Archiwa tagu: starostwo

Debata społeczna “Razem dbamy o bezpieczeństwo”

W miniony piątek w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się debata społeczna pod nazwą “Razem dbamy o bezpieczeństwo” zorganizowana przez wysokomazowiecką policję.

Debata społeczna jest to innowacyjna forma komunikowania się ze społeczeństwem w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i profilaktyki. Właśnie takie przedsięwzięcie było udziałem policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem przy współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. W debacie z mieszkańcami powiatu wysokomazowieckiego udział wzięli Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku. Celem debaty było poznanie opinii i oczekiwań lokalnego społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Po rozpoczęciu debaty głos zabrali zaproszeni goście. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem przedstawił zagadnienia dotyczące przestępczości w powiecie. Po tej części spotkania rozpoczęła się dyskusja, w trakcie której głos zabierały zebrane osoby. Omówiono między innymi tematy z zakresu bezpieczeństwa na drogach krajowych i wojewódzkich znajdujących się na terenie powiatu wysokomazowieckiego. Poruszany został problem reorganizacji Posterunków Policji oraz funkcjonowanie ratownictwa medycznego, a także bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowo -wychowawczych oraz osiedli mieszkaniowych. Podnoszone przez uczestników debaty problemy będą stanowić podstawę do działań podejmowanych przez Policję oraz inne instytucje. Uczestnicy spotkania wypełnili również ankiety związane z oceną pracy Policji, poczuciem bezpieczeństwa i zagrożeniami w okolicy miejsca zamieszkania. Kolejna taka debata planowana jest na druga połowę b.r. Jej celem będzie weryfikacja poprawy stanu bezpieczeństwa w powiecie wysokomazowieckim.

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, podlaska.policja.gov.pl

Budżet powiatu wysokomazowieckiego na 2013r.

Wybrane zagadnienia z budżetu powiatu wysokomazowieckiego na 2013r.

Dochody budżetu powiatu w wysokości 69 576 863 zł, z tego:
– bieżące w wysokości 50 114 108 zł,
– majątkowe w wysokości 19 462 755 zł.

Wydatki budżetu powiatu w wysokości 69 576 863 zł, z tego:
– bieżące w wysokości 43 511 185 zł,
– majątkowe w wysokości 26 065 678 zł,

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 200 000 zł,
2) celową w wysokości – 382 000 zł,
z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące w oświacie w kwocie – 150 000 zł,
b) fundusz nagród Zarządu Powiatu dla nauczycieli w kwocie – 30 000 zł,
c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 82 000 zł,
d) wydatki na dokształcanie nauczycieli – 120 000 zł.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 4 000 000 zł;
b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15 000 000zł.

Zadania inwestycyjne powiatu wysokomazowieckiego w 2013 roku:
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2064B Jabłoń Markowięta – Jabłoń Piotrowce i drogi powiatowej Nr 2065B przez m. Jabłoń Kościelna 4 003 000 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2073B Góry Leśne – Rosochate Kościelne 4 036 800 zł.
3. Przebudowa dróg powiatowych – 1 738 685 zł.
4. Poprawa Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Na Terenie Powiatu Wysokomazowieckiego w ramach projektu Bezpieczeństwo w ruchu drogowym współfin. ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy 1 000 000 zł.
5. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa 1 176 617 zł.
6. Opracowanie koncepcji przebudowy budynku starostwa powiatowego 25 000 zł.
7. Zakup kserokopiarki 4 500 zł.
8. Budowa hali sportowej z zapleczem technicznym i łącznikiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 4 941 000 zł.
9. Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowalnej 12 263 532 zł.
10. Podlaski System Informacji e-Zdrowie 106 360 zł.
11. Zakup samochodu, przebudowa boiska sportowego DPS Kozarze 180 000 zł.

 

na podst. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem