Archiwa tagu: odpad

Podwyżka opłat za wodę i ścieki

Na burzliwej sesji z dn. 27.02.2013r. radni miasta Wysokie Mazowieckie uchwalili istotną z punktu widzenia budżetów domowych podwyżkę taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków w mieście Wysokie Mazowieckie. W związku z tym faktem podajemy nowe obowiązujące od 01 kwietnia 2013r. ceny oraz porównaliśmy opłaty za wyżej wymienione media w poszczególnych miastach i gminach powiatu wysokomazowieckiego.

Już podczas sesji rady Miasta Wysokie Mazowieckie z 28 listopada 2012r. burmistrz Jarosław Siekierko poinformował o wystąpieniu Mlekovity o podwyższeniu ceny oczyszczenia ścieków z 2,10zł/m3 na 2,20zł/m3. Oraz o tym, że ZWKiEC Sp. z.o.o będzie płaciła tą cenę już od 1 stycznia 2013 roku, natomiast mieszkańcy od 1 kwietnia 2013 roku. Jednak cena ścieków uchwalona przez radę wynosić będzie od 01.04.2013r. 4,75 zł za m3, skąd taka różnica skoro głównym oczyszczaniem ścieków zajmuje się Mlekovita i ich rachunek wynosi 2,20zł/m3? Warto na te pytanie uzyskać rzetelną odpowiedź. Poniżej prezentujemy porównanie cen wody i ścieków na terenie miast i gmin naszego powiatu. Ogółem różnice w cenie sięgają ponad 2 zł na m3!

Cena wody zł za m3 brutto Cena za odprowadzanie ścieków zł za m3 brutto Razem zł brutto
Miasto Wysokie Mazowieckie 3,08 4,75 7,83
Ciechanowiec 2,10 5,34 7,44
Czyżew 2,22 4,11 6,33
Szepietowo 2,32

stacja wodociągowa Szepietowo
2,53

stacja wodociągowa Bryki

3,14 5,46

5,67

 

Stawki za odpady komunalne w gm. Kulesze Kościelne

Pod koniec zeszłego roku radni gminy Kulesze Kościelne przegłosowali uchwały w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty. Opłaty w gminie Kulesze Kościelne są stosunkowo niskie, jednak rzeczywiste koszty i stawki za odpady będą znane po rozstrzygnięciach przetargowych.

Do mieszkańców Gminy Kulesze Kościelne zostaną dostarczone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które po wypełnieniu należy niezwłocznie dostarczyć do Urzędu Gminy, nie później jednak niż do 30 kwietnia 2013 r. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z faktem, że nowy system wprowadzony zostanie z dniem 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. właściciele nieruchomości mogą korzystać z dotychczasowej umowy, a po tym czasie konieczne będzie rozwiązanie dotychczasowej umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie segregowanymi odpadami komunalnymi w następującej wysokości:

1) gospodarstwo domowe 1 osobowe – 9 zł/m-c.

2) gospodarstwo domowe 2-3 osobowe – 18 zł/m-c.

3) gospodarstwo domowe 4-5 osobowe – 25 zł/m-c.

4) gospodarstwo domowe 6 i więcej osobowe – 30 zł/m-c.

§ 3. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie zmieszanymi odpadami komunalnymi w następującej wysokości:

1) gospodarstwo domowe 1 osobowe – 13,50 zł/m-c.

2) gospodarstwo domowe 2-3 osobowe – 27 zł/m-c.

3) gospodarstwo domowe 4-5 osobowe – 37,50 zł/m-c.

4) gospodarstwo domowe 6 i więcej osobowe. – 45 zł/m-c

UG Kulesze Kościelne