov.pl