Archiwa tagu: koszt

Stawki za odpady komunalne w gm. Kulesze Kościelne

Pod koniec zeszłego roku radni gminy Kulesze Kościelne przegłosowali uchwały w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty. Opłaty w gminie Kulesze Kościelne są stosunkowo niskie, jednak rzeczywiste koszty i stawki za odpady będą znane po rozstrzygnięciach przetargowych.

Do mieszkańców Gminy Kulesze Kościelne zostaną dostarczone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które po wypełnieniu należy niezwłocznie dostarczyć do Urzędu Gminy, nie później jednak niż do 30 kwietnia 2013 r. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z faktem, że nowy system wprowadzony zostanie z dniem 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. właściciele nieruchomości mogą korzystać z dotychczasowej umowy, a po tym czasie konieczne będzie rozwiązanie dotychczasowej umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie segregowanymi odpadami komunalnymi w następującej wysokości:

1) gospodarstwo domowe 1 osobowe – 9 zł/m-c.

2) gospodarstwo domowe 2-3 osobowe – 18 zł/m-c.

3) gospodarstwo domowe 4-5 osobowe – 25 zł/m-c.

4) gospodarstwo domowe 6 i więcej osobowe – 30 zł/m-c.

§ 3. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie zmieszanymi odpadami komunalnymi w następującej wysokości:

1) gospodarstwo domowe 1 osobowe – 13,50 zł/m-c.

2) gospodarstwo domowe 2-3 osobowe – 27 zł/m-c.

3) gospodarstwo domowe 4-5 osobowe – 37,50 zł/m-c.

4) gospodarstwo domowe 6 i więcej osobowe. – 45 zł/m-c

UG Kulesze Kościelne