Archiwa tagu: ośrodek

Finał Podlaskiej Agroligi 2013

Już 10 lipca poznamy najlepszych podlaskich rolników i agrofirmy. W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się uroczysty finał konkursu Podlaska Agroliga 2013. Konkurs to doskonała promocja osiągnięć rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego poprzez pokazanie sukcesów i ludzi, którzy są ich autorami.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie od kilkunastu lat jest organizatorem konkursu Agroliga na szczeblu wojewódzkim. Co roku wyłaniane są najlepsze gospodarstwa rolne i firmy związane z agrobiznesem. Konkurs znakomicie promuje ich osiągnięcia i możliwości.
W tegorocznej edycji konkursu bierze udział dziesięć gospodarstw i cztery firmy. Zgodnie z regulaminem konkursu o tytuł mistrza ubiegają się gospodarstwa i firmy z zamkniętymi inwestycjami, zadbane i estetyczne, takie, których efekty produkcyjne, stosowane technologie i wyniki wyróżniają się w skali województwa i kraju.
Komisja konkursowa od 3 do 14 czerwca wizytowała gospodarstwa i firmy, następnie dokonała oceny według ściśle określonych kryteriów. W składzie komisji konkursowej pod przewodnictwem Marka Skarżyńskiego, zastępcy dyrektora PODR znaleźli się przedstawiciele: Wydziału Geodezji i Rolnictwa PUW Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Białymstoku, Podlaskiej Izby Rolniczej i Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Galę finałową Agroligi uświetni występ Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Gospodarstwa uczestniczące w wojewódzkim konkursie Podlaska Agroliga 2013
1. Agnieszka Winkler, zam. Żarnowo Pierwsze, gm. Augustów, pow. augustowski
2. Grażyna, Jan i Dariusz Brzozowscy, zam. Budlewo, gm. Wyszki, pow. bielski
3. Anna i Witalis Jakoniuk, zam. Gradoczno, gm. Narew, pow. hajnowski
4. Maria Biedrzyckiej-Kałęka i Grzegorz Kałęka, zam. Brzozowo, gm. Kolno, pow. kolneński
5. Patrycja i Wojciech Pruszkowscy, zam. Stare Jemielite, gm. Śniadowo, pow. łomżyński
6. Wojciech Zalewski, zam. Zajki, gm. Trzcianne, pow. moniecki
7. Barbara i Krzysztof Jaroma, zam. Nowe Stojło, gm. Suchowola, pow. sokólski
8. Grażyna i Waldemar Bobin, zam. Oszkinie, gm. Puńsk, pow. sejneński
9. Jolanta i Waldemar Józef Zdzichowscy, zam. Krakówki Zdzichy, gm. Grodzisk, pow. siemiatycki
10. Wioletta i Wiesław Więcko, zam. Szczodruchy, gm. Raczki, pow. suwalski

Firmy uczestniczące w wojewódzkim konkursie Podlaska Agroliga 2013
1. MOTO-AGRO Jacek Błoch, Dariusz Dziuba, Sp. j., ul. Elewatorska 52, Białystok
2. ABIES, Danuta i Marcin Kuczyńscy, Miecze 26, 19-206 Rajgród
3. P.H.U. “GAMA” Szepietowscy Sp. j., ul. Przemysłowa 5, 18-200,Wysokie Mazowieckie
4. AGRO-BUD Józef Kossakowski, ul. Jana Pawła II 26/40, 18-300 Zambrów

