Archiwa tagu: pacyfikacja

To zrobiły ich matki i ich ojcowie – o pacyfikacji wysokomazowieckich wsi

W tym roku mijają 70 rocznice masowych morderstw dokonanych przez Niemców na terenie powiatu wysokomazowieckiego podczas II Wojny Światowej. Mordy na bezbronnych Polakach miały miejsce we wsiach Krasowo Częstki gm. Nowe Piekuty, Wnory Wandy oraz Sikory Tomkowięta gm. Kobylin Borzymy.

Pacyfikacja wsi Krasowo-Częstki była zemstą za śmierć kilkunastu niemieckich żandarmów i żołnierzy, którzy zginęli 11 lipca 1943 r. w potyczce z oddziałem Kedywu AK Obwodu Wysokie Mazowieckie. 17 lipca oddziały SS i Wehrmachtu wymordowały wszystkich mieszkańców wsi: 97 dzieci, 89 kobiet i 71 mężczyzn. Wieś została następnie spalona. Ciała ofiar spoczęły w dwóch masowych grobach miejscu mordu.

“Oprawcy w straszny sposób mordowali bezbronną ludność. Dzieci, niemowlęta strzelano wraz z matkami albo żywe wrzucano do dołów. Większe ogłuszano uderzeniem kolby lub pałki i także wrzucano. Na żywych jeszcze zasypano ziemię i ją udeptywano” – opisał w meldunku por. Stefana Bialika “Lidy”, komendant Obwodu AK Wysokie Mazowieckie

W dniu13 lipca 1943 r. oddziały niemieckie przybyłe z Białegostoku dokonały pacyfikacji wsi Sikory Tomkowięta, podczas której rozstrzelano 49 osób, w tym 14 dzieci od 1 roku do 10 lat.

Natomiast w nocy z 20 na 21 lipca 1943 r. oddziały niemieckie otoczyły wieś Wnory Wandy i dokonały jej pacyfikacji, mordując co najmniej 28 osób, w tym kobiety i dzieci.

Podobne mordy dosięgnęły w 1944 roku miejscowości Skłody Borowe oraz Jabłoń Dobki (gm. Nowe Piekuty), gdzie zginęło kilkadziesiąt cywilów.

Parafrazując tytuł ostatniego propagandowego serialu niemieckiego, “Nasze matki, nas ojcowie” tak pokrótce przedstawiliśmy co robili niemieccy ojcowie na wysokomazowieckiej ziemi w czasie II Wojny Światowej.

info na podstawie danych IPN

Rocznica pacyfikacji wsi Jabłoń Dobki

W tym roku obchodzimy 69 rocznicę pacyfikacji wsi Jabłoń Dobki. Uroczystości upamiętniające rozpoczęły się o godzinie 11:30 Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Jabłoni Kościelnej. Uczniowie z Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej przedstawili wspaniały montaż słowno – muzyczny, w którym przybliżyli nam makabryczne wydarzenia sprzed lat. Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy udali się na miejsce pacyfikacji do Jabłoni Dobek pod pomnik ku czci pomordowanych.

Główną metodą sprawowania niemieckiej władzy administracyjnej nad polską ludnością cywilną był terror. Permanentne zagrożenie wolności osobistej i towarzysząca temu groźba śmierci miały zmusić do uległości i akceptacji polityki okupacyjnej. Terror był też narzędziem wyniszczania określonych grup i środowisk społeczeństwa polskiego, służył wreszcie do walki władz hitlerowskich z polskim ruchem oporu. Białostocczyzna  dwukrotnie znajdowała się pod okupacją hitlerowską: przez kilkanaście dni we wrześniu 1939 r., a następnie w latach 1941–1944. Od września 1939 r. do czerwca 1941 r. obszar ten objęła okupacja sowiecka.

Pierwszych zbrodni dopuszczono się już w trakcie działań wojennych we wrześniu 1939 r. Rozkaz niemieckiego Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych nr 183/39 „w sprawie traktowania zdolnych do służby wojskowej w kraju nieprzyjacielskim” nakazywał internowanie mężczyzn, branie i rozstrzeliwanie zakładników, bezwzględne łamanie oporu, strajków i aktów sabotażu. Idąc za wytycznymi tego rozkazu, gen. Fedor von Bock wprowadził 10 września 1939 r. zasadę zbiorowej odpowiedzialności wobec całej wsi, „jeżeli z jakiegoś domu, którego nie można ustalić, padły strzały do niemieckich żołnierzy”. W rozkazie tym była również mowa o „zatrzymywaniu i odtransportowaniu Polaków zdolnych do noszenia broni, niszczeniu instalacji radiowych i represjonowaniu uchodźców”.

Pretekstem do aktów eksterminacji ludności cywilnej była najczęściej zemsta za opór stawiany przez ludność danej okolicy, lokalne sukcesy polskiego wojska i związane z tym straty niemieckie.

Pretekstem do spacyfikowania Jabłoni Dobek było zabicie przez partyzantów jednego z żandarmów, ranienie drugiego i rozbrojenie trzeciego w okolicy Jabłoni-Dobek. Niemcy zaalarmowali okoliczne posterunki w Wysokiem Mazowieckiem, Szepietowie, Czyżewie oraz oddział wojskowy w Jabłoni Kościelnej. 8 marca 1944 r. mieszkańców Jabłoni-Dobek spędzono do stodoły, po czym oblano ją benzyną i wrzucono do środka granaty. Zabito i spalono żywcem 91 osób, w tym 31 kobiet i 31 dzieci.

pacyfikacja_dobki1

pacyfikacja_dobki2

pacyfikacja_dobki3

pacyfikacja_dobki4

pacyfikacja_dobki5

UG Nowe Piekuty