Archiwa tagu: projekt

Schetynówka 2014 rozbuduje wysokomazowieckie drogi

Na stronie  internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wojewoda Maciej Żywno przedstawił wszystkim ostateczną listę dofinansowań z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Ze względu na inicjatora projektu, byłego wicepremiera Grzegorza Schetyny z rządu Donalda Tuska zwany potocznie “schetynówkami”. Czytaj dalej Schetynówka 2014 rozbuduje wysokomazowieckie drogi

Ruch Palikota zaprasza do współpracy przy społecznym projekcie

Ruch Palikota Wysokie Mazowieckie zaprasza do wzięcia udziału w społecznym projekcie, który będzie miał na celu lokalizację i budowę Muszli Koncertowej na targowisku miejskim, utworzenie tam małego zalewu od strony rzeki Brok, postawienie toi toi w parkach przy każdym placu zabaw, likwidację Straży Miejskiej oraz przeprowadzenie referendum w celu zastąpienia Straży Miejskiej monitoringiem. W tych postulatach liczymy na współpracę z burmistrzem miasta, starostą, jak również z Radą Miasta Wysokie Mazowieckie i Radą Powiatu. Projekt został zainicjowany przez Mariusza Leoniaka, pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania w partii Ruch Palikota.

ruch_proj_spol_1

ruch_proj_spol_2

ruch_proj_spol_3

Mariusz Leoniak

* Portal Wysokomazowiecki nie ponosi odpowiedzialności za treści autorstwa użytkowników Portalu Wysokomazowiecki.

Jabłoń Kościelna: Relacja ze spotkania z “Deutsch Wagenem”

Zgodnie z planem – 18.04. pod Zespół Szkół im. pp. Jana Pawała II w Jabłoni Kościelnej podjechał kolorowy Volkswagen – Deutsch Wagen. Tego dnia uczniowie zostali powitani słowami “Guten Tag” oraz już w progu szkoły mogli skosztować niemieckich ciasteczek “Spitzbuben”, pieczonych specjalnie na tę okazję przez uczniów i nauczycieli.
“Wagenem” przyjechała Pani Magdalena Jurowska – lektorka projektu Deutsch Wagen Tour. Po krótkim pokazie umiejętności językowych gimnazjalistów oraz po wręczeniu nagród laureatom konkursu plastycznego “Współczesne Niemcy”, pani Magda przeprowadziła z uczniami klas pierwszych i drugich gimnazjum niekonwencjonalne zajęcia z języka niemieckiego.
Uczniowie klas pierwszych poprzez zabawę, min.: balonami, chustą animacyjną, skaczącymi piłkami poznawali nowe słownictwo oraz poszerzali wiedzę o Niemczech. Następnie wzięli udział w rywalizacji grupowej, wykonując szereg zadań językowych i kulturoznawczych. Każda grupa w zależności od ilości zdobytych punktów została nagrodzona gadżetami projektu.
Klasy drugie miały okazję trochę potańczyć, wzięli udział w rywalizacji rzędów z piłka, z chustą animacyjną wybrali się “nad morze” – tu co poniektórzy mieli okazję trochę “polatać” lub zostać “porwanymi” przez rekina. Przy okazji każdej zabawy i animacji uczniowie stykali się z nowych słownictwem lub przypominali sobie dotychczas poznane. Na zakończenie każdy na własne konto zbierał punkty w Quizie wiedzy o Niemczach. Zwycięzcy i najbardziej zaangażowani uczniowie otrzymali ciekawe nagrody.
Obie grupy uczniów na zakończenie swoich zajęć wspólnie zastanawiali się jakie korzyści płyną ze znajomości języka niemieckiego. Ustalono, iż Niemcy jako nasz najbliższy i bardzo wysoko rozwinięty gospodarczo, sąsiad jest doskonałym rynkiem pracy zatem znajomość języka niemieckiego jest bardzo przydatna. Ponadto atrakcyjność turystyczna i kulturalna krajów niemieckojęzycznych (Austria, Szwajcaria, Lichtenstein i Luxemburg) skłania do podróży, które sprawią tym większą przyjemność gdy rozumie się o co pyta kelner lub recepcjonistka w hotelu.

deutsch_wagen1

deutsch_wagen2

deutsch_wagen3

deutsch_wagen4

deutsch_wagen5

deutsch_wagen6

deutsch_wagen7

deutsch_wagen8

Karolina Załuska – nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół w Jabłoni Kościelnej

Jabłoń Kościelna: Ogólnopolski Projekt “Deutsch Wagen Tour”

18.04.2013 (czwartek) w Zespole Szkół im pp. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej odbędzie się spotkanie z Ogólnopolskim Projektem “Deutsch Wagen Tour”. Projekt ten realizowany jest przez Instytut Goethego, a honorowy patronat nad nim objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem projektu jest promowanie nauki języka niemieckiego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Spotkanie z projektem to 60 minutowe zajęcia języka niemieckiego, podczas których lektorzy projektu prezentują szereg nowatorskich rozwiązań związanych z nauką języka i w niekonwencjonalny sposób przekazują informacje o Niemczech, między innymi w formie ciekawych gier, zabaw i konkursów. Więcej informacji o projekcie, między innymi na blogu z relacjami z dotychczasowych wizyt Deutsch Wagen’a na terenie całego kraju, można znaleźć na stronie projektu: deutsch-wagen-tour.pl.

dwt

Zespół Szkół im pp. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej

Nabór na projekty przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu

W ramach działania 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion od 11 lutego do 28 marca 2013r. jednostki samorządów terytorialnych będą mogły składać wnioski na dofinansowania projektów.

W ramach projektów będzie możliwe:
– całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat),
– pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę,
– zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych),
– dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej), dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.

Do udziału w konkursie zaprasza się:
– jednostki samorządu terytorialnego, grupy jednostek samorządu terytorialnego – konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego lub w/w grup jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

 

Jako niezależny Portal Wysokomazowiecki będziemy informować mieszkańców o zaangażowaniu poszczególnych władz miast i gmin z terenu powiatu wysokomazowieckiego w pozyskiwanie środków finansowych z tego projektu. Wiemy, że nasz portal czytają nasi burmistrzowie, wójtowie i radni więc dla dobra swojego i mieszkańców powinni zainteresować się pozyskaniem środków unijnych, które zwiększą innowacyjność naszej lokalnej gospodarki. Zainteresowanie tym projektem już potwierdziły np. miasta Zambrów i Łomża. Tak więc nasi samorządowcy – do pracy!

Qli / WWPE