Archiwa tagu: dziecko

Wstrząsający film z wypadku w Wysokiem Mazowieckiem – potrącono matkę z dzieckiem

To wydarzyło się na przejściu dla pieszych! Kamera monitoringu nagrała wstrząsające ujęcie jak ciężarówka na przejściu dla pieszych potrąciła matkę z dzieckiem. Na szczęście obrażenia przewiezionych do szpitala pieszych nie okazały się tak drastyczne jak zarejestrowany przez kamerę obraz zdarzenia. Wysokomazowieccy policjanci zatrzymali już kierowcy prawo jazdy i szczegółowo ustalają okoliczności zdarzenia. Mimo wielokrotnych ostrzeżeń i apeli do kierowców i pieszych wciąż dochodzi do potrąceń na przejściach – w niektórych przypadkach niestety tragicznych. Czytaj dalej Wstrząsający film z wypadku w Wysokiem Mazowieckiem – potrącono matkę z dzieckiem

Odnalezione ciało noworodka – policja szuka świadków

Zwłoki nowo narodzonego dziecka znalazł w zaroślach mężczyzna spacerujący z psem. Białostoccy policjanci zabezpieczyli ciało i ustalają teraz wszelkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Apelują także o zgłaszanie się świadków i osób, które mają jakiekolwiek informacje w tej sprawie. Czytaj dalej Odnalezione ciało noworodka – policja szuka świadków

Dlaczego w diecie dzieci nie powinno zabraknąć warzyw i owoców?

Zbyt mała ilość warzyw i owoców w diecie maluchów może powodować niedobór składników odżywczych, takich jak witaminy, błonnik czy składniki mineralne. Większość pociech lubi te naturalne produkty, niestety nie jadają ich tak często, jak zalecają specjaliści ds. żywienia, czyli 5 razy w ciągu dnia. Okazuje się, że tylko jedno na ośmioro dzieci jada warzywa kilka razy dziennie, zaś owoce – jedno na sześcioro*. Czytaj dalej Dlaczego w diecie dzieci nie powinno zabraknąć warzyw i owoców?

Przedszkolaki z odwiedzinami u wysokomazowieckich policjantów

Wysokomazowieccy policjanci po raz kolejny spotkali się z przedszkolakami. Tym razem to dzieci odwiedziły mundurowych w miejscu ich pracy.

Dzisiaj wysokomazowiecką komendę Policji odwiedzili niecodzienni goście, były to dzieci z miejscowego Przedszkola Nr 2. W pierwszej kolejności maluchy zwiedziły budynek komendy i przyjrzały się policjantom i ich mundurom. Następnie funkcjonariusze zaprezentowali przedszkolakom radiowozy i sprzęt policyjny używany w codziennej służbie. W takcie spotkania wielu przedszkolaków deklarowało chęć zostania w przyszłości policjantem.

dzieci przed budynkiem policji

dzieci policji

dzieci oglądają radiowóz

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, fot. podlaska.policja.gov.pl

Wysokomazowieccy policjanci z wizyta w SP w Czyżewie

Wysokomazowieccy policjanci w okresie poprzedzającym zakończenie roku szkolnego, przeprowadzają w szkołach i przedszkolach cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą w ramach działań “Bezpieczne Wakacje 2013″.

W ramach realizacji działań “Bezpieczne Wakacje 2013″ wysokomazowieccy policjanci od kilku dni prowadzą w szkołach i przedszkolach na terenie powiatu spotkania z dziećmi i młodzieżą. Dziś odwiedzili Szkołę Podstawową w Czyżewie. Tego typu działania to doskonała okazja, aby porozmawiać i przybliżyć uczniom jak ważną sprawą jest zadbanie o własne bezpieczeństwo, zwłaszcza podczas beztroskich zabaw w okresie wolnym od zajęć szkolnych. Z uwagi na to, że region powiatu wysokomazowieckiego, to w większości tereny rolnicze, policjanci szczególną uwagę zwracają na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wykonywania letnich prac w gospodarstwach. Ze statystyk wynika, że o tej porze roku dochodzi do największej liczby wypadków rolniczych. Wśród nich nie brakuje ofiar z udziałem najmłodszych. Policjanci uczą również młodych ludzi jak w razie potrzeby udzielać pierwszej pomocy i gdzie zwrócić się o pomoc w razie zaistnienia zagrożenia.

bezp_wakacje_2013_1

bezp_wakacje_2013_2

bezp_wakacje_2013_3

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, fot. podlaska.policja.gov.pl

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w powiecie

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego był dla wysokomazowieckiej Policji okazją do przeprowadzenia działań profilaktyczno-edukacyjnych. Ich głównymi adresatami byli piesi. Uwagę zwracano również na kierowców, od których w dużym stopniu zależy bezpieczeństwo pieszego.

