Archiwa tagu: zdrowie

Rozbudowa Szpitala Ogólnego

W obecnym roku ruszy budowa Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. Cena ofertowa inwestycji wynosi 12 302 203,02 zł brutto, będzie to jedna z największych inwestycji na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

Rozbudowa Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w zakresie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych obejmuje wybudowanie:
– bloku operacyjnego z trzema salami operacyjnymi,
– sali wybudzeń,
– centralnej sterylizatorni,
– szpitalnego oddziału ratunkowego o powierzchni budynku ok. 1600 m 2 wraz z podjazdem dla karetek
– zagospodarowanie terenu obejmującego rozbudowę w tym doprowadzenie i wykonanie niezbędnych instalacji.

Przetarg na rozbudowę Szpitala w Wysokiem Mazowieckiem wygrało pod koniec zeszłego roku Konsorcjum składające się z dwóch firm: Anchor sp. z o.o. z Choroszczy oraz “MASTER” Emil Borys z Wysokiego Mazowieckiego. Szpital w Wysokiem Mazowieckiem podlega pod Powiat Wysokomazowiecki.

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, jako jedyny podmiot leczniczy z województwa podlaskiego znalazł się wśród 4342 przedsiębiorstw, które zakwalifikowały się do XIII edycji Gazel Biznesu. O tytuł Gazeli Biznesu 2012 mogły ubiegać się firmy spełniające następujące kryteria:
a) rozpoczęły działalność przed 2009 rokiem i prowadzą ją nieprzerywalnie do dziś,
b) w roku 2009 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 – 200 mln zł,
c) w latach 2009-2011 z roku na rok odnotowywały wzrost sprzedaży,
d) w latach 2009-2011 ani razu nie odnotowały straty,
e) umożliwiły analizę swoich wyników finansowych (publikując je w Monitorze Polskim B albo przekazując dane do Coface Poland lub udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego).

Planowana inwestycja jak i nominowanie do nagrody biznesowej Gazele Biznesu wskazują, że Szpital w Wysokiem Mazowieckiem, w przeciwieństwie do innych podobnych placówek w kraju jest w dobrej sytuacji finansowej.

Info/fot. własne / Szpital Ogólny

Gminny Konkurs Historyczny o Powstaniu Styczniowym

22 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół w Nowych Piekutach odbył się Gminny Konkurs Historyczny: “W 150 Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego”.

Do konkursu zgłosiło się 27 uczniów z Gimnazjów w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach. Niestety nie wszyscy uczniowie mogli wziąć udział w konkursie ze względu na stan zdrowia. Konkurs rozpoczął się o godzinie 10:30 powitaniem uczestników przez Wójta Gminy – Pana Marka Kaczyńskiego.

W konkursie wzięło udział 20 uczniów:
– 11 osób z Nowych Piekut:
1. Aneta Brzozowska
2. Anna Skłodowska
3. Kinga Łapińska
4. Kamil Dawidziuk
5. Karolina Krasowska
6. Paweł Łopieński
7. Venesa Grabowska
8. Agnieszka Mystkowska
9. Maciej Łopieński
10. Ewelina Gierałtowska
11. Adrian Perkowski
– i 9 z Jabłoni Kościelnej:
1. Tomasz Mantur
2. Żaneta Olędzka
3. Dominika Piekutowska
4. Marek Kaczyński
5. Małgorzata Markowska
6. Karol Roszkowski
7. Jakub Perkowski
8. Paulina Rząca
9. Kinga Śliwowska

Uczniowie pisali test składający się z 40 pytań przez godzinę. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja Konkursowa w składzie:
1. Pani Katarzyna Mantur – nauczycielka w Zespole Szkół w Jabłoni Kościelnej
2. Pan Jan Pogorzelski – nauczyciel w Zespole Szkół w Nowych Piekutach
3. Małgorzata Wyszyńska – pracownik Urzędu Gminy Nowe Piekuty

Po sprawdzeniu testów przez Komisję Konkursową nastąpiło uroczyste wręczenie nagród. Wyniki przedstawiają się następująco:
1. miejsce- Aneta Brzozowska – Zespół Szkół w Nowych Piekutach
2. miejsce- Tomasz Mantur – Zespół Szkół w Jabłoni Kościelnej
3. miejsce- Anna Skłodowska – Zespół Szkół w Nowych Piekutach

Nagrody wręczali Pan Marek Kaczyński – Wójt Gminy Nowe Piekuty i Pani Danuta Wyszyńska – Dyrektor Zespołu Szkół w Nowych Piekutach. Podczas wręczenia nagród towarzyszył nam Pan Andrzej Bieluczyk z Grupy Rekonstrukcji Historycznej NAREW.

Po wręczeniu nagród uczniowie Komisja Konkursowa i zgromadzeni goście udali się do autobusu, żeby dotrzeć na miejsca pochówku Powstańców Styczniowych i złożyć im kwiaty.

1. Miejsce pochówku – Skłody Borowe:
Według opowieści miejscowej ludności w miejscu tym są pochowani dwaj czynni powstańcy styczniowi. W roku 1864 w obrębie wsi Skłody Borowe miała miejsce potyczka pomiędzy powstańcami, a oddziałem “kozaków” służących w carskich wojskach.
W okresie Powstania Styczniowego obowiązywał całkowity zakaz grzebania zmarłych powstańców na cmentarzach przykościelnych. Dlatego najczęściej zmarłych chowano w pobliżu miejsca gdzie zginęli.
W miejscu tym oprócz powstańców pochowani są również żołnierze niemieccy polegli podczas I wojny światowej w liczbie 10, a także ułan spod Częstochowy, poległy w potyczce, która miała miejsce w okolicy wsi Skłody Borowe w 1918 roku.

2. Miejsce pochówku – Krasowo Wólka
Według opowieści miejscowej ludności w miejscu tym pochowano trzech powstańców styczniowych. Żołnierze Ci przebywali we dworze Państwa Kamińskich, który znajdował się nieopodal. Ukrywali się w nim przed wojskami carskimi. Na naszym terenie nie było Polaków służących w wojskach carskich, byli to sami kozacy. Kozacy wytropili naszych żołnierzy i zaczęli ich ścigać, niestety wszyscy zginęli.

3. Grób Ppor. Grzegorza Żochowskiego
Urodził się 9 marca 1843 roku w Starych Żochach, herb rodowy to “Brodzic” przydomek rodzinny “Cierlica”. Wiadomo, że gdy Powstańcy Styczniowi zbierali się do walk Pan Żochowski nie mówiąc nic nikomu wyruszył razem z innymi do walki. Zostawił jedynie kartkę na grzywie swojego konia z informacją, że wyrusza na Powstanie. Nie wiadomo jakie były losy powstańcze Pana Żochowskiego. Po klęsce został zesłany na Sybir, opowiadał, że był tam przez prawie 40 lat przykuty do taczki i musiał ciężko pracować. Do domu rodzinnego powrócił w 1904 roku. Nie założył własnej rodziny. Zmarł 15 kwietnia 1926 roku.

Przy składaniu kwiatów obecny był praprawnuk naszego powstańca – Pan Marian Żochowski, który opowiedział zebranym powstańcze losy swojego przodka za co serdecznie dziękujemy.

UG Nowe Piekuty