Archiwa tagu: rocznica

Obchody 70 rocznicy wymordowania mieszkańców wsi Jabłoń Dobki

Obchody wymordowania mieszkańców wsi Jabłoń Dobki przez Niemców podczas II wojny światowej, to najważniejsza uroczystość w nadchodzący weekend. Ksiądz Andrzej Łapiński – Proboszcz Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, Pan Marek Kaczyński – Wójt Gminy Nowe Piekuty i Pan Andrzej Olędzki – Dyrektor Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej mają zaszczyt zaprosić na Uroczystość Obchodów 70 Rocznicy wymordowania mieszkańców wsi Jabłoń-Dobki, która odbędzie się 9 marca 2014 roku o godzinie 11.00 w Kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Jabłoni Kościelnej.
Czytaj dalej Obchody 70 rocznicy wymordowania mieszkańców wsi Jabłoń Dobki

Rocznica pacyfikacji wsi Jabłoń Dobki

W tym roku obchodzimy 69 rocznicę pacyfikacji wsi Jabłoń Dobki. Uroczystości upamiętniające rozpoczęły się o godzinie 11:30 Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Jabłoni Kościelnej. Uczniowie z Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej przedstawili wspaniały montaż słowno – muzyczny, w którym przybliżyli nam makabryczne wydarzenia sprzed lat. Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy udali się na miejsce pacyfikacji do Jabłoni Dobek pod pomnik ku czci pomordowanych.

Główną metodą sprawowania niemieckiej władzy administracyjnej nad polską ludnością cywilną był terror. Permanentne zagrożenie wolności osobistej i towarzysząca temu groźba śmierci miały zmusić do uległości i akceptacji polityki okupacyjnej. Terror był też narzędziem wyniszczania określonych grup i środowisk społeczeństwa polskiego, służył wreszcie do walki władz hitlerowskich z polskim ruchem oporu. Białostocczyzna  dwukrotnie znajdowała się pod okupacją hitlerowską: przez kilkanaście dni we wrześniu 1939 r., a następnie w latach 1941–1944. Od września 1939 r. do czerwca 1941 r. obszar ten objęła okupacja sowiecka.

Pierwszych zbrodni dopuszczono się już w trakcie działań wojennych we wrześniu 1939 r. Rozkaz niemieckiego Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych nr 183/39 „w sprawie traktowania zdolnych do służby wojskowej w kraju nieprzyjacielskim” nakazywał internowanie mężczyzn, branie i rozstrzeliwanie zakładników, bezwzględne łamanie oporu, strajków i aktów sabotażu. Idąc za wytycznymi tego rozkazu, gen. Fedor von Bock wprowadził 10 września 1939 r. zasadę zbiorowej odpowiedzialności wobec całej wsi, „jeżeli z jakiegoś domu, którego nie można ustalić, padły strzały do niemieckich żołnierzy”. W rozkazie tym była również mowa o „zatrzymywaniu i odtransportowaniu Polaków zdolnych do noszenia broni, niszczeniu instalacji radiowych i represjonowaniu uchodźców”.

Pretekstem do aktów eksterminacji ludności cywilnej była najczęściej zemsta za opór stawiany przez ludność danej okolicy, lokalne sukcesy polskiego wojska i związane z tym straty niemieckie.

Pretekstem do spacyfikowania Jabłoni Dobek było zabicie przez partyzantów jednego z żandarmów, ranienie drugiego i rozbrojenie trzeciego w okolicy Jabłoni-Dobek. Niemcy zaalarmowali okoliczne posterunki w Wysokiem Mazowieckiem, Szepietowie, Czyżewie oraz oddział wojskowy w Jabłoni Kościelnej. 8 marca 1944 r. mieszkańców Jabłoni-Dobek spędzono do stodoły, po czym oblano ją benzyną i wrzucono do środka granaty. Zabito i spalono żywcem 91 osób, w tym 31 kobiet i 31 dzieci.

pacyfikacja_dobki1

pacyfikacja_dobki2

pacyfikacja_dobki3

pacyfikacja_dobki4

pacyfikacja_dobki5

UG Nowe Piekuty

Uczniowie CKZ uczcili pamięć o Powstańcach Styczniowych

Nasz Portal Wysokomazowiecki jako jeden z nielicznych artykułem o 150 rocznicy Powstania Styczniowego w dziale Kultura uczcił pamięć o zrywie niepodległościowym sprzed lat. Małe jest zainteresowanie oficjalnymi obchodami tej rocznicy przez lokalne władze samorządowe – wyjątek stanowi Gmina Nowe Piekuty z Wójtem Markiem Kaczyńskim, której działania opisujemy w oddzielnym artykule.

Brak większego zaangażowania pozostałych miast i gmin może bardzo dziwić, ponieważ nasze tzw. lokalne “elity” wielokrotnie odwoływały się w przemowach do tradycji szlacheckiej i niepodległościowej.
Na szczęście na wysokości zadania stanęła również młodzież i nauczyciel historii z Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, którzy odwiedzili wczoraj mogiły powstańcze oraz napisali okolicznościowy artykuł na stronie szkoły. Warto przypominać gdyż większość Polaków niestety zapomina o historii swojego narodu, a już przed wiekami Cyceron powiedział, że “Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia”.

Z okazji 150 rocznicy potyczki o Wysokie Mazowieckie, która rozegrała się w nocy z 23/24 stycznia 1863 r., uczniowie z klasy III TR wraz z wychowawcą Panem Karolem Głębockim, udali się na cmentarz parafialny przy ul. Zambrowskiej, by oddać hołd walczącym o wolność Polski powstańcom. Dziedzictwo tych, którzy poświęcili się wówczas ojczyźnie jest nam szczególnie bliskie, bowiem “nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci żywych”. Dla nas ten zryw wciąż zachowuje wielką wartość wychowawczą jako lekcja pamięci o naszych przodkach, którzy gotowi byli ponieść najwyższą ofiarę w walce o to żeby Polska była.

powstanie_n

znicz1

znicz2

znicz3

znicze_pamieci

CKZ