Ciągły postęp drogą do sukcesu

P.U.H. “GAMA” Szepietowscy Sp. j., ul. Przemysłowa 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Firma Gama powstała w 1982 roku i początkowo funkcjonowała pod nazwą Elektronika Chłodnicza Tadeusz Szepietowski specjalizując się w naprawie urządzeń chłodniczych w gospodarstwach domowych, w następnych latach rozszerzyła swoją działalność o przedsiębiorstwa.
Od 1999 r. Firma zmieniła siedzibę i przeniosła się do Wysokiego Mazowieckiego, a w 2004 r. przekształciła się w Spółkę Jawną tj.: P.H.U. Gama Tadeusz i Krystyna Szepietowscy Sp. J. Działalność firmy skupiła się na świadczeniu usług dla rolnictwa czyli wyposażeniu obór i kompleksowej obsłudze gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji mleka.
Oferuje swoim klientom najnowocześniejsze urządzenia i fachowe doradztwo nie tylko na etapie projektu, ale także podczas ich eksploatacji.
W 2008 r. uzyskała deklarację zgodności i certyfikat CE na własne urządzenia udojowe, a tym samym stała się oficjalnym producentem urządzeń udojowych EUROMILK w Polsce. Od tego momentu, nawiązała współpracę w zakresie sprzedaży własnych urządzeń udojowych na terenie państw takich jak Białoruś, Ukraina, Litwa oraz rozpoczęła tworzenie sieci dealerskiej na terenie całej Polski.
Przedsiębiorstwo wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów – od 2011 r. rozpoczęło również produkcję wozów paszowych Rino i robotów paszowych Feedex z linii produktów EUROMILK, a od roku 2013 produkcję owijarek samo załadowczych Scorpio. Dodatkowo ofertę wzbogaciły inne maszyny rolnicze, których firma Gama jest bezpośrednim dealerem.
Dotychczasowe osiągnięcia przedsiębiorstwa są udziałem całej rodziny, gdyż firma Gama jest firmą rodzinną. Przesłaniem dla założycieli firmy czyli Krystyny i Tadeusza Szepietowskich było zjednanie w niej swoich najbliższych tak, by dzieło które rozpoczęli było kontynuowane i rozbudowywane. Dziś firmę współtworzy również następne pokolenie – synowie Marcin z żoną Ewą, Robert i Mateusz; zachowując rodzinny charakter, atmosferę i tradycję w jakiej wyrosło. Dzięki zaangażowaniu całej rodziny firma Gama rozwija się z roku na rok i stara się sprostać wciąż rosnącym potrzebom rynku, nie tylko w Polsce, ale również za granicą.

Piotr Łapiński

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Budżet miasta i gminy Ciechanowiec na 2013r.

Poniżej przedstawiamy budżet miasta i gminy Ciechanowiec na podstawie uchwały Rady Miejskiej na 2013r.

Wybrane zagadnienia z budżetu:
Dochody budżetu w wysokości 26 765 850 zł
Wydatki budżetu w wysokości 25 590 850 zł
Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 175 000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 175 000 zł, w tym na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na wydatki realizowane z udziałem środków unijnych – 672 000 zł
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000 zł ;
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 900 000 zł

Wybrane wydatki z budżetu miasta i gminy:
Wyodrębnia się w budżecie do dyspozycji sołectw kwotę 242 350 zł
Ochotnicze Straże Pożarne 251 543 zł
Obsługa długu publicznego 673 000 zł
Biblioteki 192 000 zł
Dotacja na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu 560 000 zł
Dotacja na Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE 414 384 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 000 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 000 000 zł
Komenda Powiatowa Policji 6 000 zł
Utrzymanie urzędu miasta i gminy 2 051 015 zł
Stypendia dla uczniów 25 000 zł

Zadania inwestycyjne w 2013r.:
Przebudowa i remont ulic w Ciechanowcu tj. Glinki, Pińczowska, Wiatraczna 522 800 zł
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych 100 000 zł
Opracowanie dokumentacji na budowę budynku socjalnego 35 000 zł
Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. “Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” 6 000 zł
Zakup sprzętu komputerowego – realizacja projektu “Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” 113 200 zł
Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ciechanowcu 25 000 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu 2 351 000 zł
Poprawa efektywności energetycznej gminy Ciechanowiec, zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię słoneczną 3 000 000 zł
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej Synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu 55 000 zł

Dosyć niepokojąco wysoka jest kwota długu publicznego Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu wg WPF na 2013r. ma wynieść 10 576 500 zł, co stanowi 39,5 % zadłużenia ogółem (na możliwe 60%max). Osoby dyskutujące zachęcamy o zapoznanie się z całością budżetu dostępną na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

BIP Ciechanowiec