Archiwa tagu: konferencja

Konferencja “Rodzina się liczy”

Na naszą skrzynkę redakcyjną otrzymaliśmy zaproszenie na ciekawą konferencję. Do Zambrowa z miasta Wysokie Mazowieckie i okolic jest w miarę blisko więc przyłączamy się do zaproszenia.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji zatytułowanej„Rodzina się liczy”. Polityka rodzinna warunkiem przyszłości narodu oraz rozwoju społecznego i gospodarczego państwa z udziałem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, ekspertów problematyki demograficznej, społecznej i ekonomicznej, w tym posłów Prawa i Sprawiedliwości z Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Finansów Publicznych, która odbędzie się 24 maja 2013 roku (piątek) o godz. 17.00 w Zambrowskim Parku Przemysłowym (sala na I piętrze) przy Alei Wojska Polskiego 27 A w Zambrowie.

Program konferencji 24 maja 2013 roku w Zambrowie „Rodzina się liczy”. Polityka rodzinna warunkiem przyszłości narodu oraz rozwoju społecznego i gospodarczego państwa:

1. Powitanie uczestników konferencji – Stanisław Rykaczewski
(Przewodniczący Komitetu Powiatowego Prawo i Sprawiedliwość
w Zambrowie, Wicestarosta Zambrowski)

2. Rodzina – demografia – przyszłość. Wprowadzenie do problematyki
konferencji – Poseł Jarosław Zieliński (Przewodniczący Zespołu
Pracy Państwowej Prawa i Sprawiedliwości)

3. Wychowanie do trzeźwości w rodzinie – Ks. Biskup dr Tadeusz Bronakowski

4. Polityka rodzinna w Europie. Zmiany i osiągnięcia - Teresa Kapela (Wiceprezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”)

5. Rodzina a gospodarka - prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz
(Poseł RP, członek Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny)

6. Teraz rodzina. Propozycje programowe Prawa i Sprawiedliwości
wspierające rodzinę – Poseł Elżbieta Rafalska
(członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych)

7. Dobre praktyki w działaniach samorządu na rzecz rodziny
– Janusz Kotowski (Prezydent Ostrołęki)

8. Dyskusja

9. Podsumowanie i zakończenie konferencji

People attending a Congress

Tekst na podstawie biura poselskiego Jarosława Zielińskiego, fot. clarita pixabay

Konferencja Bezpieczeństwo i Technika stosowania środków ochrony roślin

Wychodząc naprzeciw przepisom, które nakładają od 1 stycznia 2014 roku obligatoryjny obowiązek przestrzegania zasad Integrowanej Ochrony Roślin Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował konferencję pt. Bezpieczeństwo i technika stosowania środków ochrony roślin podstawą Integrowanej Produkcji Zbóż.

Konferencja odbyła się 20 03 2013 w siedzibie PODR w Szepietowie. Produkcja zdrowej żywności  ma coraz większe znaczenie, z czego zdaje sobie sprawę szerokie grono rolników i przetwórców przemysłu spożywczego. Tylko z odpowiedniego ziarna uzyskamy dobrej jakości mąkę, która z kolei posłuży jako surowiec do wypieku smacznego i zdrowego chleba, czy też wyprodukowania dobrego makaronu. Dobra jakość ziarna zbóż, to też wyższa cena dla rolnika, i wysoka jakość finalnego produktu, a co za tym idzie zadowolenie ze strony konsumenta. Jako że temat jest bardzo szeroki i wymagający na konferencji skoncentrowano się głównie na  problemie techniki  bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin oraz ich doboru co stanowi podstawę Integrowanej Ochrony.

Dwudziestego marca 2013 roku o godzinie 1020z niewielkim opóźnieniem na skutek niespodziewanego kontrataku zimy, który  sprawił kłopoty z dojazdem zaproszonym gościom rozpoczęła się konferencja, podczas której  pierwszy wykład  dotyczący zasad ochrony roślin i bezpiecznego stosowania pestycydów  wygłosił przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi Pan Rafał Kołodziejczyk.  Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonej na sali rzeszy rolników i przedstawicieli instytucji z otoczenia rolnictwa.

Kolejna część konferencji to przede wszystkim pełne pasji wystąpienie mgr inż. Eugeniusza Tadela kierownika Centrum Szkoleniowego Techniki Ochrony Roślin w Tarnowie , który w ciekawych i zajmujących słowach opowiedział o racjonalnej technice ochrony roślin w Integrowanej Produkcji. Podczas drugiej części wystąpienia Pan Tadel  dokonał symulacji stosowania cieczy użytkowej w warunkach laboratoryjnych  za pomocąkomputerowo sterowanych modeli, podczas której w praktyce zaprezentował różnice pomiędzy rodzajami, typami, a nawet markami dysz opryskiwaczy dostępnymi na naszym rynku i w praktyce  pokazał różne systemy ograniczające znoszenie cieczy roboczej łącznie z najnowszymi trendami jakie pojawiają się w najnowocześniejszych opryskiwaczach w praktyce rolniczej.

