Archiwa tagu: składka

Stawki ubezpieczenia w KRUS

W powiecie wysokomazowieckim mieszka spora grupa rolników więc mamy dla nich ważną informację odnośnie wysokości składek, które muszą płacić na KRUS.

KRUS informuje…

W III kwartale 2013 r. wysokość składki pozostaje bez zmian

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 5 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 5 czerwca 2013 r. miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na III kwartał 2013 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu.

Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w III kwartale 2013 r. stanowić będzie 10 % obowiązującej w czerwcu br. emerytury podstawowej (wynoszącej 831,15 zł), tj. 83,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych w III kwartale 2013 r. stanowić będzie:

– 12 % emerytury podstawowej, tj. 100 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,

– 24 % emerytury podstawowej, tj. 199 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,

– 36 % emerytury podstawowej, tj. 299 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,

– 48 % emerytury podstawowej, tj. 399 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za III kwartał 2013 r. upływa z dniem 31 lipca 2013 r. W tym terminie należy również opłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne.

info KRUS