Archiwa tagu: konkurs

Laureaci konkursu “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Znani są już laureaci etapów regionalnych XI edycji ogólnokrajowego konkursu “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Z terenu powiatu wysokomazowieckiego jednym z laureatów jest gospodarstwo rolne Państwa Barbary i Wojciecha Gąsowskich z Dąbrówki Kościelnej gm. Szepietowo. SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Patronat honorowy nad konkursem, którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Organizatorami etapów regionalnych konkursu byli: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Laureatami etapów regionalnych zostali:
– z terenu działania Oddziału:
I miejsce – Gertruda i Krzysztof Szmurło, zam. Popławy, gm. Brańsk,
II miejsce – Mariusz Wnorowski, zam. Hermany, gm. Tykocin,
III miejsce – Agnieszka i Cezary Magnuszewscy, zam. Dziękonie, gm. Mońki;
– z terenu działania PT KRUS w Augustowie:
I miejsce – Katarzyna i Sławomir Stasińscy, zam. Wysokie, gmina Wiżajny,
II miejsce – Grażyna i Waldemar Bobin, zam. Oszkinie, gm. Puńsk,
III miejsce – Antoni Pietrewicz, zam. Stary Rogożyn, gm. Lipsk;
– z terenu działania PT KRUS w Zambrowie:
I miejsce – Małgorzata i Dariusz Zarębowie, zam. Jastrząbka Młoda, gm. Śniadowo,
II miejsce – Barbara i Wojciech Gąsowscy, zam. Dąbrówka Kościelna, gm. Szepietowo,
III miejsce – Małgorzata i Bogusław Filipkowski, zam. Cwaliny Małe, gm. Mały Płock.
Wszyscy wyróżnieni otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów. Przed nimi wizytacje Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Najbezpieczniejsze gospodarstwa województwa podlaskiego poznamy w sierpniu tego roku.

Lauraci etapu regionalnego z terenu działania PT KRUS w Zambrowie wraz z organizatorami

Info i foto od I. Nagórka KRUS

Rozstrzygnięto konkurs wiedzy o bezpieczeństwie oraz sprawności fizycznej

W Szepietowie odbyła się trzecia już edycja “Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie oraz sprawności fizycznej”. Głównym celem tego przedsięwzięcia było przybliżenie dzieciom problematyki przeciwdziałania uzależnieniom, poszanowania i przestrzegania przepisów prawa oraz propagowanie zasady fair play w zawodach sportowych.

W ubiegły czwartek, w Szkole Podstawowej w Szepietowie odbyła się III edycja “Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie oraz sprawności fizycznej”. To profilaktyczne przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez wysokomazowieckich policjantów we współpracy z Urzędem Miejskim w Szepietowie. Głównym jego celem było przybliżenie dzieciom problematyki przeciwdziałania uzależnieniom, poszanowania i przestrzegania przepisów prawa oraz propagowanie zasady fair play w zawodach sportowych. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV–VI z pięciu szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Szepietowo. Każdy uczestnik eliminacji rozwiązywał test obejmujący zagadnienia dotyczące między innymi profilaktyki uzależnień i wiktymologicznej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnym jego etapem był turniej sportowy, podczas którego rywalizujące zespoły zacięcie walczyły o zwycięskie punkty dla swojej drużyny. Rywalizacji sportowej kibicowali koledzy i koleżanki, którzy wykazali się znajomością zasad fair play. W konkursie zwyciężyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Moczydłach. Rywalizacja była bardzo zacięta, a różnice punktowe decydujące o kolejności miejsc – minimalne. Na zakończenie wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary, a zawodnicy upominki.

Bezpieczeństwo i sprawność fizyczna

Konkurs wiedzy ławki

Bezpieczeństwo i sprawność fizyczna

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, fot. podlaska.policja.gov.pl

Wysokomazowieccy policjanci z wizytą w przedszkolu

Wysokomazowieccy policjanci odwiedzili dzieci w przedszkolu. Wizyta mundurowych związana była z realizowanym w placówce konkursem plastycznym pod nazwą “Pies mój przyjaciel”.

Wczoraj wysokomazowieccy policjanci z Wydziału Prewencji odwiedzili dzieci z przedszkola w Czyżewie. Wizyta mundurowych związana była z podsumowaniem konkursu plastycznego pod hasłem “Pies mój przyjaciel”. Korzystając z okazji policjanci przypomnieli najmłodszym podstawowe zasady bezpieczeństwa w rożnych sytuacjach, w tym w sytuacji ataku groźnego psa. Mundurowi starali się uświadomić dzieciom, że nie należy bezgranicznie ufać każdemu napotkanemu czworonogowi, bo nawet jeśli przyjaźnie wygląda, może być agresywny. Policjanci podkreślali, że pies w towarzystwie właściciela może się zachowywać zupełnie inaczej, niż gdy jest sam. Wówczas, czuje niepokój i bywa groźny. Podczas spotkania starano się uświadomić maluchom, że z czworonogami zawsze należy postępować ostrożnie i przede wszystkim – myśleć o swoim bezpieczeństwie.

pies_przyj_1

pies_przyj_2

pies_przyj_3

pies_przyj_4

pies_przyj_5

pies_przyj_6

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, podlaska.policja.gov.pl

Młodzież zapobiega pożarom

20 marca 2013 roku w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Udział w konkursie wzięło 12 uczniów z Zespołów Szkół w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej. Konkurs był podzielony na dwie grupy wiekowe: uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów.

