Archiwa tagu: szkoła

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów – Lista laureatów

Wśród ponad 230 stypendystów z całego woj. podlaskiego, 14 z nich jest ze szkół w powiecie wysokomazowieckim. Już po raz szósty Marszałek Województwa Podlaskiego, dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, uhonorował najlepszych uczniów z Województwa Podlaskiego w ramach projektu “Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014″. Czytaj dalej Stypendia dla najzdolniejszych uczniów – Lista laureatów

Złóż wniosek o dofinansowanie podręczników szkolnych

Różnie wygląda sprawa dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w każdej z gmin powiatu wysokomazowieckiego jednak kilka warunków jest takich samych jak to, że o dofinansowanie mogą starać się rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczną naukę w klasach I-III i V szkoły podstawowej, klasach I-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Uczniom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  słabowidzącym, niesłyszącym, upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym  oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z nich jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – bez kryterium dochodowego.
Przed złożeniem wniosku należy dowiedzieć się jakie kryterium dochodowe obowiązuje w danej gminie oraz termin składania wniosków.

Święck Wielki: Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Dnia 13 czerwca 2013 roku w Szkole Podstawowej w Święcku Wielkim odbyło się głośne, wspólne czytanie dzieciom wierszy Juliana Tuwima przez zaproszonych przedstawicieli władz, partnerów szkoły i nauczycieli.
Spotkanie było częścią działań związanych z XII Ogólnopolskim Tygodniem Czytania Dzieciom, który jest elementem kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom a tegoroczna edycja Tygodnia Czytania odbywała się pod hasłem “Czytanie dziecku – najlepsza inwestycja!”.
W ten sposób interesująco został zainaugurowany tydzień działań kulturalnych w naszej szkole w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, których tłem będzie nie tylko literatura piękna, literatura popularnonaukowa ale i naukowa.

polska_czyta_swieck1

polska_czyta_swieck2

polska_czyta_swieck3

Emilia Zarzecka-Bucińska, Szkoła Podstawowa w Święcku Wielkim

Nie oszczędza się na dzieciach i szkole

Wyśmienite wyniki egzaminów wśród uczniów klas szóstych szkół wiejskich w powiecie wysokomazowieckim jednoznacznie wskazują, że małe szkoły poprzez zindywidualizowane podejście do nauki dzieci osiągają lepsze wyniki, niż wydawałoby się szkoły z większych ośrodków miejskich. Jest to duży argument za tym, że warto utrzymywać szkoły małe, a w tych większych dążyć do tego, żeby było więcej klas o mniejszej ilości uczniów. Indywidualizacja nauczania powoduje to, że w mniejszym zespole łatwiej jest nauczycielowi dotrzeć do każdego ucznia, zauważyć jego talenty lub problemy. Podejmując indywidualną pracę z uczniem zdolnym, nauczyciel doprowadza go do sukcesu, zaś u ucznia słabszego wyrównuje braki w wiedzy oraz rozwija te umiejętności, w których dziecko jest dobre.

Niestety w niektórych mediach jak i w dyskusjach politycznych pokutuje przesąd o ekonomicznym podejściu w kwestii utrzymywania szkół. Wielokrotnie w dyskusjach przewijają się problemy samorządów w utrzymaniu szkół i przedszkoli. Dla niektórych nieodpowiedzialnych lokalnych polityków instytucja szkoły wydaje się być przysłowiową „kulą u nogi” i tematem rozgrywek politycznych. Wiadomą rzeczą jest to, że w obecnym kształcie systemu edukacji żadna szkoła publiczna nie jest instytucją dochodową i wszystkie placówki oświatowe, aby mogły istnieć, wymagają  po prostu nakładów pieniężnych. Po to, aby naszym pociechom stworzyć dobre warunki do nauki. A niestety klasy dwudziesto- czy nawet trzydziestoosobowe są również w naszych wysokomazowieckich  szkołach często  codziennością. W takich warunkach, nauczyciel ma ciężkie warunki do pracy, natomiast co najważniejsze dziecko ma z góry gorsze możliwości nauki. Argumenty wszelkich lokalnych władz, że utrzymanie szkół drogo kosztuje można włożyć miedzy bajki patrząc wnikliwym okiem na jakie dziwne wydatki wydają pieniądze publiczne samorządy np. straże miejskie lub wiejskie w małych miejscowościach itp. Na szkołach oszczędzać nie wolno, ponieważ odpowiednia nauka dzieci i rozwijanie ich indywidualnych uzdolnień będzie korzystne dla całego naszego narodu.

