Archiwa tagu: solidarność

1 Marca Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny
Lech Kaczyński

Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.

Zajęcie Polski przez Armię Czerwoną i włączenie połowy jej terytorium do ZSRS sprawiło, że dziesiątki tysięcy żołnierzy nie złożyło broni. Gotowi byli walczyć o odzyskanie niepodległości, wypełnić złożoną przysięgę.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia, 1945, działało w nim bezpośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów, zgrupowanych w oddziałach o bardzo różnej orientacji. Dwadzieścia tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność. Doliczyć trzeba jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów z podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje to grupę ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych. Ostatni “leśny” żołnierz ZWZ-AK, a później WiN – Józef Franczak “Laluś” zginął w walce w październiku 1963 roku.

Na Podlasiu ostatnimi Niezłomnymi walczącymi z bronią w ręku byli kpt Kazimierz Kamieński “Huzar”, ostatni komendant 6 Brygady wileńskiej AK.

Major Jan Tabortowski “Bruzda” ostatni komendant WiN zginał 23 sierpnia 1951 roku w ataku na posterunek MO w Przytułach. Jego następca Stanisław Marchewko “Ryba” zginał w nocy z 3 na 4 marca 1957 roku, został zdradzony.

Stanisław Grabowski “Wiarus”, Ppor. “Wiarus” (na zdjęciu powyżej), był jednym z najdłużej walczących z komunistami żołnierzy NZW, będący szefem powiatu Wysokie Mazowieckie krypt. “Mazur” (od października 1948 r.) oraz szefem Pogotowia Akcji Specjalnej NZW woj. białostockiego. Zginął w zasadzce we wsi Babino (powiat Wysokie Mazowieckie) w dniu 22 marca 1952 r. Zadenuncjowała go agentka UB Franciszka Lenczewska nosząca kryptonim “Ewa”.

Mimo rozwiązania AK, żolnierze nie złożyli broni, na Podlasiu powstała z rozkazu Władysława Liniarskiego “Mścisława” AKO (Armia Krajowa Obywatelska). Najdłużej utrzymywała sie komenda powiatowa NZW (Narodowe Zjednoczenie Wojskowe) Bielsk Podlaski, działała aż do 1956 roku.

Cześc i Chwała Bohaterom!!!

huzar

Jasza

* Portal Wysokomazowiecki nie ponosi odpowiedzialności za treści autorstwa użytkowników Portalu Wysokomazowiecki.

Wybory uzupełniające do Rady Miasta – 21.04.2013 r.

Wojewoda Podlaski w dn. 12 lutego 2013 r. zarządził wybory uzupełniające do Rady Miasta Wysokie Mazowieckie w okręgu wyborczym Nr 2 na niedzielę 21 kwietnia 2013 roku. W okręgu wybiera się jednego radnego.

W skład okręgu nr 2 wchodzą następujące ulice: Jankowskiego, Ludowa do skrzyżowania z ulicą 1 Maja – budownictwo prywatne oraz Ludowa bloki nr 9, 11a, 15, 17b, 17c, Parkowa, Sienkiewicza.

W poprzednich wyborach w 2010r. wyniki były następujące:

Lista nr 4 – KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP

Konarzewska Beata Agnieszka 38 lat zam. Wysokie Mazowieckie 103 głosy, 30.93%

Lista nr 12 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ i SAMORZĄDNOŚĆ

Wojtkowski Zbigniew Tomasz 59 lat, zam. Wysokie Mazowieckie 137 głosy, 41.14%    
Został wybrany na radnego

Lista nr 13 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWORZĄDNOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ

Rembiszewska Dorota Krystyna 43 lata, zam. Wysokie Mazowieckie, 93 głosy 27.93% 

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, szczegóły poniżej:

KALENDARZ  WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 20 lutego 2013 r.

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia zarządzenia Wojewody Podlaskiego     o wyborach uzupełniających do Rady Miasta Wysokie Mazowieckie w okręgu wyborczym Nr 2

do 2 marca 2013 r.

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej

zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Łomży o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego

do 4 marca 2013 r.

 

 

zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Łomży kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Wysokiem Mazowieckiem

do 7 marca 2013 r.

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Łomży Miejskiej Komisji Wyborczej w Wysokiem Mazowieckiem

do 22 marca  2013 r.

do godz.2400

zgłaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej w Wysokiem Mazowieckiem list kandydatów na radnego

do 29 marca 2013 r.

zgłaszanie do Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej

do 31 marca 2013 r.

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 1 kwietnia 2013 r.

przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Wysokiem Mazowieckiem zarejestrowanym listom kandydatów numerów list

do 6 kwietnia 2013  r.

 

rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do 7 kwietnia 2013  r.

sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie

powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Wysokiem Mazowieckiem obwodowej komisji wyborczej

do 11 kwietnia  2013 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

19 kwietnia 2013 r.

godz. 2400

zakończenie kampanii wyborczej

 

20 kwietnia 2013 r.

przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

21 kwietnia 2013r.          

800 – 2200

głosowanie

Z doświadczenia polskiej demokracji wynika, iż wybory uzupełniające cieszą się małym zainteresowaniem. Jednak dla własnego dobra mieszkańcy tego okręgu powinni się zmobilizować, wykazać się postawą prolokalną i wybrać najlepszego kandydata do rady miasta. Warto się zastanowić nad kandydatem, który nie będzie bezmyślnie podnosił rączki do góry i brał dietę, tylko będzie dbał o rozwój miasta i własność mieszkańców. Wszystkich, a nie tylko kolesiów.

Info własne / Wojewoda Podlaski