Archiwa tagu: woda

Jabłoń Dąbrowa: Kolejny tragiczny finał letniej kąpieli

Utonął 36-letni mieszkaniec gminy Poświętne. Szczegółowe okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia wyjaśniają wysokomazowieccy policjanci i APELUJĄ!

Wczoraj około godziny 16.00 dyżurny wysokomazowieckiej Policji otrzymał informację o utonięciu mężczyzny w niestrzeżonym zbiorniku wodnym tzw. żwirowisku w pobliżu miejscowości Jabłoń Dąbrowa. Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że około godziny 15:40, 36-latek chciał się wykąpać, wszedł do wody i zaczął płynąć na drugi brzeg zbiornika. W pewnym momencie, około 20 metrów od brzegu mężczyzna zanurzył się i już nie wypłynął. Do działań poszukiwawczych włączyli się strażacy i płetwonurkowie. Niestety finał tego zdarzenia okazał się mieć tragiczne zakończenie, po około dwóch godzinach blisko 15 metrów od brzegu ujawniono i wyłowiono ciało 36-latka. Teraz szczegółowe okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia wyjaśniają wysokomazowieccy policjanci.

Policjanci przypominają o podstawowych zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą:
– należy kąpać się tylko w miejscach strzeżonych, tam gdzie jest ratownik;
– dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką osób dorosłych, dobrze żeby miały założone na siebie nadmuchiwane rękawki, które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie;
– pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do wody po alkoholu;
– wchodząc do wody po dłuższym czasie spędzonym na słońcu trzeba pamiętać o stopniowym moczeniu ciała, aby – przyzwyczaić je do niższej temperatury – w ten sposób można uniknąć szoku termicznego;
– pływając na materacach należy trzymać się blisko brzegu – nie wypływać nimi na środek jeziora;
– korzystając ze sprzętu wodnego (np. żaglówka, łódka, kajak) trzeba pamiętać o założeniu kamizelki ratunkowej;
– przed wypłynięciem w dłuższy rejs należy pamiętać o wcześniejszym sprawdzeniu prognozy pogody.

Najczęstszymi przyczynami utonięć są:
– brak umiejętności pływania,
– brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich,
– pływanie w stanie nietrzeźwym. Alkohol powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi i orientacji!
– niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie,
– pływanie w miejscach zabronionych,
– skoki “na główkę” do wody w nieznanym miejscu,
– pływanie obok statków, barek i łodzi motorowych, w pobliżu śluz i zapór wodnych,
– siadanie na rufie kajaku lub na burcie łodzi,
– nieumiejętność postępowania w przypadku wywrócenia się kajaka lub łodzi,
– lekkomyślna zabawa polegająca na wrzucaniu innych do wody oraz zanurzaniu osób pływających.

Należy pamiętać, że zgodnie z art.72 kw osoba, która wbrew swemu obowiązkowi nie dokonuje odpowiedniego zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze aresztu albo grzywny. Ponadto jak mówi art.55 kw osoba, która kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Natomiast jeśli zachowanie osoby wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub jest pod wpływem środka odurzającego, zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym lub osoba przez niego upoważniona może nie wpuścić na ten obszar takiej osoby lub żądać opuszczenia przez nią tego obszaru. Niestosowanie się do polecenia zarządzającego obszarem wodnym lub upoważnionej przez niego osoby i wejście na obszar wodny albo nie opuszczenie tego obszaru stanowi wykroczenie sankcjonowane karą grzywny (art. 34 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych).

Ponadto, zgodnie z treścią art. 7 cyt. ustawy zabrania się prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, osobie znajdującej się po użyciu alkoholu, nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego. Karalnym natomiast zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy jest prowadzenie w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego. Za naruszenie tego zakazu ustawodawca przewidział sankcje w postaci kary grzywny (art. 35 cyt. ustawy).

Poza tym, jeżeli statek lub inny obiekt pływający prowadziła osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego i nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, obiekt pływający może zostać usunięty, a dyspozycję jego usunięcia wydaje policjant (art. 30 cyt. ustawy).

