Archiwa tagu: głos

Wyniki wyborów do rady miasta

Znamy już wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wysokie Mazowieckie w okręgu nr 2. Nowym radnym w tym okręgu został Marcin Wojtkowski z komitetu Jedność i Samorządność.

Wybory charakteryzowały się frekwencją sięgającą 33,16%, dodajmy wysoką jak na wybory uzupełniające. Jednak zdecydowana większość wyborców wolała pozostać w domu niż oddać głos na któregokolwiek kandydata. Po wynikach widać, że swoich wyborców zmobilizował komitet Jedność i Samorządność, pozostałe zdobyły łącznie mniej głosów niż Marcin Wojtkowski. Mimo, iż w poprzednich wyborach samorządowych w 2010 r. komitety opozycji zdobyły łącznie więcej głosów niż kandydat komitetu rządzącego miastem z opcji burmistrza Jarosława Siekierko.

Wyniki przedstawiają się następująco:

1.Marcin Wojtkowski, 107 głosów, 56,91%

2.Beata Agnieszka Konarzewska, 50 głosów, 26,60%

3.Janusz Jerzy Broniszewski, 31 głosów, 16,49%

na podstawie PKW

Wybory uzupełniające do Rady Miasta – 21.04.2013 r.

Wojewoda Podlaski w dn. 12 lutego 2013 r. zarządził wybory uzupełniające do Rady Miasta Wysokie Mazowieckie w okręgu wyborczym Nr 2 na niedzielę 21 kwietnia 2013 roku. W okręgu wybiera się jednego radnego.

W skład okręgu nr 2 wchodzą następujące ulice: Jankowskiego, Ludowa do skrzyżowania z ulicą 1 Maja – budownictwo prywatne oraz Ludowa bloki nr 9, 11a, 15, 17b, 17c, Parkowa, Sienkiewicza.

W poprzednich wyborach w 2010r. wyniki były następujące:

Lista nr 4 – KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP

Konarzewska Beata Agnieszka 38 lat zam. Wysokie Mazowieckie 103 głosy, 30.93%

Lista nr 12 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ i SAMORZĄDNOŚĆ

Wojtkowski Zbigniew Tomasz 59 lat, zam. Wysokie Mazowieckie 137 głosy, 41.14%    
Został wybrany na radnego

Lista nr 13 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWORZĄDNOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ

Rembiszewska Dorota Krystyna 43 lata, zam. Wysokie Mazowieckie, 93 głosy 27.93% 

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, szczegóły poniżej:

KALENDARZ  WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 20 lutego 2013 r.

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia zarządzenia Wojewody Podlaskiego     o wyborach uzupełniających do Rady Miasta Wysokie Mazowieckie w okręgu wyborczym Nr 2

do 2 marca 2013 r.

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej

zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Łomży o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego

do 4 marca 2013 r.

 

 

zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Łomży kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Wysokiem Mazowieckiem

do 7 marca 2013 r.

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Łomży Miejskiej Komisji Wyborczej w Wysokiem Mazowieckiem

do 22 marca  2013 r.

do godz.2400

zgłaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej w Wysokiem Mazowieckiem list kandydatów na radnego

do 29 marca 2013 r.

zgłaszanie do Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej

do 31 marca 2013 r.

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 1 kwietnia 2013 r.

przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Wysokiem Mazowieckiem zarejestrowanym listom kandydatów numerów list

do 6 kwietnia 2013  r.

 

rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do 7 kwietnia 2013  r.

sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie

powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Wysokiem Mazowieckiem obwodowej komisji wyborczej

do 11 kwietnia  2013 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

19 kwietnia 2013 r.

godz. 2400

zakończenie kampanii wyborczej

 

20 kwietnia 2013 r.

przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

21 kwietnia 2013r.          

800 – 2200

głosowanie

Z doświadczenia polskiej demokracji wynika, iż wybory uzupełniające cieszą się małym zainteresowaniem. Jednak dla własnego dobra mieszkańcy tego okręgu powinni się zmobilizować, wykazać się postawą prolokalną i wybrać najlepszego kandydata do rady miasta. Warto się zastanowić nad kandydatem, który nie będzie bezmyślnie podnosił rączki do góry i brał dietę, tylko będzie dbał o rozwój miasta i własność mieszkańców. Wszystkich, a nie tylko kolesiów.

