Archiwa tagu: menager

Samorządowy Menadżer Regionu

Miasta z naszego powiatu: Wysokie Mazowieckie oraz Ciechanowiec zostały uhonorowane wyróżnieniem Samorządowego Menedżera Regionu 2012. Wyróżnionym wręczono tytuły podczas uroczystej Gali VIII edycji rankingu Filary Polskiej Gospodarki, który jest przygotowywany przez redakcję dziennika “Puls Biznesu” i czołową firmę badawczą Millward Brown SMG/KR.

Zasady wyróżnień są następujące: samorządowcy spośród gmin w danym województwie wybierają jednego – w ich ocenie – lidera w regionie. Dokonując wyboru nie mogą wskazać własnej gminy. W drugim kroku respondenci proszeni są o wskazanie samorządów gminnych z ich województwa, które są liderem pod względem takich kryteriów jak:

a. zarządzanie edukacją

b. pozyskiwanie funduszy unijnych

c. inwestowanie w ochronę środowiska (kanalizacja, utrzymanie czystości)

d. efektywne budowanie aktywności społecznej

Dodatkowo przedstawiciele samorządów gminnych dokonują oceny własnych planów inwestycyjnych określając charakter potrzeb w tym zakresie oraz możliwości i wyzwania związane z finansowaniem inwestycji. Ocenie podlegają takie obszary jak: budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji opadowej, dróg, chodników i mostów, budowa i modernizacja obiektów edukacyjnych i infrastruktury dziecięcej. Brane są pod uwagę również budowa i modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych, informatyzacja gminy, potrzeby w zakresie budowy lub rozwój systemu zagospodarowania odpadów, czy też budownictwa komunalnego.

Wyróżnione samorządy w Rankingu Samorządowy Menadżer Regionu 2012 z woj. podlaskiego:

1. Urząd Miasta Białystok

2. Urząd Miasta Suwałki

3. Urząd Gminy Korycin

4. Urząd Miasta Łomża

5. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

6. Urząd Miasta Zambrów

7. Urząd Miejski w Drohiczynie

8. Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

9. Urząd Gminy Puńsk

10. Urząd Miejski w Ciechanowcu

na podstawie UM w Wys. Maz. oraz pb.pl