W I grupie wiekowe trzy pierwsze miejsca zajęli:
1. Sylwester Sadkowski
2. Maciej Kozłowski
3. Michał Łuniewski

W II grupie wiekowej trzy pierwsze miejsca zajęli:
1. Konrad Jakub Żochowski
2. Weronika Sadkowska
3. Kinga Śliwowska

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w kolejnym etapie.

piek1

piek2

piek3

piek4

piek5

UG Nowe Piekuty

Gminny Konkurs Historyczny o Powstaniu Styczniowym

22 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół w Nowych Piekutach odbył się Gminny Konkurs Historyczny: “W 150 Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego”.

Do konkursu zgłosiło się 27 uczniów z Gimnazjów w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach. Niestety nie wszyscy uczniowie mogli wziąć udział w konkursie ze względu na stan zdrowia. Konkurs rozpoczął się o godzinie 10:30 powitaniem uczestników przez Wójta Gminy – Pana Marka Kaczyńskiego.

W konkursie wzięło udział 20 uczniów:
– 11 osób z Nowych Piekut:
1. Aneta Brzozowska
2. Anna Skłodowska
3. Kinga Łapińska
4. Kamil Dawidziuk
5. Karolina Krasowska
6. Paweł Łopieński
7. Venesa Grabowska
8. Agnieszka Mystkowska
9. Maciej Łopieński
10. Ewelina Gierałtowska
11. Adrian Perkowski
– i 9 z Jabłoni Kościelnej:
1. Tomasz Mantur
2. Żaneta Olędzka
3. Dominika Piekutowska
4. Marek Kaczyński
5. Małgorzata Markowska
6. Karol Roszkowski
7. Jakub Perkowski
8. Paulina Rząca
9. Kinga Śliwowska

Uczniowie pisali test składający się z 40 pytań przez godzinę. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja Konkursowa w składzie:
1. Pani Katarzyna Mantur – nauczycielka w Zespole Szkół w Jabłoni Kościelnej
2. Pan Jan Pogorzelski – nauczyciel w Zespole Szkół w Nowych Piekutach
3. Małgorzata Wyszyńska – pracownik Urzędu Gminy Nowe Piekuty

Po sprawdzeniu testów przez Komisję Konkursową nastąpiło uroczyste wręczenie nagród. Wyniki przedstawiają się następująco:
1. miejsce- Aneta Brzozowska – Zespół Szkół w Nowych Piekutach
2. miejsce- Tomasz Mantur – Zespół Szkół w Jabłoni Kościelnej
3. miejsce- Anna Skłodowska – Zespół Szkół w Nowych Piekutach

Nagrody wręczali Pan Marek Kaczyński – Wójt Gminy Nowe Piekuty i Pani Danuta Wyszyńska – Dyrektor Zespołu Szkół w Nowych Piekutach. Podczas wręczenia nagród towarzyszył nam Pan Andrzej Bieluczyk z Grupy Rekonstrukcji Historycznej NAREW.

Po wręczeniu nagród uczniowie Komisja Konkursowa i zgromadzeni goście udali się do autobusu, żeby dotrzeć na miejsca pochówku Powstańców Styczniowych i złożyć im kwiaty.

1. Miejsce pochówku – Skłody Borowe:
Według opowieści miejscowej ludności w miejscu tym są pochowani dwaj czynni powstańcy styczniowi. W roku 1864 w obrębie wsi Skłody Borowe miała miejsce potyczka pomiędzy powstańcami, a oddziałem “kozaków” służących w carskich wojskach.
W okresie Powstania Styczniowego obowiązywał całkowity zakaz grzebania zmarłych powstańców na cmentarzach przykościelnych. Dlatego najczęściej zmarłych chowano w pobliżu miejsca gdzie zginęli.
W miejscu tym oprócz powstańców pochowani są również żołnierze niemieccy polegli podczas I wojny światowej w liczbie 10, a także ułan spod Częstochowy, poległy w potyczce, która miała miejsce w okolicy wsi Skłody Borowe w 1918 roku.

2. Miejsce pochówku – Krasowo Wólka
Według opowieści miejscowej ludności w miejscu tym pochowano trzech powstańców styczniowych. Żołnierze Ci przebywali we dworze Państwa Kamińskich, który znajdował się nieopodal. Ukrywali się w nim przed wojskami carskimi. Na naszym terenie nie było Polaków służących w wojskach carskich, byli to sami kozacy. Kozacy wytropili naszych żołnierzy i zaczęli ich ścigać, niestety wszyscy zginęli.

3. Grób Ppor. Grzegorza Żochowskiego
Urodził się 9 marca 1843 roku w Starych Żochach, herb rodowy to “Brodzic” przydomek rodzinny “Cierlica”. Wiadomo, że gdy Powstańcy Styczniowi zbierali się do walk Pan Żochowski nie mówiąc nic nikomu wyruszył razem z innymi do walki. Zostawił jedynie kartkę na grzywie swojego konia z informacją, że wyrusza na Powstanie. Nie wiadomo jakie były losy powstańcze Pana Żochowskiego. Po klęsce został zesłany na Sybir, opowiadał, że był tam przez prawie 40 lat przykuty do taczki i musiał ciężko pracować. Do domu rodzinnego powrócił w 1904 roku. Nie założył własnej rodziny. Zmarł 15 kwietnia 1926 roku.

Przy składaniu kwiatów obecny był praprawnuk naszego powstańca – Pan Marian Żochowski, który opowiedział zebranym powstańcze losy swojego przodka za co serdecznie dziękujemy.

UG Nowe Piekuty