Archiwa tagu: UE

Co robią nasze samorządy

Tylko trzy gminy z terenu powiatu wysokomazowieckiego: Czyżew, Szepietowo oraz Sokoły złożyły wnioski o dotację w ramach których można przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu swoich mieszkańców. Do uzyskania jest aż 100% dofinansowania do projektu więc dziwić może fakt, że tylko te samorządy zainteresowały się tą istotną sprawą.

Burmistrzowie miast Czyżew i Szepietowo oraz wójt gminy Sokoły pochylili się nad napisaniem wniosków z działania 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion. Burmistrzowie, wójtowie i radni wyżej wymienionych gmin zauważyli korzyści z aplikowania o te środki, które zwiększą innowacyjność lokalnej gospodarki oraz podniosą kompetencje i umiejętności mieszkańców. Wnioski można było składać od 11 lutego do 8 marca 2013r. O możliwości składania wniosków w przedmiotowej sprawie nasz portal informował już pod koniec stycznia.

W przypadku ostatecznego zakwalifikowania projektów będzie możliwe:

-całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat),

-pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę,

-zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu  oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych),

-dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej), dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.

Nazwy projektów z terenu powiatu wysokomazowieckiego aplikujących o środki unijne:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czyżew

Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szepietowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sokoły w województwie podlaskim

Wnioski złożyło łącznie aż 618 samorządów. Z woj. Podlaskiego poza naszymi trzema dodatkowo aplikują min. miasta Białystok, Łomża i Zambrów. Warto zapytać pozostałych samorządowców dlaczego nie spróbowali swoich sił w projektach, które mogą wpłynąć na ogromną poprawę w jakości życia mieszkańców. Wbrew pozorom dostęp do komputera, internetu oraz wiedza na ten temat dla wielu mieszkańców nadal stanowi problem, dodatkowo pozyskane pieniądze oraz sprzęt stanowiłyby zastrzyk dla wielu mieszkańców z naszego terenu. O wynikach naborów poinformujemy w terminie późniejszym po rozpatrzeniu wniosków.

Na podstawie WWPE