Archiwa tagu: ustawa

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem pod znakiem zapytania

Wczoraj w czwartek wieczorem, sprawa batalii o przywrócenie między innymi Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem weszła w kolejny etap. Posłowie nie poparli uchwały Senatu odrzucającej ustawę o okręgach sądowych sądów powszechnych, która została uchwalona przez Sejm 10 maja 2013 r. Ustawa wprowadza podział terytorialny na okręgi sądowe i ustala siedziby sądów. Wyznacza też obszary właściwości miejscowej sądów powszechnych wszystkich szczebli (apelacyjnych, okręgowych, rejonowych). Ustawa przewiduje, że minister sprawiedliwości nie będzie miał prawa do tworzenia i znoszenia sądów oraz ustalania ich siedzib, a jedynie w określonym zakresie będzie mógł wpływać na właściwość miejscową sądów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Teraz ustawa będzie przekazana prezydentowi do podpisu.

Ustawa ta przywraca Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, zabrany w tzw. “reformie Gowina”. Obecnie statusem podlegamy pod Sąd Rejonowy w Zambrowie. Niestety sprawa nie jest przesądzona, ponieważ decydujący głos będzie miał jeszcze Prezydent Bronisław Komorowski, który prawdopodobnie użyje prawa weta. Tak więc nadal nie wiadomo, czy Sąd w Wysokiem Mazowieckiem będzie miał samodzielny status Rejonowego.

Większość bezwzględna wymagana do odrzucenia uchwały Senatu, który sprzeciwił się zmianom w obywatelskiej ustawie wynosiła 213 głosów. Za odrzuceniem uchwały Senatu opowiedziało się 226. Za jej przyjęciem było 197, od głosu wstrzymało się 2.

Stanowisko Senatu poparło 192 posłów PO, 2 wstrzymało się, a 12 nie głosowało. Za odrzuceniem senackiej uchwały opowiedziało się 28 posłów PSL, 1 nie głosował ponadto 123 posłów PiS było przeciw uchwale, 14 nie głosowało, przeciwko było również 37 posłów Ruchu Palikota, 24 posłów SLD i 11 posłów Solidarnej Polski. Dwóch posłów Solidarnej Polski o dziwo poparło senacką uchwałę. 3 posłów niezależnych było przeciw uchwale, a 3 innych za nią. Poseł z naszej wysokomazowieckiej ziemi Jacek Bogucki, obecnie Solidarna Polska nie wziął udziału w głosowaniu.

info strona sejmu RP

Powrót Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem?

W piątek 10 Maja Sejm RP przegłosował obywatelski projekt ustawy cofający reformę sądów rejonowych autorstwa byłego już ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina. Głosowanie przeszło większością głosów PiS, RP, PSL, SLD i SP, a przeciwko było PO. Było to ważne głosowanie dla miasta Wysokie Mazowieckie, które straciło prestiżową instytucję jaką był Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, obecnie mamy wydział zamiejscowy Sądu w Zambrowie. Posłowie przegłosowali obywatelski projekt ustawy, który przywraca organizację sądów rejonowych sprzed reformy Jarosława Gowina.

Obywatelski projekt ustawy przywracający status quo z przed reformą Gowina był mocno wspierany przez PSL. W głosowaniu ustawę poparło 231 posłów, przeciw było 200 parlamentarzystów, a 2 wstrzymało się od głosu. Jednak aby ustawa weszła w życie, musi ją zatwierdzić Senat i podpisać prezydent.

W projekcie wymienia się wszystkie sądy rejonowe w Polsce, w tym te, które na mocy reformy stały się wydziałami zamiejscowymi, w tym również nasz Sąd w Wysokiem Mazowieckiem. Jednak ta przegłosowana ustawa nie rozstrzyga sprawy, ponieważ pozostaje jeszcze Senat w którym Platforma Obywatelska ma większość oraz musi być podpis Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Co z politycznych powodów może być trudne do wykonania.

rafal_zambrzycki.jpg

Na podstawie strony sejmowej, fot. Kancelaria Sejmu, Rafał Zambrzycki

Nowy system gospodarowania odpadami – najczęściej zadawane pytania

Samorząd miasta Wysokie Mazowieckie wyszedł z inicjatywą odpowiedzi na pytania mieszkańców odnośnie funkcjonowania nowej tzw. ustawy śmieciowej, której koszty poniosą wszyscy mieszkańcy. Portal Wysokomazowiecki wielokrotnie we wcześniejszych artykułach informował o nowych nadchodzących opłatach, teraz przedstawiamy pytania i odpowiedzi Urzędu Miasta, które również przydadzą się wszystkim mieszkańcom powiatu.

