Archiwa tagu: muzeum

Zaproszenie do tworzenia Muzeum Ziemi Czyżewskiej

Poniżej prezentujemy zaproszenie Pani Burmistrz Czyżewa Anna Boguckiej, które umieściła na stronie internetowej UM w Czyżewie do współtworzenia Muzeum. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa, której warto kibicować więc zachęcamy również do pomocy dla tych starań.

Szanowni Państwo

Czynimy starania, aby w wyremontowanym zabytkowym dworcu PKP utworzyć Muzeum Ziemi Czyżewskiej. Chcielibyśmy ocalić od zapomnienia ważne wydarzenia i historię naszych przodków. Planujemy stworzyć ekspozycję dotyczącą historii naszego regionu pokazać jak żyli nasi przodkowie i przypomnieć zasłużonych ludzi ziemi czyżewskiej. Ważne miejsce prezentujące także dla upamiętnienia wywózki mieszkańców na Sybir, którym poświęcony będzie dodatkowo pomnik – wagon kolejowy na placu przed dworcem.

Nie może zabraknąć informacji na temat historii kolei w tym kolei warszawsko-petersburskiej.

Nawiązaliśmy już współpracę z Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku i Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

Jednak prawdziwa historia naszego regionu to pamiątki po naszych przodkach – stare zdjęcia, dokumenty i inne przedmioty, które można znaleźć w naszych domach rodzinnych.

Dlatego zwracam się z serdeczną prośbą o przekazanie bądź udostępnienie nam czasowe różnych materiałów, które mogą stworzyć nasze Muzeum.

Zainteresowani mogą kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czyżewie, który jest odpowiedzialny za zbiory (tel. 86 275 52 69).

Mam nadzieję, że wspólne utworzenie Muzeum Ziemi Czyżewskiej będzie dobrze służyło obecnym i przyszłym pokoleniom w poznawaniu naszego regionu.

Anna Bogucka, Burmistrz Czyżewa

UM w Czyżewie

Ciechanowiec: Konferencja nt. Powstania Styczniowego w Muzeum Rolnictwa

Okrągła rocznica wybuchu powstania styczniowego 1863 roku, które było jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych na ziemiach polskich w XIX wieku, stała się okazją do zorganizowania w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu okolicznościowego spotkania.

Organizatorami spotkania byli: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Ciechanowcu oraz Muzeum Rolnictwa. Wśród zaproszonych gości, obok przedstawicieli Bractw Kurkowych z całej Polski znaleźli się również przedstawiciele władz państwowych z wicewojewodą podlaskim Wojciechem Dzierzgowskim na czele.

W sobotą, 26 stycznia b.r. miała miejsce konferencja popularno-naukowa, podczas której pięciu referentów przedstawiło najważniejsze wydarzenia powstańcze na Mazowszu, Podlasiu i Bialostocczyźnie oraz sylwetki najwybitniejszych dowódców powstańczych działających na omawianym terenie. Dla zebranych Braci Kurkowych szczególne znaczenie miało wystąpienie dr. Krzysztofa Gwoździa (z Muzeum w Tarnowskich Górach), który omówił wpływ polskich powstań narodowych na działalność i tradycje bractw strzeleckich. Bardzo życzliwie zostały przyjęte pozostałe referaty, w których ukazany został przebieg powstania w Królestwie Polskim (prof. dr hab. Adam Winiarz – UMCS Lublin), na terenie puszcz Polski Północno-Wschodniej (prof. dr hab. Adam Dobroński – UwB Białystok), w okolicach Ciechanowca (mgr Norbert Tomaszewski – Muzeum Rolnictwa) oraz działalność ostatniego dowódcy powstańczego – ks. Stanisława Brzóski (dr Szczepan Kalinowski – Biała Podlaska).

Obrady w niezrównany sposób poprowadził prof. dr hab. Adam Dobroński, który w niezwykle ciekawy sposób potrafił skomentować wystąpienia referentów, zachęcić zebranych do dyskusji, czy zwrócić uwagę na ważne aspekty wydarzeń z 1863 roku mających wpływ na współczesną Polskę i Polaków.

konf_pow_sty1

konf_pow_sty2

konf_pow_sty3

Muzeum Rolnictwa