Szkoła dla wielu małych miejscowości to również lokalny ośrodek kultury ponieważ w kalendarzu imprez każdej szkoły znajdują się imprezy o charakterze patriotycznym, historycznym, świątecznym, rodzinnym, w których uczestniczą nie tylko uczniowie i rodzice ale bardzo często mieszkańcy i zaproszeni goście. Często jak zamyka się szkołę to zamiera życie kulturalne w danej miejscowości. Miejmy nadzieję, że zamykanych szkół, likwidowanych i przeładowanych uczniami klas będzie w naszym wysokomazowieckim powiecie jak najmniej, a dzieci i młodzież będą mogli się uczyć w coraz lepiej wyposażonych szkołach.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży opublikowała wyniki sprawdzianu szóstoklasistów, którego zadaniem jest badanie efektów sześcioletniej edukacji. Wyniki w powiecie wysokomazowieckim prezentujemy w tabeli poniżej. Prymat szkół małych w tym rankingu daje nam wszystkim wiele do myślenia.

Miejsce Nazwa Szkoły Liczba uczniów Średni wynik (pkt.) Średni wynik (%) Odchylenie standardowe (pkt.) Stanin_2013
 1. Szkoła Podstawowa w Święcku Wielkim  8  34,3  86  4,0  9
 2. Szkoła Podstawowa w Wylinach Rusi  5  30,6  77  4,0  9
 3. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Moczydłach  6  29,2  73  8,2  8
 4. Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym  5  28,0  70  6,3  8
 5. Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach  7  27,7  69  8,2  7
 6. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Jabłoni Kościelnej  21  26,3  66  9,3  7
 7. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej  14  25,8  64  6,8  6
 8. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu  61  24,8  62  8,4  6
 9. Szkoła Podstawowa w Łuniewie Małym  3  24,7  62  -  -
 10. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Zespole Szkół w Czyżewie  55  24,6  62  10,5  6
 11. Stowarzyszenie “Edukator” w Łomży – Szkoła Podstawowa w Stypułkach-Święchach  6  24,3  61  8,5  5
 12. Szkoła Podstawowa w Kowalewszczyźnie  6  24,0  60  7,2  5
 13. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem  135  23,6  59  7,8  5
 14. Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Klukowie  24  23,6  59  6,6  5
 15. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem  18  23,2  58  6,8  5
 16. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Sokołach w Zespole Szkół w Sokołach  51  23,1  58  8,8  5
 17. Szkoła Podstawowa w Łempicach  7  22,9  57  7,2  5
 18. Szkoła Podstawowa w Kuczynie  8  22,6  57  6,7  4
 19. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie  38  22,6  57  8,4  4
 20. Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Zespole Szkół w Nowych Piekutach  32  22,4  56  10,3  4
 21. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Jabłonce Kościelnej  20  22,4  56  6,4  4
 22. Szkoła Podstawowa w Kocach Schabach  4  22,3  56  -  -
 23. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej  20  22,1  55  7,3  4
 24. Szkoła Podstawowa w Bruszewie  10  21,0  53  6,1  3
 25. Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych  16  19,9  50  6,8  3
 26. Szkoła Podstawowa im. Księdza Piotra Skargi w Zespole Szkół w Kobylinie-Borzymach  23  19,1  48  9,1  2
 27. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Kuleszach Kościelnych  26  17,6  44  9,3  1
 28. Stowarzyszenie “Edukator” w Łomży – Szkoła Podstawowa we Wnorach-Kużelach  5  13,4  34  4,0  1

 

opracowanie w tabeli na podstawie OKE w Łomży

Święck Wielki: Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2013; Górą Szkoła Podstawowa w Święcku Wielkim