Dlatego kolejny już raz apelujemy do wszystkich wczasowiczów i amatorów zabaw w wodzie o wybieranie kąpielisk strzeżonych i bezpiecznych. Wtedy tragicznych zdarzeń będzie z pewnością mniej a nad naszym bezpieczeństwem będą czuwać nie tylko nasi bliscy ale przede wszystkim ratownicy.

PAMIĘTAJMY!!! PŁYTKA WYOBRAŹNIA KOŃCZY SIĘ GŁĘBOKĄ TRAGEDIĄ!!!

podlaska.policja.gov.pl

Dyskusja o podwyżce cen wody i ścieków

Jak pisaliśmy w marcu tego roku nastąpiła podwyżka cen wody i ścieków w mieście Wysokie Mazowieckie. Niedawno na swoich stronach miasto Wysokie Mazowieckie umieściło protokół z sesji rady miasta z dn. 27 lutego 2013r. dzięki któremu możemy się dowiedzieć kto był za podwyżką? Oraz jaką argumentację stosowano uzasadniając lub sprzeciwiając się podwyżce? Zamieszczamy cenę opłaty, natomiast poniżej przebieg sesji i dyskusję w tej sprawie.
Cena za odprowadzanie ścieków w Wysokiem Mazowieckiem wynosi 4,75 zł za m3.

“Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że do Rady Miasta wpłynął wniosek o zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że taryfa była przedmiotem obrad komisji Finansowej i Funkcjonowania Miasta.
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii komisji.

Przewodniczący Komisji Funkcjonowania Miasta Lech Śliwowski przedstawił również pozytywną opinie komisji w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Przewodniczący Komisji Finansowej Szymon Buczyński przedstawił pozytywną opinię komisji w przedmiotowej sprawie.

Radna Grażyna Kajurek – poinformowała, że na posiedzeniu komisji Funkcjonowania Miasta była przeciwna podwyżce ceny wody i ścieków, pomimo informacji że Mlekovita (hurtownik) podwyższyła cenę za odprowadzanie ścieków o 10 groszy i ZWKiEC również o 10 groszy. Przedstawiła własne zdanie, stwierdzając, że hurtownik który otrzymuje ścieki od miasta pokrywa koszty oczyszczania ścieków, ich wywiezienia oraz koszt pracowników. ZWKiEC nie ma z tym związanych kosztów. ZWKiEC w tym przypadku działa jak sklep – kupując coś od kogoś i sprzedaje to z narzutem. Narzut ZWKiEC jest 100%. Uważa, że ZWKiEC mogłoby podwyższyć cenę o wskaźnik inflacji.

Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że miasto nasze, tak jak i inne miasta posiadają wyliczoną dla siebie liczbę RLM – jest to liczba mieszkańców równoważonych. 1 mieszkaniec to 1 RLM. Miasto Wysokie Mazowieckie według Rozporządzenia Wojewody obecnie decyzji Urzędu Marszałkowskiego, miasto nasze wraz z Mlekovitą ma 84 000 RLM. Po ostatniej kontroli NIK dotyczącej krajowego systemu oczyszczania ścieków komunalnych – wystąpiliśmy o zmianę ilości RLM na 384 000 RLM. To tak, jakby miasto liczyło 384 000 mieszkańców. Oznacza to, że zrzut ładunku ścieków Mlekovity jest większy niż zrzut ścieków z miasta wielkości Białegostoku. Ładunek ścieków tworzony przez Mlekovitę jest 40 razy większy niż zrzut ścieków z całego miasta.
Biorąc pod uwagę, ceny proponowanej przez Mlekovitę, nie można porównywać 1:1 do ceny o jaką wystąpiło ZWKiEC. Koszt oczyszczenia 1m3 ścieków produkowanych przez Mlekovitę jest dużo większy niż koszt oczyszczenia ścieków komunalnych.
W cenie proponowanej przez ZWKiEC znajduje się koszt pracowników, czyszczenie kanałów, przepompownia – dostarczenie ścieków do oczyszczalni.