W przerwach pomiędzy wykładami zaproszonych prelegentów przedstawiciele firmy Syngenta przedstawili propozycję kompleksowej ochrony zbóż  oraz sposoby odchwaszczania kukurydzy, a także swoją ofertę nasienną na rok 2013.

Na zakończenie kilka słów o nawożeniu mineralnym i dolistnym powiedzieli przedstawiciele firmy Agroconsult oraz Paweł Grzegrzółka przedstawiciel renomowanej na polskim rynku firmy Ekoplon SA  sprzedającej nawozy dolistne.

Na podst. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Działania “Nie ufaj bezGRANICznie” w Centrum Kształcenia Zawodowego

Wysokomazowieccy policjanci po raz kolejny rozpoczęli działania profilaktyczne pod nazwą “Nie ufaj bezGRANICznie”. W trakcie spotkań z młodzieżą mundurowi przedstawiają niebezpieczeństwa z jakimi młodzi ludzie mogą się spotkać w czasie pobytu za granicą. Zwracają uwagę na problemy związane z handlem ludźmi, obozami pracy czy nielegalnym zatrudnieniem.

Wysokomazowieccy policjanci kolejny raz prowadzą kampanię informacyjną pod nazwą “Nie ufaj bezGRANICznie”. Dziś spotkali się z młodzieżą w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem. Działania te skierowanie są do uczniów klas maturalnych i mają na celu uświadomienie młodym ludziom zagrożeń związanych z wyjazdem i pracą za granicą. Funkcjonariusze w czasie spotkania z młodzieżą zwrócili uwagę na problemy związane z nielegalnym zatrudnieniem, obozami pracy oraz handlem ludźmi. Podkreślali, że nieznajomość języka kraju, do którego chcemy wyjechać powoduje, że potencjalny pracodawca może nas łatwo oszukać. Dlatego bardzo ważne jest, aby znać adres i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu, bądź innej placówki, gdzie w razie jakichkolwiek kłopotów otrzymamy pomoc. Uczestnicy spotkania usłyszeli od policjantów wiele praktycznych porad, które dotyczyły tego, co należy zrobić zanim wyjedziemy za granicę. Mundurowi podkreślali, że najskuteczniejszą profilaktyką jest wzmożona czujność, która wynika z posiadanej wiedzy.

ckz_bezp

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, podlaska.policja.gov.pl

Ciechanowiec: Konferencja nt. Powstania Styczniowego w Muzeum Rolnictwa

Okrągła rocznica wybuchu powstania styczniowego 1863 roku, które było jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych na ziemiach polskich w XIX wieku, stała się okazją do zorganizowania w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu okolicznościowego spotkania.

Organizatorami spotkania byli: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Ciechanowcu oraz Muzeum Rolnictwa. Wśród zaproszonych gości, obok przedstawicieli Bractw Kurkowych z całej Polski znaleźli się również przedstawiciele władz państwowych z wicewojewodą podlaskim Wojciechem Dzierzgowskim na czele.

W sobotą, 26 stycznia b.r. miała miejsce konferencja popularno-naukowa, podczas której pięciu referentów przedstawiło najważniejsze wydarzenia powstańcze na Mazowszu, Podlasiu i Bialostocczyźnie oraz sylwetki najwybitniejszych dowódców powstańczych działających na omawianym terenie. Dla zebranych Braci Kurkowych szczególne znaczenie miało wystąpienie dr. Krzysztofa Gwoździa (z Muzeum w Tarnowskich Górach), który omówił wpływ polskich powstań narodowych na działalność i tradycje bractw strzeleckich. Bardzo życzliwie zostały przyjęte pozostałe referaty, w których ukazany został przebieg powstania w Królestwie Polskim (prof. dr hab. Adam Winiarz – UMCS Lublin), na terenie puszcz Polski Północno-Wschodniej (prof. dr hab. Adam Dobroński – UwB Białystok), w okolicach Ciechanowca (mgr Norbert Tomaszewski – Muzeum Rolnictwa) oraz działalność ostatniego dowódcy powstańczego – ks. Stanisława Brzóski (dr Szczepan Kalinowski – Biała Podlaska).

Obrady w niezrównany sposób poprowadził prof. dr hab. Adam Dobroński, który w niezwykle ciekawy sposób potrafił skomentować wystąpienia referentów, zachęcić zebranych do dyskusji, czy zwrócić uwagę na ważne aspekty wydarzeń z 1863 roku mających wpływ na współczesną Polskę i Polaków.

konf_pow_sty1

konf_pow_sty2

konf_pow_sty3

Muzeum Rolnictwa