Archiwa tagu: egzamin

Święck Wielki: Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2013; Górą Szkoła Podstawowa w Święcku Wielkim

Wahasz się, którą szkołę wybrać dla swojego dziecka? Znamy już wyniki sprawdzianu szóstoklasisty. W Szkole Podstawowej w Święcku Wielkim, jak co roku, wypadł on wspaniale. Uczniowie uzyskali średnią 34,3 pkt, tym samym osiągnęli najwyższy wynik wśród szkół w powiecie wysokomazowieckim. Średni wynik rozwiązywalności zadań w Szkole Podstawowej w Święcku Wielkim wyniósł 86%. Szkoła znalazła się w najwyższym 9 staninie, tak wysoki wynik osiągnęło jedynie 4,5% szkół w całym województwie podlaskim i 4,1% szkół w kraju.

Warto dodać, że średnia punktów w kraju wyniosła 24,03 pkt, w województwie podlaskim 23,9 pkt a w powiecie wysokomazowieckim 23,4 pkt. Arkusz zawierał 26 zadań sprawdzających poziom opanowania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 40 punktów.

W naszej szkole pracujemy nad wychowaniem dzieci w szerokim rozumieniu tego pojęcia. U podstaw sukcesu uczniów leży przede wszystkim przyjazna atmosfera panująca wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, o którą z wielkim oddaniem od lat zabiega Dyrektor szkoły Pani Małgorzata Zawistowska. Zgromadziła wokół siebie pedagogów z wielką pasją, stworzyła warunki dla rozwoju nie tylko uczniów, ale przede wszystkim nauczycieli, aby mogli oni twórczo inspirować swoich podopiecznych. Jej wizja funkcjonowania szkoły stawia na pierwszym miejscu zawsze młodego człowieka i jego wychowanie, dopiero później pojawia się dokumentacja z tym związana, o którą również potrafi zadbać.

[message_box title=”Rok szkolny 2012/2013″ color=”red”]

Wynik w kraju – 24,03
Wynik w województwie – 23,94
Wynik w naszej szkole – 34,25
Wynik najwyższy w skali staninowej

[/message_box]

Górą Szkoła Podstawowa w Święcku Wielkim

Wyniki szkół SPRAWDZIAN 2013 (arkusz standardowy)

Artykuł od Emilia Z-B, Szkoła Podstawowa w Święcku Wielkim