Wahasz się, którą szkołę wybrać dla swojego dziecka? Znamy już wyniki sprawdzianu szóstoklasisty. W Szkole Podstawowej w Święcku Wielkim, jak co roku, wypadł on wspaniale. Uczniowie uzyskali średnią 34,3 pkt, tym samym osiągnęli najwyższy wynik wśród szkół w powiecie wysokomazowieckim. Średni wynik rozwiązywalności zadań w Szkole Podstawowej w Święcku Wielkim wyniósł 86%. Szkoła znalazła się w najwyższym 9 staninie, tak wysoki wynik osiągnęło jedynie 4,5% szkół w całym województwie podlaskim i 4,1% szkół w kraju.

Warto dodać, że średnia punktów w kraju wyniosła 24,03 pkt, w województwie podlaskim 23,9 pkt a w powiecie wysokomazowieckim 23,4 pkt. Arkusz zawierał 26 zadań sprawdzających poziom opanowania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 40 punktów.

W naszej szkole pracujemy nad wychowaniem dzieci w szerokim rozumieniu tego pojęcia. U podstaw sukcesu uczniów leży przede wszystkim przyjazna atmosfera panująca wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, o którą z wielkim oddaniem od lat zabiega Dyrektor szkoły Pani Małgorzata Zawistowska. Zgromadziła wokół siebie pedagogów z wielką pasją, stworzyła warunki dla rozwoju nie tylko uczniów, ale przede wszystkim nauczycieli, aby mogli oni twórczo inspirować swoich podopiecznych. Jej wizja funkcjonowania szkoły stawia na pierwszym miejscu zawsze młodego człowieka i jego wychowanie, dopiero później pojawia się dokumentacja z tym związana, o którą również potrafi zadbać.

[message_box title=”Rok szkolny 2012/2013″ color=”red”]

Wynik w kraju – 24,03
Wynik w województwie – 23,94
Wynik w naszej szkole – 34,25
Wynik najwyższy w skali staninowej

[/message_box]

Górą Szkoła Podstawowa w Święcku Wielkim

Wyniki szkół SPRAWDZIAN 2013 (arkusz standardowy)

Artykuł od Emilia Z-B, Szkoła Podstawowa w Święcku Wielkim

Rozstrzygnięto konkurs wiedzy o bezpieczeństwie oraz sprawności fizycznej

W Szepietowie odbyła się trzecia już edycja “Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie oraz sprawności fizycznej”. Głównym celem tego przedsięwzięcia było przybliżenie dzieciom problematyki przeciwdziałania uzależnieniom, poszanowania i przestrzegania przepisów prawa oraz propagowanie zasady fair play w zawodach sportowych.

W ubiegły czwartek, w Szkole Podstawowej w Szepietowie odbyła się III edycja “Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie oraz sprawności fizycznej”. To profilaktyczne przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez wysokomazowieckich policjantów we współpracy z Urzędem Miejskim w Szepietowie. Głównym jego celem było przybliżenie dzieciom problematyki przeciwdziałania uzależnieniom, poszanowania i przestrzegania przepisów prawa oraz propagowanie zasady fair play w zawodach sportowych. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV–VI z pięciu szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Szepietowo. Każdy uczestnik eliminacji rozwiązywał test obejmujący zagadnienia dotyczące między innymi profilaktyki uzależnień i wiktymologicznej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnym jego etapem był turniej sportowy, podczas którego rywalizujące zespoły zacięcie walczyły o zwycięskie punkty dla swojej drużyny. Rywalizacji sportowej kibicowali koledzy i koleżanki, którzy wykazali się znajomością zasad fair play. W konkursie zwyciężyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Moczydłach. Rywalizacja była bardzo zacięta, a różnice punktowe decydujące o kolejności miejsc – minimalne. Na zakończenie wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary, a zawodnicy upominki.

Bezpieczeństwo i sprawność fizyczna

Konkurs wiedzy ławki

Bezpieczeństwo i sprawność fizyczna

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, fot. podlaska.policja.gov.pl