Archiwa tagu: kontrola

Porównanie opłat za odbiór śmieci w powiecie wysokomazowieckim

To, że nowa tzw. ustawa śmieciowa uderzy w kieszenie mieszkańców nikogo nie trzeba przekonywać. Dużą rolę w kształtowaniu cen odgrywają władze poszczególnych miast i gmin, czyli burmistrzowie, wójtowie i radni, to oni uchwalili poszczególne stawki miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami. Porównanie cen opłat, które przedstawiamy poniżej pozwoli Państwu wpłynąć na swoich lokalnych dygnitarzy, żeby może dokonali korekt oraz wybrali najtańszą ofertę po przeprowadzonych przetargach.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 14 lutego 2013 r. nowelizację ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Wg nowelizacji gminy będą mogły zróżnicować opłaty za odbiór odpadów komunalnych, wprowadzając zwolnienia przedmiotowe bądź np. ustanowić dopłaty dla właścicieli nieruchomości, którzy będą spełniać określone warunki ustalone przez samorząd np. kryterium dochodowe.

Niektóre gminy w powiecie wysokomazowieckim jak np. miasto Wysokie Mazowieckie i Ciechanowiec mają stałą ustaloną stawkę za każdego 1 mieszkańca, który jest iloczynem sumy z tabeli, należy mnożyć przez liczbę mieszkańców. Pozostałe różnicują stawki zależnie od ilości osób mieszkających w gospodarstwie domowym, co daje preferencje w rodzinach wieloosobowych- stawki są np. za 1-2, 3-4 osoby itd. Opłaty, które wpisaliśmy do tabeli są podstawowymi opłatami, które umieściliśmy dla celów porównawczych. Wszystkie dane odnośnie całości opłat dostępne są na stronach BIP poszczególnych urzędów.

Stawki opłat dla mieszkańców za odbiór i wywóz odpadów w miastach i gminach powiatu wysokomazowieckiego

Opłata miesięczna za 5 osób w rodzinie za odpady zbierane w sposób selektywny

Opłata miesięczna za 5 osób w rodzinie za odpady zbierane w sposób nieselektywny

Opłata miesięczna od 1 osoby za odpady zbierane w sposób selektywny

Opłata miesięczna od 1 osoby za odpady zbierane w sposób nieselektywny

Miasto Wysokie Mazowieckie

40 zł

65 zł

8 zł

13 zł

Szepietowo

40 zł

60 zł

12 zł

18 zł

Sokoły

34 zł

68 zł

19 zł

38 zł

Kobylin Borzymy

33 zł

66 zł

17 zł

34 zł

Nowe Piekuty

33 zł

54 zł

23 zł

36 zł

Kulesze Kościelne

25 zł

37,5 zł

9 zł

13,5 zł

Gmina Wysokie Mazowieckie

24 zł

36 zł

10 zł

15 zł

Ciechanowiec

24,85 zł

49,65 zł

4,97 zł

9,93 zł

Czyżew

20 zł

40 zł

6 zł

12 zł

Klukowo

15 zł

40 zł

6 zł

15 zł

Nowa tzw. ustawa śmieciowa, narzuca samorządom organizowanie przetargów na wywóz i zagospodarowanie odpadów co może oznaczać, że uchwalone stawki mogą ulec zmianie, należy mieć nadzieję na korzyść mieszkańców. W trudnej sytuacji stawia to lokalne zakłady i spółki komunalne, o ile takie gminy jak np. Nowe Piekuty nie mają swoich spółek i tam sytuacja z przetargiem będzie prosta, to np. dla miasta Wysokie Mazowieckie może stanowić problem, bo zewnętrzne firmy mogą wygrać tańszą ceną dla mieszkańców.

Nie wywiązywanie się z organizacji przetargu przez samorząd skutkuje w świetle nowych przepisów nałożeniem na gminy kar w wysokości od 10 000 do 50 000 zł oraz kontrole. W tym roku Najwyższa Izba Kontroli chce sprawdzić jak gminy radzą sobie z wdrażaniem reformy śmieciowej. Dlatego też, kontrola „Wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi” zaplanowana na trzeci i czwarty kwartał tego roku, będzie dla samorządów jedną z najważniejszych w tym roku. Przed dyskusją prosimy o zapoznanie się ze szczegółami opłat na stronach poszczególnych gmin. Możemy mieć tylko nadzieję, że poszczególne gminy wybiorą najtańszą ofertę z myślą, żeby nie drenować kieszeni swoich mieszkańców.

Info własne / BIP Urzędów miast i gmin