Archiwa tagu: pieniądze

54-latka zaatakowała staruszka w jego własnym domu

Dzięki czujności sąsiada, który ruszył na pomoc 88-latkowi zatrzymano 54-latkę, która próbowała okraść starszego mężczyznę atakując go w jego własnym domu. Wysokomazowieccy policjanci osadzili napastniczkę w policyjnym areszcie. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Czytaj dalej 54-latka zaatakowała staruszka w jego własnym domu

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2013r.

Jednostki organizacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na podstawie art. 48 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, w związku z art. 94 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, od 1 marca 2013 r. przeprowadzają akcję waloryzacji emerytur i rent rolniczych.

Od dnia 1 marca 2013 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do dnia 28 lutego 2013 r. podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszącym 104 %. Oznacza to, że kwoty najniższych świadczeń oraz kwoty dodatków przysługujących do świadczeń wzrosną o 4 %. Kwota najniższej emerytury pracowniczej (tzw. emerytury podstawowej) od 1 marca 2013 r. wyniesie 831 zł 15 gr miesięcznie. Waloryzacja emerytur i rent rolniczych polegała będzie na przemnożeniu ww. kwoty emerytury podstawowej przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia.

Waloryzacja obejmie, wg przewidywań Kasy, około 1,3 mln świadczeń i zostanie przeprowadzona w marcu 2013 r., a dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu br., w ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy terminach płatności. Nowa wysokość świadczenia zostanie ustalona w drodze decyzji.

Poniżej zestawienie wysokości podstawowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.
Bez zmian pozostaje kwota zasiłku chorobowego oraz zasiłku pogrzebowego.

tab_rent_emer

Zastępca Dyrektora mgr inż. Elżbieta Swatowska, KRUS OR w Białymstoku

Budżet powiatu wysokomazowieckiego na 2013r.

Wybrane zagadnienia z budżetu powiatu wysokomazowieckiego na 2013r.

Dochody budżetu powiatu w wysokości 69 576 863 zł, z tego:
– bieżące w wysokości 50 114 108 zł,
– majątkowe w wysokości 19 462 755 zł.

Wydatki budżetu powiatu w wysokości 69 576 863 zł, z tego:
– bieżące w wysokości 43 511 185 zł,
– majątkowe w wysokości 26 065 678 zł,

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 200 000 zł,
2) celową w wysokości – 382 000 zł,
z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące w oświacie w kwocie – 150 000 zł,
b) fundusz nagród Zarządu Powiatu dla nauczycieli w kwocie – 30 000 zł,
c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 82 000 zł,
d) wydatki na dokształcanie nauczycieli – 120 000 zł.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 4 000 000 zł;
b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15 000 000zł.

Zadania inwestycyjne powiatu wysokomazowieckiego w 2013 roku:
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2064B Jabłoń Markowięta – Jabłoń Piotrowce i drogi powiatowej Nr 2065B przez m. Jabłoń Kościelna 4 003 000 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2073B Góry Leśne – Rosochate Kościelne 4 036 800 zł.
3. Przebudowa dróg powiatowych – 1 738 685 zł.
4. Poprawa Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Na Terenie Powiatu Wysokomazowieckiego w ramach projektu Bezpieczeństwo w ruchu drogowym współfin. ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy 1 000 000 zł.
5. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa 1 176 617 zł.
6. Opracowanie koncepcji przebudowy budynku starostwa powiatowego 25 000 zł.
7. Zakup kserokopiarki 4 500 zł.
8. Budowa hali sportowej z zapleczem technicznym i łącznikiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 4 941 000 zł.
9. Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowalnej 12 263 532 zł.
10. Podlaski System Informacji e-Zdrowie 106 360 zł.
11. Zakup samochodu, przebudowa boiska sportowego DPS Kozarze 180 000 zł.

 

na podst. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem