Archiwa tagu: rozwój

Ambasador Polskiej Gospodarki oraz Złoty Laur Konsumenta 2013 dla Mlekovity

MLEKOVITA otrzymała zaszczytny tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii Kreator Rozwiązań XXI wieku. Kapituła Business Centre Clubu honorując MLEKOVITĘ wyróżnieniem, potwierdziła pozycję firmy jako innowacyjnego lidera branży mleczarskiej. To kolejne wyróżnienie MLEKOVITY w konkursie – w ubiegłym roku triumfowała w kategorii Eksporter. Czytaj dalej Ambasador Polskiej Gospodarki oraz Złoty Laur Konsumenta 2013 dla Mlekovity

Sokoły: Zielona szkoła w Parku Narodowym

Zielone szkoły w parkach narodowych – trwa nowy program dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich. W ramach programu “Zielona szkoła w Parku Narodowym” dzieci i młodzież z terenów wiejskich wyjeżdżają na zielone szkoły i uczestniczą w ciekawych zajęciach edukacyjnych. Obecnie trwa pilotażowa faza projektu, którą koordynuje Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

“Zielona Szkoła w Parku Narodowym” to cykl zajęć dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenów wiejskich. Program realizowany jest w formie zajęć edukacyjnych w wybranym parku narodowym, a następnie odbywających się w szkole zajęć pozalekcyjnych. W przeważającej części są to ćwiczenia i zabawy terenowe.

W fazie pilotażowej udział bierze 12 szkół:

Zielone szkoły

Ideą programu jest budowanie wśród dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności za środowisko, a także świadomości lokalnych zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Wyjazd na zieloną szkołę ma ich zapoznać z działalnością i zadaniami parków narodowych, a w efekcie – zachęcić do odkrywania bogactwa przyrody własnego regionu oraz uwrażliwić na potrzeby środowiska – mówi Krzysztof Lipiński, Zastępca Dyrektora Generalnego Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Więcej informacji o programie na stronie: http://www.efrwp.pl/element/Program-Zielone-szkoly

misja przyroda

O EFRWP:
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczął działalność w 1990 roku, na mocy umowy między rządem polskim a Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Fundacja od ponad dwóch dekad pomaga zmieniać wizerunek polskiej wsi, dostosowując się do zmieniających się potrzeb lokalnej społeczności. Obecnie nie tylko wspiera rozwój infrastruktury technicznej, ale także – poprzez różne narzędzia finansowe – pomaga przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym. Fundacja duży nacisk kładzie także na rozwój infrastruktury społecznej, co czyni poprzez program grantowy wspierający aktywność i samoorganizację lokalnych społeczności czy wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich. Więcej informacji na stronie: www.efrwp.pl

Agnieszka Żeglińska, ITBC Communication