Archiwa tagu: punkt

Śmieciowy zawrót głowy

Od 1 stycznia 2013r. ZWKiEC Sp.z o.o. nie będzie przyjmować śmieci na wysypisko miejskie w okolicach wsi Osipy Lepertowizna.
W takiej sytuacji zachodzi pytanie gdzie i jak Mieszkańcy, którzy nie mają zawartych umów mogą wywozić śmieci do 1 lipca 2013r., tzn. do momentu wejścia w życie prawa miejscowego.
Na sesji 28 grudnia 2012r. postulowałam poinformować wszystkich mieszkańców o postanowieniach, które dotyczą wprowadzania w życie ustawy o zachowaniu porządku i czystości zawartych w uchwałach Rady Miasta Wysokie Mazowieckie.
Proponowałam również utworzenie punktu konsultacyjnego w Urzędzie Miasta, gdzie mieszkańcy mogliby uzyskać potrzebne informacje nieuregulowane dotychczasowymi aktami prawa miejscowego, tj. regulaminem utrzymania czystości i porządku w mieście oraz podjętymi uchwałami. A jest o co pytać.
W kwestii ustalenia opłaty pogłównej (od liczby osób) postulowałam o dopłaty dla rodzin wielodzietnych. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 13 zł miesięcznie od osoby, a jeżeli odpady są zbierane i odbierane selektywnie opłata wynosi 8 zł miesięcznie od jednej osoby. Opłatę uiszcza się do 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy.

Halina Roszkowska, Radna Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

* Portal Wysokomazowiecki nie ponosi odpowiedzialności za treści autorstwa użytkowników Portalu Wysokomazowiecki.