Info własne / Wojewoda Podlaski

Poseł Jacek Bogucki a związki partnerskie homoseksualistów

Kiedy brakuje pieniędzy w budżecie niemal na wszystko, a zadłużenie naszego państwa rośnie w tempie szybszym niż za Gierka, nasi posłowie zajęli się kolejnym tematem zastępczym, którym bez wątpienia są debaty i głosowania na temat związków partnerskich dla homoseksualistów.
Serwisy mediów ogólnopolskich z wczorajszego dnia, jako jeden z głównych wiadomości nie omawiały pogarszającego się stanu gospodarki, a komentowały wypowiedź sejmową posła z naszego okręgu Jacka Boguckiego. O tym jaką mamy demokrację w parlamencie, możemy się dowiedzieć ze stenogramu sejmowego z dnia 24 stycznia 2013 r., kiedy to posłowi Jackowi Boguckiemu nie pozwolono dokończyć wypowiedzi poprzez wyłączenie mikrofonu. Sejm odrzucił w piątek wszystkie trzy projekty firmowane przez Ruch Palikota, Sojusz Lewicy Demokratycznej i część posłów Platformy Obywatelskiej w sprawie tzw. związków partnerskich, które dawały możliwość zawarcia związku parom homoseksualnym. Projekty upadły głosami Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz kilkudziesięciu posłów Platformy Obywatelskiej.

Stenogram sejmowy:

Jacek Bogucki: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To jest hipokryzja. Mówicie: wolność, równość, prawa mniejszości, a tak naprawdę chcecie przywilejów, które są zagwarantowane rodzinie.

(Poseł Jakub Rutnicki PO: Nie przeczytał pan dokładnie.)

Jacek Bogucki: Mylicie tolerancję z akceptacją. Ja toleruję każdą odmienność, która nie szkodzi…

(Poseł Jakub Rutnicki PO: Jaką?)

Jacek Bogucki: …nie szkodzi państwu, nie szkodzi komukolwiek, ale nie zmuszajcie mnie, bym akceptował tego rodzaju odmienności. Za przywileje podatkowe dla takich par zapłacą osoby samotne, ale zapłacą też rodziny, bo bilans musi się zgodzić. Jeśli ktoś ma niższe podatki, ktoś inny musi zapłacić więcej.

(Poseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PO: Tego nie ma w projekcie.)

Jacek Bogucki: Ktoś spytał kiedyś lekarza wykonującego operacje zmiany płci, czym uzasadnia te zabiegi. Potrzebami tych osób, oczekiwaniami. Wobec tego spytał tego lekarza, czy gdyby przyszedł do niego satanista i chciał przyszycia ogona, też by mu to zrobił, bo była taka potrzeba. To jest absurdalność tego typu pomysłów.

(Głosy z sali: Panie marszałku, niech pan reaguje.)

Jacek Bogucki: Kto ma prawo zdecydować za dziecko, że będzie wychowywane w rodzinie żyjącej wbrew naturze? Straciliście w dużej części wiarę w Boga, ale mówicie o prawach natury, które chcecie łamać.

(Głosy z sali: Bzdury.)

Jacek Bogucki: Są gatunki zwierząt, które żyją w parach, są gatunki, które żyją w stadach, ale nie słyszałem o dwóch łabędziach…

(Poseł Artur Dunin PO: Jak nie?)

Jacek Bogucki: …dwóch pingwinach czy dwóch kangurach żyjących w parze. (Wesołość na sali) Kochajcie się… (Dzwonek i wyłączenie mikrofonu)

(Głos z sali: Słabo pan zna biologię.)

i jeszcze jedna wypowiedź z tego dnia

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pan poseł Biedroń zupełnie nie zrozumiał mojej wypowiedzi. Zakładając, że minister Rostowski będzie chciał uzyskać określoną sumę dla budżetu państwa, to w momencie kiedy wy rozliczycie się wspólnie i zapłacicie mniejsze podatki, ktoś będzie musiał zapłacić wyższy podatek, żeby ta suma, dochód budżetu państwa został osiągnięty. Ten wyższy podatek mogą zapłacić tylko osoby żyjące samotnie lub żyjące w rodzinach, innej możliwości ze względów matematycznych, ze względu na funkcjonowanie budżetu państwa nie ma. O tym mówiłem, że za to będzie musiał ktoś zapłacić. O innych kosztach już nie mówię – o kosztach społecznych, o innego rodzaju kosztach.

Nie zrozumiał pan także innej części mojej wypowiedzi. Nie mówiłem o homoseksualizmie wśród zwierząt, tylko o tym, że nie słyszałem o przypadku i nie znam takiego przypadku, żeby… Wiele jest przykładów zwierząt, które żyją w trwałych parach od momentu rozpoczęcia związku do końca, ale są to pary heteroseksualne. Nie słyszałem o takich parach homoseksualnych i oczywiście o tym, żeby z takich par zrodziły się kolejne pokolenia…

(Poseł Piotr Paweł Bauć Ruch Palikota: Oj, ślimaki.)

…które przedłużałyby ten gatunek. Dziękuję bardzo.

Sejm