Archiwa tagu: stawka

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami w gminie Czyżew

Przepisy zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyły na gminy obowiązek uchwalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami tzw. opłaty “śmieciowej” oraz wprowadzenia nowego systemu zbierania odpadów komunalnych.

Miesięczne stawki opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny będą wynosiły:
1.od gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości – 6zł
2.od gospodarstwa domowego 2-osobowego w wysokości – 11zł
3.od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby w wysokości – 15zł
4.od gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby wysokości – 18zł
5.od gospodarstwa domowego liczącego 5 i więcej osób w wysokości – 20,00 zł

W przypadku odpadów niesegregowanych miesięczna stawka opłaty będzie wynosiła:
1.od gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości –12zł
2.od gospodarstwa domowego 2-osobowego w wysokości – 22zł
3.od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby w wysokości – 30zł
4.od gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby wysokości – 36zł
5.od gospodarstwa domowego liczącego 5 i więcej osób w wysokości – 40zł

Uchwalone stawki są bardzo korzystne dla rodzin wielodzietnych, gdzie zastosowane są duże zniżki i tak miesięczna opłata w rodzinie 5-osobowej i powyżej wynosi odpowiednio 20 zł przy selektywnej zaś 40 zł przy mieszanej zbiórce odpadów.

Nowy system będzie obowiązywał od 1 lipca 2013 r. Uchwalone przez Radę Miejską stawki są dosyć niskie w porównaniu do stawek w innych samorządach, jednak na tym etapie przed wyłonieniem firm odbierających odpady jak informuje UM w Czyżewie trudno jest określić rzeczywiste koszty.

na podst. UM w Czyżewie