Archiwa tagu: lektura

Złóż wniosek o dofinansowanie podręczników szkolnych

Różnie wygląda sprawa dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w każdej z gmin powiatu wysokomazowieckiego jednak kilka warunków jest takich samych jak to, że o dofinansowanie mogą starać się rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczną naukę w klasach I-III i V szkoły podstawowej, klasach I-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Uczniom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  słabowidzącym, niesłyszącym, upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym  oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z nich jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – bez kryterium dochodowego.
Przed złożeniem wniosku należy dowiedzieć się jakie kryterium dochodowe obowiązuje w danej gminie oraz termin składania wniosków.