Prezes ZWKiEC na komisji Finansowej informował o fakcie, że płaci dla Mlekovity nie za 1 m3, tylko za 1,3m3 z uwagi na to, że kanał jest dziurawy, gdzie ogromna ilość wody idzie do oczyszczalni. Dlatego też zachodziła potrzeba wymiany kanału głównego. Został już wymieniony pomiędzy ul. Jagiellońską a Zambrowską, oraz pomiędzy ul. Zambrowską a Przechodnią. Kanał ten biegnie ul. Długą. Zostanie jeszcze do wymiany odcinek pomiędzy ul. Przechodnią, a oczyszczalnią.

Radni nie zgłosili więcej pytań.

Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na stan rady 14 w obradach uczestniczy 13 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków głosowało 10 radnych, 2 radnych przeciwnych, 1 radny nie uczestniczył w głosowaniu.
(uchwała Nr XXVIII/142/13 w załączeniu do protokołu)”

na podst. protokołu z sesji rady miasta

Wysokie Mazowieckie – zagrożone mosty, zalane działki

Utrzymująca się niespodziewanie długo zima, topniejący śnieg oraz spóźnione i nagłe nadejście wiosny spowodowały drastyczny wzrost wód powierzchniowych. Sytuacja na rzece Brok w mieście Wysokie Mazowieckie, jak i w innych miejscowościach oraz na rzekach naszego powiatu wygląda katastrofalnie. Czarę goryczy przepełniają niedrożne, pełne wody rowy – jedyny promyk nadziei to fakt, iż nie pada już deszcz oraz według prognoz ma świecić słońce.

W ostatnich latach podobne stany wody jak na zdjęciach zdarzają się nader często, zwłaszcza przy wiosennych roztopach lub nagłych ulewach. Jak widać na zdjęciach woda mogłaby zagrozić nie tylko mostom ale nawet Szkole Podstawowej oraz Orlikowi w Wysokiem Mazowieckiem. Pozalewane i potopione są działki mieszkańców, chciałoby się rzec Pantha Rei – wszystko płynie, dla wielu to udręka. Na szczęście z pomocą może przyjść pogoda, ponieważ wg prognoz pogody w najbliższych dniach ma już nie padać deszcz i być może najgorsze już za nami.

Prosimy mieszkańców o przesyłanie zdjęć z możliwością publikacji na adres redakcji kontakt@wysmaz.pl

fot. własne

Podwyżka opłat za wodę i ścieki

Na burzliwej sesji z dn. 27.02.2013r. radni miasta Wysokie Mazowieckie uchwalili istotną z punktu widzenia budżetów domowych podwyżkę taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków w mieście Wysokie Mazowieckie. W związku z tym faktem podajemy nowe obowiązujące od 01 kwietnia 2013r. ceny oraz porównaliśmy opłaty za wyżej wymienione media w poszczególnych miastach i gminach powiatu wysokomazowieckiego.

Już podczas sesji rady Miasta Wysokie Mazowieckie z 28 listopada 2012r. burmistrz Jarosław Siekierko poinformował o wystąpieniu Mlekovity o podwyższeniu ceny oczyszczenia ścieków z 2,10zł/m3 na 2,20zł/m3. Oraz o tym, że ZWKiEC Sp. z.o.o będzie płaciła tą cenę już od 1 stycznia 2013 roku, natomiast mieszkańcy od 1 kwietnia 2013 roku. Jednak cena ścieków uchwalona przez radę wynosić będzie od 01.04.2013r. 4,75 zł za m3, skąd taka różnica skoro głównym oczyszczaniem ścieków zajmuje się Mlekovita i ich rachunek wynosi 2,20zł/m3? Warto na te pytanie uzyskać rzetelną odpowiedź. Poniżej prezentujemy porównanie cen wody i ścieków na terenie miast i gmin naszego powiatu. Ogółem różnice w cenie sięgają ponad 2 zł na m3!

Cena wody zł za m3 brutto Cena za odprowadzanie ścieków zł za m3 brutto Razem zł brutto
Miasto Wysokie Mazowieckie 3,08 4,75 7,83
Ciechanowiec 2,10 5,34 7,44
Czyżew 2,22 4,11 6,33
Szepietowo 2,32

stacja wodociągowa Szepietowo
2,53

stacja wodociągowa Bryki

3,14 5,46

5,67