Archiwa tagu: innowacyjność

Nabór na projekty przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu

W ramach działania 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion od 11 lutego do 28 marca 2013r. jednostki samorządów terytorialnych będą mogły składać wnioski na dofinansowania projektów.

W ramach projektów będzie możliwe:
– całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat),
– pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę,
– zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych),
– dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej), dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.

Do udziału w konkursie zaprasza się:
– jednostki samorządu terytorialnego, grupy jednostek samorządu terytorialnego – konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego lub w/w grup jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

 

Jako niezależny Portal Wysokomazowiecki będziemy informować mieszkańców o zaangażowaniu poszczególnych władz miast i gmin z terenu powiatu wysokomazowieckiego w pozyskiwanie środków finansowych z tego projektu. Wiemy, że nasz portal czytają nasi burmistrzowie, wójtowie i radni więc dla dobra swojego i mieszkańców powinni zainteresować się pozyskaniem środków unijnych, które zwiększą innowacyjność naszej lokalnej gospodarki. Zainteresowanie tym projektem już potwierdziły np. miasta Zambrów i Łomża. Tak więc nasi samorządowcy – do pracy!

Qli / WWPE