Archiwa tagu: finanse

Budżet Urzędu Miejskiego w Szepietowie na 2013r.

Poniżej przedstawiamy budżet, zadania inwestycyjne, zadłużenie oraz wybrane wydatki na miasto i gminę Szepietowo na 2013r. Czy to jest budżet stagnacji, czy też rozwoju oceńcie Państwo sami.

Dochody budżetu w wysokości 17 751 064 zł

Wydatki budżetu w wysokości 20 120 526 zł

Wybrane wydatki z budżetu:

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 314.698 zł, do dyspozycji sołectw

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 164 194 zł

Komendy wojewódzkie Policji 18 000 zł

Gminny Ośrodek Kultury 300 000 zł

Oczyszczanie miast i wsi 41 500 zł

Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie 500 000 zł

Organizacja obozów profilaktycznych w czasie wakacji letnich dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 18 000 zł

Biblioteki 100 000 zł

Kultura fizyczna 161 601 zł

Obiekty sportowe 58 401 zł

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą krajową nr 66 – 1 493 627 zł

Budowa chodnika ul. Kolejowa w Szepietowie 387 891 zł

Przebudowa drogi gminnej we wsi Warele Filipowicze 168 277 zł

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojny Pietrasze 271 732 zł

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojny Pogorzel 176 528 zł

Zakup serwera i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego 40 000 zł

Dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie na realizację projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Średnica-Pawłowięta” 2 443 430 zł

Inne wydatki

Finansowanie zadań profilaktycznych realizowanych przez Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem 2 500 zł

Finansowanie zadań prowadzonych przez GOK w Szepietowie i inne podmioty, związanych z profilaktyką alkoholową narkotykową (festyny, imprezy masowe itp.) 12 000 zł

Ogółem na zadania inwestycyjne przeznacza się 4 981 485 zł co stanowi 24% wydatków budżetu Urzędu Miejskiego w Szepietowie. Deficyt budżetu w wysokości 3 043 150 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 3 043 150 zł, a obsługa długu publicznego ma kosztować 100 000 zł. Osoby dyskutujące zachęcamy o zapoznanie się z całością budżetu dostępną na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Szepietowie.

Info własne / UM Szepietowo

Budżet województwa okiem prowincjusza

Urząd Marszałkowski razem z radnymi sejmiku wojewódzkiego uchwalili budżet województwa podlaskiego, w którym środki finansowe na mieszkańców i inwestycje na infrastrukturę naszego powiatu są bardzo niskie.

Planowane inwestycje z budżetu Urzędu Marszałka Wojewódzkiego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2013r.

Rzeka Rokietnica, przebudowa koryta Kobylin Borzymy – Kulesze Kościelne 98 400 zł.
Rzeka Rokietnica, przebudowa koryta wraz z budowlami w Kuleszach Kościelnych 137 760 zł.
Wnory Wiechy – budowa melioracji 41 000 zł.
Czyżew – zbiornik małej retencji wodnej, roboty budowlane 3 752 017 zł.

Całość budżetu województwa podlaskiego na inwestycje wynosi łącznie 195 524 976 zł., w tym na nasz powiat planowane jest około 4 029 177 zł, co stanowi mniej więcej 2% z całości budżetu.
Bardziej dobitnie pokazuje kwota jaką na mieszkańca powiatu wysokomazowieckiego wydaje przy tym budżecie Urząd Marszałkowski i jest to 67 zł, natomiast ogólnie na pozostałych mieszkańców województwa podlaskiego przeznaczane jest około 167 zł na osobę. Wynika jasno, iż na przeciętnego mieszkańca powiatu wysokomazowieckiego w przeliczeniu na inwestycje jest wydawane prawie trzy razy mniej, niż w innym powiecie województwa!

W budżecie tym nie są przewidziane konkretne inwestycje drogowe na wysokomazowieckiej ziemi. A tymczasem droga wojewódzka 678 łącząca Wysokie Mazowieckie z Białymstokiem z roku na rok przypomina obraz nędzy i rozpaczy, po obecnych zimowych roztopach przypomina bardziej ser szwajcarski. Brakiem inwestycji w infrastrukturę drogową Białystok szkodzi bardziej sobie niż nam, ponieważ te pieniądze, które nasi mieszkańcy mogliby wydać w Białymstoku zostawią na miejscu albo pojadą do pobliskiego Zambrowa lub nawet Warszawy, gdzie połączenie drogowe jest dobre. Białystok chcąc mieć nadany status metropolitalny nie powinien odcinać się od swych miast powiatowych niezależnie jaka opcja polityczna tam rządzi, tworzyć sieć dróg i wzajemnych powiązań z regionem, wybudować w końcu lotnisko, tymczasem wieloma zaniechaniami spycha sam siebie do roli miasta prowincjonalnego, bez dalekowzrocznej wizji.

Info własne / budżet UMWP