Archiwa tagu: wakacje

Rolniku skorzystaj z rehabilitacji leczniczej w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od początku swej działalności prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu i ograniczenie stopnia upośledzenia zdolności do pracy. Rehabilitacja realizowana jest w formie 21-dniowych turnusów, w ścisłym powiązaniu z prowadzonym leczeniem chorego, w optymalnym ze względu na wskazania medyczne czasie, zakresie i miejscu.

Jakie warunki musi spełniać osoba kierowana na rehabilitację?
Na rehabilitację leczniczą może być skierowana osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:
– podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
– podlega ubezpieczeniu na wniosek w pełnym zakresie co najmniej 18 miesięcy,
– ma ustalone prawo do okresowej renty z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, o ile zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.

Kto kieruje pacjenta na rehabilitację leczniczą?
Wniosek o skierowanie pacjenta na rehabilitację leczniczą może wystawić lekarz rzeczoznawca KRUS podczas badania pacjenta ubiegającego się o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy lub o przedłużony zasiłek chorobowy oraz każdy lekarz rodzinny, lekarze specjaliści, lekarze oddziałów szpitalnych, pod których opieką znajduje się pacjent. Od 31 lipca 2013 r. obowiązuje nowy druk wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Wniosek jest dostępny u lekarzy prowadzących leczenie, w Placówkach Terenowych KRUS i na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl. Wniosek wystawiony przez lekarza leczącego powinien być złożony przez zainteresowaną osobę za pośrednictwem poczty lub osobiście w jednostkach organizacyjnych KRUS.

Do jakich ośrodków kierowani są rolnicy wymagający rehabilitacji?
Rolnicy z potwierdzonymi schorzeniami:
– narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii – kierowani są do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Horyńcu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu k. Kalisza, Iwoniczu Zdroju oraz Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego KRUS w Teresinie,
– kardiologicznymi – kierowani są do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu.

Kto za co płaci?
Koszty związane z rehabilitacją i pobytem na turnusach rehabilitacyjnych ponosi w całości KRUS.
Ośrodek rehabilitacyjny zwraca pacjentom koszty podróży na podstawie pisemnego wniosku osoby skierowanej na rehabilitację leczniczą, zawierającego oświadczenie o posiadaniu albo nieposiadaniu uprawnień do ulgowych przejazdów transportem zbiorowym i przedstawieniu biletów lub rachunków za przejazd. Zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej na rehabilitację leczniczą poniesione koszty przejazdu w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego, z uwzględnieniem przysługującej ulgi na przejazd danym środkiem, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

W 2012 r. z rehabilitacji leczniczej organizowanej przez Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku skorzystało 888 osób z terenu województwa podlaskiego.
Zachęcamy do korzystania z tej formy ochrony zdrowia, która opóźnia postęp choroby, a niejednokrotnie umożliwia wyleczenie i odzyskanie sił do pracy.

Aneta Kotyńska, Specjalista OR KRUS w Białymstoku

Już jutro “Bezpieczne wakacje 2013″

Wysokomazowieccy policjanci już od kilkunastu dni prowadzą w szkołach cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą w ramach akcji “Bezpieczne wakacje 2013″. Rozmawiają z uczniami o bezpiecznym spędzaniu wolnego czasu.

Już jutro rozpoczynają się wakacje. W związku z tym mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem od kilkunastu dni odwiedzają szkoły na terenie miasta i powiatu. W czasie wizyt policjanci przypominają dzieciom i młodzieży podstawowe zasady bezpiecznego zachowania podczas letniego wypoczynku. Dziś ostatnie przedwakacyjne spotkanie odbyło się w Przedszkolu w Szepietowie. Funkcjonariusze starali się uświadomić przedszkolakom jak podczas beztroskich zabaw bezpiecznie spędzić wolny czas. Przypomnieli również dzieciom o właściwym korzystaniu z placów zabaw oraz kąpielisk.

Wysokomazowieccy policjanci życzą wszystkim dzieciom miłych, wesołych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji 2013.

start_holiday_1

start_holiday_2

start_holiday_3

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, fot. podlaska.policja.gov.pl

“Bezpieczne wakacje 2013″ tuż, tuż…

Wysokomazowieccy policjanci w tym tygodniu przeprowadzili w szkołach cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą w ramach akcji “Bezpieczne wakacje 2013″.

Już za kilka dni rozpoczynają się wakacje. W związku z tym mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem odwiedzają szkoły na terenie miasta i powiatu. Rozmawiają z dziećmi i młodzieżą jak podczas beztroskich zabaw bezpiecznie spędzić wolny czas. Przypominają młodym ludziom jak właściwie korzystać z placu zabaw oraz kąpielisk, jeździć na rowerze i rolkach. Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracają na bezpieczeństwo dzieci, które uczestniczą w wykonywaniu letnich prac w gospodarstwach rolnych. O tej porze roku dochodzi do największej liczby wypadków rolniczych. Wśród nich nie brakuje ofiar z udziałem najmłodszych.

Policjanci organizując takie spotkania uczą jak się bawić i wypoczywać bezpiecznie. Treści przekazywane przez policjantów są skierowane nie tylko do najmłodszych ale także do ich rodziców.

wakacje_2013_bezp_1

wakacje_2013_bezp_2

wakacje_2013_bezp_3

podlaska.policja.gov.pl

Ferie zimowe 2013 tuż, tuż…

Wysokomazowieccy policjanci, jak co roku w okresie poprzedzającym rozpoczęcie ferii zimowych przeprowadzą w szkołach cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą w ramach działań “Ferie 2013″.

Za kilka dni na terenie Podlasia rozpoczynają się ferie zimowe, aby były one bezpieczne policjanci wysokomazowieckiej komendy odwiedzają szkoły na terenie miasta i powiatu. 10 stycznia takie spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Święcku Wielkim i Zespole Szkół w Jabłonce Kościelnej. W czasie spotkań mundurowi uczą młodych słuchaczy bezpiecznych zachowań oraz unikania zagrożeń z jakimi mogą się spotkać podczas zimowych zabaw. Omawiają również podstawowe zasady bezpieczeństwa dotyczące niechronionych uczestników ruchu drogowego, dodatkowo uczulają jak ważne jest noszenia elementów odblaskowych. Podczas każdego spotkania przypominają, także numery telefonów alarmowych oraz zasady postępowania w razie wypadku.

pol_ferie_1

pol_ferie_2

pol_ferie_3

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, podlaska.policja.gov.pl