Archiwa tagu: Narew

Modernizacja infrastruktury w Narwiańskim Parku Narodowym

26 lutego 2013 roku Narwiański Park Narodowy podpisał umowę z Centrum Koordynacji projektów Środowiskowych na dofinansowanie realizacji zadania “Modernizacja infrastruktury turystycznej na obszarze Bagiennej Doliny Narwi PLB 200001″.

Projekt ma na celu zachowanie różnorodności biologicznej Bagiennej Doliny Narwi poprzez zabezpieczenie obszaru przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.

W ramach realizacji zadania wykonane zostaną:

-modernizacja ścieżki przyrodniczej “Kładka wśród bagien w Kurowie” – wymiana uszkodzonych elementów, plansz edukacyjnych, modernizacja wieży widokowej

- modernizacja pola biwakowego w Kurowie – budowa wiaty turystyczno-edukacyjnej z paleniskiem oraz budynku socjalno-gospodarczego z toaletami i prysznicami

- modernizacja pola biwakowego w Kol. Topilec; modernizacja wiaty turystycznej, ogrodzenia, bramy i miejsca na ognisko oraz wieży widokowej

- modernizacja ścieżki przyrodniczej “park przydworski w Kurowie” poprzez zakupienie elementów ogródka dydaktycznego oraz elementów małej infrastruktury.

Projekt będzie realizowany w latach 2013 – 2014

Wartość projektu 1 109 965 zł

Narwiański Park Narodowy został powołany na mocy Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 1 lipca 1996 roku. Położony jest w północno-wschodniej Polsce, województwie podlaskim, 30 km na zachód od Białegostoku. Jego granica przecina obszar dwóch powiatów (białostockiego i wysokomazowieckiego) i siedmiu gmin (Choroszcz, Tykocin, Turośń Kościelna, Suraż, Łapy, Kobylin Borzymy, Sokoły). Park obejmuje obszar doliny Narwi pomiędzy Surażem, a Rzędzianami. W geograficznym ujęciu NPN położony jest w mezoregionie Dolina Górnej Narwi należącym do Niziny Północnopodlaskiej.

Granice poprowadzono tak, by obejmowała tylko dolinę rzeki, dlatego 98% powierzchni Parku to grunty silnie uwilgotnione, stale lub okresowo podtapiane. Zdecydowana większość około 5500 ha to nieużytki pozostałe grunty to wody, łąki i pastwiska. Powierzchnia Parku zajmuje 6 810 ha, a jego otulina 15 408 ha.

na podstawie strony Narwiańskiego Parku Narodowego

Wieczorne spotkanie w 150 Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia 2013 roku odbyło się spotkanie w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach celem uczczenia 150 Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego.

Na spotkanie przybyli oprócz mieszkańców naszej Gminy Ułani ze Szwadronu im. 10 Pułku Ułanów Litewskich i Pan Andrzej “Ząbek” Bieluczyk z Grupy Rekonstrukcji Historycznej NAREW.

O godzinie 19:00 Wójt Gminy – Pan Marek Kaczyński powitał zgromadzonych i przedstawił krótki zarys historyczny wydarzeń. Nasza publiczność brała również udział w omawianiu wydarzeń. Pan Kazimierz Markowski z miejscowości Łopienie Jeże, Pan Jan Pogorzelski – nauczyciel historii w Zespole Szkół w Nowych Piekutach i Pan Jan Rzymski- pracownik Urzędu Gminy Nowe Piekuty, przedstawili zebranym na sali gościom fakty, o których wcześniej nie słyszeliśmy, a które dotyczyły udziału ludzi z naszych terenów w walkach powstańczych.

Następnie przedstawiliśmy krótką prezentację multimedialną również mówiącą o walkach “naszych” w Powstaniu Styczniowym. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować Panu Marianowi Żochowskiemu – praprawnukowi jednego z powstańców pochodzących z naszej Gminy – Ppor. Grzegorza Żochowskiego. Podczas prezentacji Pan Marian Żochowski opowiedział nam historie swojego przodka.

150 Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

Dzięki Panu Andrzejowi Bieluczyk z GRH NAREW mogliśmy zaprezentować wystawę eksponatów tematycznie związanych z Powstaniem. Część z nich faktycznie pochodzi z tamtego okresu. Po prezentacji multimedialnej właściciel eksponatów omówił część z nich. Za pomoc w zorganizowaniu wystawy serdecznie dziękujemy!

Kolejnym punktem programu było wyświetlenie filmu Juliusza Machulskiego “Szwadron” z 1992 roku. Film opowiada o pochodzącym ze szlacheckiej rodziny Rosjanine – baronie Jereminie (Radosław Pazura), wstępuje na ochotnika do szwadronu dragonów, chcąc zaimponować dziewczynie, w której zakochał się bez wzajemności. Akurat wybucha w Polsce powstanie 1863 roku. Zgłasza się do wojsk wysłanych w celu jego stłumienia. Teraz – jak sądzi – wystarczy pokonać Polaków, zdobyć stopień oficerski, szereg orderów, łupów, sławę bohatera i zwycięzcy, i wszystko to razem z gorejącym sercem złożyć u stóp ukochanej. Jednak ta “mała wojna polska” wygląda zupełnie inaczej niż młody Jeremin sobie wyobrażał.

Dziękujemy serdecznie za udział wszystkim gościom i mieszkańcom Gminy. Mamy nadzieję, że podobne spotkania będą się cieszyły jeszcze większym zainteresowaniem w przyszłości.

wyb_pow_sty3wyb_pow_sty2 wyb_pow_sty1

UG Nowe Piekut