Archiwa tagu: formularz

“Marcowe” wydarzenia dla podatników

Wszystkich, którzy chcieliby uzyskać niezbędne informacje dotyczące rozliczenia się z podatku dochodowego za 2012 rok, serdecznie zapraszamy na specjalne wydarzenia dla podatników, zorganizowane wzorem lat ubiegłych, przez podlaskie urzędy skarbowe.

W trakcie spotkań i dyżurów będzie można pobrać aktualne formularze podatkowe i złożyć swój PIT, ale przede wszystkim uzyskać bezpośrednią pomoc ze strony pracowników urzędów skarbowych w rozliczeniu się z podatku dochodowego za 2012 rok.
Harmonogram wydarzeń na marzec w Urzędzie Skarbowym w Wysokiem Mazowieckiem:

5.03.2013 r. – Spotkanie z podatnikami niepełnosprawnymi, pomoc w wypełnieniu zeznań podatkowych osobom słabo widzącym i niewidomym  w Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Ludowa 19 w Wysokiem Mazowieckiem.
16.03.2013 r. – godz. 9.00-13.00 – Dzień otwarty w urzędzie skarbowym, pokazanie pracy urzędu, informowanie w zakresie rozliczenia PIT, przyjmowanie zeznań podatkowych.

Radosław Hancewicz, Rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Białymstoku

Rusza kolejna kampania składania zeznań PIT za 2012 rok

 

W celu ułatwienia podlaskim podatnikom rozliczenia się z podatku dochodowego, Izba Skarbowa w Białymstoku przygotowała, jak co roku, specjalny “Informator o rozliczeniu PIT za 2012 rok”. Wszyscy zainteresowani mogą go pobrać ze strony www.is.bialystok.pl

Poniżej skrót najważniejszych informacji:

Terminy
Czas na złożenie zeznania rocznego (m.in. PIT-37, 36, 36L, 38, 39) upływa 30 kwietnia. Należy pamiętać również o wcześniejszym terminie, czyli obowiązku złożenia do 31 stycznia 2013 r. zeznań PIT-28 przez podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tzw. “ryczałt”) oraz dokumentów PIT-4R, PIT-8AR, PIT-16A, PIT-19A.

Formularze podatkowe
Rozliczając się za 2012 rok, podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia rocznego. Nie oznacza to jednak, że wszystkie formularze będą dokładnie takie same jak przed rokiem.
Najprościej rozliczyć się za pośrednictwem Internetu korzystając z systemu e-Deklaracje. To system bezpieczny i pozwalający szybko i oszczędzając własny czas rozliczyć się z urzędem. Korzysta z niego coraz więcej podatników – ich liczba każdego roku podwaja się. Program sprawdza za nas poprawność sporządzenia zeznania, podpowiada, które pola powinniśmy wypełnić, ale co najważniejsze pozwala nam zaoszczędzić osobistej wizyty w urzędzie w celu złożenia zeznania.
Ponadto, do korzystania z elektronicznej formy przekazywania dokumentów do urzędów skarbowych zachęcamy także wszystkich pracodawców, którzy np. PITy-11 także mogą przekazać urzędowi bez konieczności ich papierowego drukowania i płacenia za dostarczenie do urzędu.

Ulgi dla podatników
Wśród najpopularniejszych ulg, które obowiązują, i z których podatnicy nadal mogą korzystać jest:
– Ulga rehabilitacyjna, z której przy spełnieniu poszczególnych warunków, mogą skorzystać zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich opiekunowie;
– Ulga na Internet;
– Ulga na dzieci (tzw. ulga rodzinna), dla osób wychowujących dzieci własne i przysposobione.
Szczegółowe informacje dotyczące ulg, można znaleźć we wspomnianym wyżej “Informatorze o rozliczeniu PIT za 2012 rok”.

Nowości podatkowe
W tegorocznej kampanii jest jedna istotna nowość – pojawiła się nowa ulga. Począwszy od 2012 r. od dochodu (art.26 ust.1 pkt 2b) można odliczyć wpłaty dokonane na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) przez podatnika w roku podatkowym do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U z 2004 r., Nr 116 poz.1205) – maksymalna kwota składki na IKZE – 4.030,80 zł, minimalna kwota składki – 665,28 zł. Możliwość odliczenia od dochodu kwoty wpłaconej na IKZE maja również podatnicy opodatkowani 19% podatkiem liniowym.

W ramach przypomnienia…
Warto także przypomnieć kilka innych ważnych rzeczy:
1. Już w poprzednich latach zniesiony został wymóg składania dwóch podpisów na małżeńskim PIT. Wystarczy, że podpisze się na nim mąż lub żona. Podpis jednego małżonka będzie traktowany na równi ze złożonym przez niego oświadczeniem o upoważnieniu go przez współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie. Oświadczenie to będzie składane pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
2. Nie ma już także obowiązku składania w urzędzie papierowych pełnomocnictw do wysłania małżeńskiego PIT przez Internet.
3. Składając zeznanie nawet na początku stycznia, na ewentualną dopłatę podatnik ma czas do końca kwietnia. Nie warto więc zwlekać ze złożeniem zeznania.

Co należy zrobić przed złożeniem zeznania, gdy zmianie ulegnie adres zamieszkania, numer rachunku bankowego?
Do zgłaszania zmian naszych danych generalnie stosujemy formularz o nazwie: ZAP-3. Jeżeli zmiana dotyczy adresu zamieszkania to możemy złożyć formularz ZAP-3 lub jeżeli składamy zeznanie i wykazujemy w nim nowy adres zamieszkania, wówczas nie musimy załączać dodatkowo formularza ZAP-3. Formularz zeznania zastąpi formularz ZAP-3. Należy przy tym pamiętać, że taka możliwość dotyczy wyłącznie zmiany danych w zakresie adresu zamieszkania i wyłącznie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i nie będących VAT-owcami.
Natomiast w przypadku zmiany lub zgłoszenia rachunku bankowego do celów zwrotu nadpłaty z zeznania rocznego – wówczas obowiązkowo składamy formularz ZAP-3.

Radosław Hancewicz, Rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Białymstoku