Czy za dzieci również będzie pobierana opłata?
Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Wysokie Mazowieckie uchwałą opłaty są naliczane od osoby zamieszkującej w nieruchomości – bez względu na wiek, dlatego decydując się na selektywną zbiórkę odpadów należy wpisać w deklarację wartość iloczynu liczba osób x 13,00 zł, jeżeli odpady nie będą zbierane selektywnie, wybierając zaś opcję segregowania odpadów – liczba osób x 8,00 zł.
Przyjęte stawki opierają się na szacunkowych obliczeniach. Przed miastem jeszcze przetarg, w którym zostanie wyłoniony odbiorca odpadów. Liczymy i mamy nadzieję, że ostateczne stawki będą niższe i bardziej satysfakcjonujące nas wszystkich.

Czy worki do selektywnej zbiórki należy nabyć we własnym zakresie?
Chcemy, aby wykonawca – firma odbierająca odpady, dostarczał mieszkańcom worki do selektywnej zbiórki odpadów. Będzie to jednym z warunków specyfikacji do przetargu, w którym wyłonimy wykonawcę usług.

Czy będzie możliwe korzystanie z dotychczas używanych pojemników?
Tak – pojemnik może być wykorzystywany do śmieci zmieszanych. Takie śmieci wystąpią także wówczas, gdy zdecydujemy się na selektywną zbiórkę.

Jaka firma będzie odbierać odpady i czy będzie to wymagało zawarcia osobnej umowy?
Firmę wyłonimy w przetargu. Umowę na wywóz śmieci będzie zawierało miasto – zgodnie z przyjętymi przepisami. Obywatel, właściciel nieruchomości ma obowiązek podać w deklaracji składanej do Urzędu liczbę osób mieszkających w danej nieruchomości oraz zadeklarować czy decyduje się na selektywną zbiórkę odpadów, czy też nie.

Czy opłata 8 lub 13 zł dotyczy określonej ilości odpadów?
Stawki są ustalone na miesiąc od osoby. Nie dotyczą ograniczonej ilości odpadów.

Jak będą weryfikowane dane zawarte w deklaracjach?
Informacja zawarta w deklaracji będzie weryfikowana w oparciu o bazę meldunkową. Prosimy i uczulamy mieszkańców o wpisywanie prawdziwych danych. Tylko w takiej sytuacji będziemy mogli uzyskać niższe niż szacunkowe stawki na odbiór odpadów zarówno segregowanych jak i zmieszanych.

Co się stanie w przypadku, kiedy nie złożę wymaganej deklaracji w terminie?
W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze (art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Co w przypadku, kiedy nie będę płacił za odpady?
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie określi, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują Burmistrzowi Miasta.

Co powinienem zrobić, jeśli mam podpisaną umowę na odbiór śmieci z firmą wywozową?
Odpowiedź na stronie Ministerstwa Środowiska.

Do którego pojemnika mam wrzucać popiół?
Popiół nie kwalifikuje się do żadnych z frakcji zbieranych na terenie Miasta w sposób selektywny w związku z tym należy wrzucać go do pojemnika na zmieszane odpady komunalne. Przy czym należy pamiętać, iż do pojemnika wrzucamy zimny popiół w innym wypadku możemy uszkodzić pojemnik.

Zachęcamy Internautów, do zadawania pytań odnośnie ustawy śmieciowej bezpośrednio w swoich Urzędach i dzielenia się tutaj odpowiedziami z innymi użytkownikami lub pisania pytań poniżej, w komentarzach, może również na nie urzędnicy odpowiedzą.

na podst. UM Wysokie Mazowieckie