Archiwa tagu: nauka

Deutsch Wagen Tour – ponownie w Jabłoni Kościelnej

13.05.2014 Zespół Szkół im pp Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej ponownie odwiedzi lektor Projektu Deutsch Wagen Tour.
Pierwsza taka wizyta miała miejsce w ubiegłym roku w kwietniu i spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem społeczności szkolnej. Projekt ten realizowany jest przez Instytut Goethego, a honorowy patronat nad nim objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Czytaj dalej Deutsch Wagen Tour – ponownie w Jabłoni Kościelnej

Ciechanowiec: Konferencja nt. Powstania Styczniowego w Muzeum Rolnictwa

Okrągła rocznica wybuchu powstania styczniowego 1863 roku, które było jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych na ziemiach polskich w XIX wieku, stała się okazją do zorganizowania w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu okolicznościowego spotkania.

Organizatorami spotkania byli: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Ciechanowcu oraz Muzeum Rolnictwa. Wśród zaproszonych gości, obok przedstawicieli Bractw Kurkowych z całej Polski znaleźli się również przedstawiciele władz państwowych z wicewojewodą podlaskim Wojciechem Dzierzgowskim na czele.

W sobotą, 26 stycznia b.r. miała miejsce konferencja popularno-naukowa, podczas której pięciu referentów przedstawiło najważniejsze wydarzenia powstańcze na Mazowszu, Podlasiu i Bialostocczyźnie oraz sylwetki najwybitniejszych dowódców powstańczych działających na omawianym terenie. Dla zebranych Braci Kurkowych szczególne znaczenie miało wystąpienie dr. Krzysztofa Gwoździa (z Muzeum w Tarnowskich Górach), który omówił wpływ polskich powstań narodowych na działalność i tradycje bractw strzeleckich. Bardzo życzliwie zostały przyjęte pozostałe referaty, w których ukazany został przebieg powstania w Królestwie Polskim (prof. dr hab. Adam Winiarz – UMCS Lublin), na terenie puszcz Polski Północno-Wschodniej (prof. dr hab. Adam Dobroński – UwB Białystok), w okolicach Ciechanowca (mgr Norbert Tomaszewski – Muzeum Rolnictwa) oraz działalność ostatniego dowódcy powstańczego – ks. Stanisława Brzóski (dr Szczepan Kalinowski – Biała Podlaska).

Obrady w niezrównany sposób poprowadził prof. dr hab. Adam Dobroński, który w niezwykle ciekawy sposób potrafił skomentować wystąpienia referentów, zachęcić zebranych do dyskusji, czy zwrócić uwagę na ważne aspekty wydarzeń z 1863 roku mających wpływ na współczesną Polskę i Polaków.

konf_pow_sty1

konf_pow_sty2

konf_pow_sty3

Muzeum Rolnictwa