Archiwa tagu: park

Atrakcja turystyczna – kładka w Waniewie

We wsi Waniewo w powiecie wysokomazowieckim, gm. Sokoły już od kilku lat oddana jest do użytku kładka edukacyjno-przyrodnicza w poprzek rzeki Narew. Znajduje się ona na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego, ma długość łącznie ponad 1,5 kilometra i łączy dwie miejscowości – Waniewo oraz Śliwno. Niedawno oddano do użytku kolejną część wzdłuż plaży w Waniewie.

Po za przepięknymi widokami dużą atrakcją ścieżki jest konieczność pięciokrotnej przeprawy przez przepływające przez bagna rozlewiska rzeki Narew na ruchomych pomostach umocowanych na linach. Na trasie mieszczą się wieże widokowe, z których można podziwiać panoramę rzeki. Dzięki tablicom edukacyjnym, można zapoznać się z najważniejszymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi Narwiańskiego Parku Narodowego. Dojazd do Waniewa jest bardzo dobry, jednak ze względu na trwający objazd mostu w Krzyżewie zalecamy jazdę przez Łupiankę Starą. W Waniewie wybudowano też infrastrukturę dla turystów, w tym wiata do grillowania, boisko do siatkówki, plac zabaw a nawet Centrum Informacji Turystycznej. Widoki oraz przepiękna przyroda przyciągają rzesze turystów. Jest to ta z tych inwestycji samorządu lokalnego, której należy pogratulować obecnemu wójtowi Sokół Józefowi Zajkowskiemu.

Wycieczkę do Waniewa warto połączyć z odwiedzeniem pobliskiego Kurowa, gdzie jest siedziba Narwiańskiego Parku Narodowego oraz Tykocina, gdzie zderzymy się z bogatą historią tego wielokulturowego w przeszłości miasteczka, doskonałą kuchnią tamtejszych restauracji oraz wieloma zabytkami. Polecamy.

waniewo_1

waniewo_2

waniewo_3

waniewo_4

waniewo_5

waniewo_6

waniewo_7

waniewo_8

waniewo_9

waniewo_10

waniewo_11

waniewo_12

waniewo_13

waniewo_14

waniewo_15

waniewo_16

waniewo_17

waniewo_18

Foto własne

Modernizacja infrastruktury w Narwiańskim Parku Narodowym

26 lutego 2013 roku Narwiański Park Narodowy podpisał umowę z Centrum Koordynacji projektów Środowiskowych na dofinansowanie realizacji zadania “Modernizacja infrastruktury turystycznej na obszarze Bagiennej Doliny Narwi PLB 200001″.

Projekt ma na celu zachowanie różnorodności biologicznej Bagiennej Doliny Narwi poprzez zabezpieczenie obszaru przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.

W ramach realizacji zadania wykonane zostaną:

-modernizacja ścieżki przyrodniczej “Kładka wśród bagien w Kurowie” – wymiana uszkodzonych elementów, plansz edukacyjnych, modernizacja wieży widokowej

- modernizacja pola biwakowego w Kurowie – budowa wiaty turystyczno-edukacyjnej z paleniskiem oraz budynku socjalno-gospodarczego z toaletami i prysznicami

- modernizacja pola biwakowego w Kol. Topilec; modernizacja wiaty turystycznej, ogrodzenia, bramy i miejsca na ognisko oraz wieży widokowej

- modernizacja ścieżki przyrodniczej “park przydworski w Kurowie” poprzez zakupienie elementów ogródka dydaktycznego oraz elementów małej infrastruktury.

Projekt będzie realizowany w latach 2013 – 2014

Wartość projektu 1 109 965 zł

Narwiański Park Narodowy został powołany na mocy Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 1 lipca 1996 roku. Położony jest w północno-wschodniej Polsce, województwie podlaskim, 30 km na zachód od Białegostoku. Jego granica przecina obszar dwóch powiatów (białostockiego i wysokomazowieckiego) i siedmiu gmin (Choroszcz, Tykocin, Turośń Kościelna, Suraż, Łapy, Kobylin Borzymy, Sokoły). Park obejmuje obszar doliny Narwi pomiędzy Surażem, a Rzędzianami. W geograficznym ujęciu NPN położony jest w mezoregionie Dolina Górnej Narwi należącym do Niziny Północnopodlaskiej.

Granice poprowadzono tak, by obejmowała tylko dolinę rzeki, dlatego 98% powierzchni Parku to grunty silnie uwilgotnione, stale lub okresowo podtapiane. Zdecydowana większość około 5500 ha to nieużytki pozostałe grunty to wody, łąki i pastwiska. Powierzchnia Parku zajmuje 6 810 ha, a jego otulina 15 408 ha.

na podstawie strony Narwiańskiego Parku Narodowego