Archiwa tagu: szkoła

Jabłoń Kościelna: Ogólnopolski Projekt “Deutsch Wagen Tour”

18.04.2013 (czwartek) w Zespole Szkół im pp. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej odbędzie się spotkanie z Ogólnopolskim Projektem “Deutsch Wagen Tour”. Projekt ten realizowany jest przez Instytut Goethego, a honorowy patronat nad nim objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem projektu jest promowanie nauki języka niemieckiego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Spotkanie z projektem to 60 minutowe zajęcia języka niemieckiego, podczas których lektorzy projektu prezentują szereg nowatorskich rozwiązań związanych z nauką języka i w niekonwencjonalny sposób przekazują informacje o Niemczech, między innymi w formie ciekawych gier, zabaw i konkursów. Więcej informacji o projekcie, między innymi na blogu z relacjami z dotychczasowych wizyt Deutsch Wagen’a na terenie całego kraju, można znaleźć na stronie projektu: deutsch-wagen-tour.pl.

dwt

Zespół Szkół im pp. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej

Wysokomazowieccy policjanci w kampanii “Nie ufaj bezGRANICznie”

Wysokomazowieccy policjanci prowadzą kampanię informacyjną pod nazwą “Nie ufaj bezgranicznie”. Działania skierowane są do uczniów klas maturalnych i mają na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące z nielegalnej pracy za granicą.
Już od kilkunastu dni wysokomazowieccy policjanci prowadzą kampanię informacyjną pod nazwą “Nie ufaj bezGRANICznie”. Działania te skierowanie są do uczniów klas maturalnych. Mają na celu uświadomienie, że ten problem może dotyczyć każdego z nas, a najskuteczniejszą profilaktyką jest wzmożona czujność, która wynika z posiadanej wiedzy. Dlatego właśnie policjanci chcą dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Dziś po raz kolejny spotkali się z młodzieżą w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wysokiem Mazowieckiem. Funkcjonariusze zwrócili uwagę słuchaczy, że handel ludźmi to nie tylko sprzedaż kobiet do prostytucji czy obozy pracy. Jednakże zjawisko to obejmuje, także przymus do pracy, żebractwo, kradzieże, a nawet handel narządami. Policjanci podkreślali również, że nieznajomość języka kraju, do którego chcemy wyjechać powoduje, iż potencjalny pracodawca może nas łatwo oszukać. Dlatego bardzo ważne jest aby znać adres i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu bądź innej placówki gdzie w razie jakichkolwiek kłopotów otrzymamy pomoc.

Nie ufaj bezGRANICznie

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, podlaska.policja.gov.pl

Wysokomazowieccy policjanci na spotkaniu z młodzieżą gimnazjalną

Wysokomazowieccy policjanci kontynuują cykl spotkań profilaktycznych z młodzieżą gimnazjalną na terenie powiatu. Podczas prelekcji mundurowi omawiali m.in. definicję “osoby nieletniej”, “czynu karalnego” zwracając uwagę na okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego.

Wysokomazowieccy funkcjonariusze z Wydziału Prewencji kontynuują cykl spotkań profilaktycznych z uczniami klas gimnazjalnych na terenie powiatu. W miniony piątek przeprowadzili prelekcje w klasach II Gimnazjum w Ciechanowcu. Wyjaśniali młodzieży, definicję “osoby nieletniej”, “czynu karalnego” zwracając uwagę na okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego w tym: naruszenie zasad współżycia społecznego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego, nadużywanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, ucieczki z domu. Funkcjonariusze podczas spotkań starają się uczyć właściwej interpretacji konkretnych zachowań i uczulają na unikanie sytuacji, które wykraczają poza granice prawa. Wynika to z tego, że zachowania uczniów często balansujące na krawędzi dopuszczalności prawnej są interpretowane przez nich jako “zabawy”, za które nie ponosi się odpowiedzialności. Poprawa w tej tematyce świadomości uczniów ma na celu zmniejszenie przestępczości oraz demoralizacji wśród osób nieletnich.

os_niel

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, podlaska.policja.gov.pl

Czy Szkoła w Radziszewie Starym będzie zlikwidowana?

Wśród uchwał Sesji Rady Miasta Ciechanowiec miała być podjęta uchwała dotycząca zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym. Utrzymanie szkół to jedno z podstawowych zadań, które stawiane są przed samorządami lokalnymi. Decyzje należy przemyśleć, ponieważ skutki likwidacji szkół długofalowo mogą być niekorzystne dla mieszkańców.

Spośród uchwał znajdujących się w porządku obrad sesji, nie została podjęta uchwała w sprawie zamiaru likwidacji  Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym, podjęto natomiast uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok; zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej  na 2013 rok; zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok; wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec; przedłużenia umowy najmu dot. działki nr 173/2 o powierzchni 100 m2 wraz z częścią budynku o powierzchni 85 m2,  położonej we wsi Pobikry, gmina Ciechanowiec.

Podjęto także uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, która rozszerzyła zakres dotychczasowych świadczeń o specjalistyczną usługę opiekuńczą oraz obniżyła koszt opłaty za 1 godzinę usług.

UM Ciechanowiec

Harmonogram konkursów na fundusze unijne w 2013r.

Dotychczasowe eldorado z funduszami unijnymi z powodu kryzysu gospodarczego i zadłużeniowego wewnątrz Unii Europejskiej może się wkrótce boleśnie zakończyć, zwłaszcza dla firm zajmujących się “przerobieniem” środków unijnych. Te firmy znikną tak, jak znikną środki unijne.

Jednak nadal można korzystać z dostępnych nam funduszy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2013r. Pieniądze te same z siebie szczęścia nie dadzą, dlatego należy pomyśleć, w które projekty dla dobra wspólnego powinno się aplikować. Na pewno warto zastanowić się nad tymi, które mogą pomóc w tworzeniu przedsiębiorczości i innowacyjności na naszym terenie. W przeszłości Urząd Gminy Nowe Piekuty oraz Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem były jednymi z współorganizatorów wsparcia w ramach działań 6.2 dla osób zakładających działalność gospodarczą.

Poniżej przedstawiamy Harmonogram wybranych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 rok realizowanych przez Urząd Marszałkowski woj. podlaskiego:

Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i Samozatrudnienia, I kwartał 2013r. – 14 000 000 zł.

Działanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, I kwartał 2013r. -16 000 000 zł.

Działanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w województwie podlaskim – 11 184 750 zł.

Działanie 9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 2 200 000 zł.

Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 10 000 000 zł.

Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, III kwartał 2013r. -2 000 000 zł.

Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, II kwartał 2013r.- 5 000 000 zł.

Qli / Wrota Podlasia