Wczoraj obchodzony był Europejski Dzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym pod hasłem “Bezpieczeństwo pieszych – niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w miastach”. W obchody tego dnia włączyli się również wysokomazowieccy policjanci, którzy skupili się przede wszystkim na działaniach profilaktyczno – edukacyjnych. Funkcjonariusze uczyli dzieci jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię oraz przypominali zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W towarzystwie policjantów, uczniowie poznawali znaki drogowe oraz przechodzili przez oznakowane przejścia dla pieszych w miejscach o największym natężeniu ruchu drogowego. Obchody Europejskiego Dania Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym były również znakomitą okazją do odwiedzenia wysokomazowieckiej Policji przez uczniów miejscowej Szkoły Podstawowej Nr 1. Dzieci zapoznały się ze specyfiką pracy policjantów z drogówki. Obejrzały sprzęt jakim dysponują funkcjonariusze podczas codziennej służby. W trakcie wczorajszego dnia policjanci rozdawali pieszym elementy odblaskowe. Kształtowanie u dzieci od najmłodszych lat prawidłowych nawyków zachowania się w ruchu drogowym niewątpliwie owocować będzie zwiększeniem ich bezpieczeństwa w życiu dorosłym.

bezpieczny_pieszy_1

bezpieczny_pieszy_2

bezpieczny_pieszy_3

bezpieczny_pieszy_4

bezpieczny_pieszy_5

bezpieczny_pieszy_6

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, fot. podlaska.policja.gov.pl

Poseł Jacek Żalek na straży prawa i sprawiedliwości w sprawie małego Rafałka

W głośną sprawę historii małego Rafałka i jego rodziców zaangażował się również poseł Jacek Żalek. Powodem jego działania w tej sprawie, są wątpliwości natury prawnej co do sposoby osądzenia sprawy oraz niejasnej roli biegłych w odebraniu praw rodzicielskich Rafałowi Jabłeckiemu. Jak pisaliśmy, w przeciwieństwie do innych mediów, które bezmyślnie osądzały jedną stronę, dla nas sprawa nie jest jednoznaczna pod kątem nie tylko moralnym, jak i również prawnym.

Zdaniem rodziny Jabłeckich z relacji w programie Elżbiety Jaworowicz właśnie praktykowana wiara katolicka może być powodem odebrania przez Sąd w Wysokiem Mazowieckiem praw rodzicielskich. Jeżeli tak rzeczywiście było to sprawa może być bardzo bulwersująca pod kątem działalności wymiaru sprawiedliwości w sądach rodzinnych i roli biegłych.  Jeżeli pewne działania nie zostaną zastopowane w imię sprawiedliwości oraz zwykłego zdrowego rozsądku, to niedługo być może zwykłe czynności związane z naszą Polską tradycją, jak błogosławieństwo, czy ubieranie choinki na święta mogą zostać przedmiotem sprawdzania opinii biegłych. Poniżej prezentujemy interpelację Posła Żalka wysłaną do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Interpelacja do ministra sprawiedliwości w sprawie znaczenia opinii biegłych w postępowaniu sądowym z dn. 13.02.2013r.

Szanowny Panie Ministrze,

Wielokrotnie jesteśmy świadkami dramatów rodzinnych, których ofiarami, w rezultacie, stają się bezbronne dzieci. Źródła konfliktów w rodzinie są różnorodne. W grę wchodzi szereg czynników społecznych, kulturalnych i psychologicznych. W tym kontekście zadaniem państwa i jego instytucji jest obrona rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Służą temu w pierwszej kolejności regulacje wspierające rodzinę i zapobiegające występowaniu negatywnych zjawisk w relacja między jej członkami. W dalszej zaś kolejności, gdy mimo wszystko te środki zawiodą, instytucje państwowe mogą korzystać z instrumentów bezpośrednio oddziałujących na stosunki rodzinne. W szczególności w tym zakresie sądy mogą decydować o odebraniu praw rodzicielskich czy też o przyznaniu jednemu z rodziców prawa opieki nad dzieckiem.

Skomplikowany charakter stosunków międzyludzkich powoduje, iż sądy orzekając w zakresie spraw rodzinnych wielokrotnie stają przed koniecznością podjęcia trudnych decyzji. Muszą być one jednak podejmowane rozważnie i w oparciu o starannie zebrany materiał dowodowy. Niejednokrotnie w takich sytuacjach pomocne bywa zasięgnięcie opinii biegłych specjalistów z różnych dziedzin. Służąc swoją fachową wiedzą wspomagają oni sąd w wykonywaniu swoich zadań. Niemniej jednak czasem może pojawić się pewne zagrożenie. Może dojść do takich sytuacji, w których niejako wyroki de facto są wydawane nie przez sędziów, ale przez biegłych. Ma to miejsce wtedy, kiedy to orzeczenia nie są wydawane na skutek dokonanej przez sędziego swobodnej oceny dowodów, ale w oparciu o opinię biegłego.

W ostatnich dniach dużym echem odbiła się sprawa Rafała Jonathana Jabłeckiego – kilkuletniego chłopca, który został decyzją Sądu odebrany ojcu. Przez ostatnie 5 miesięcy ojciec ukrywał się wraz z dzieckiem. Było to spowodowane obawą o to, że biologiczna matka chłopca, pochodząca z Boliwii, może próbować wyjechać za granicę razem z dzieckiem. Jedną z podstaw wyroku przyznającego opiekę nad dzieckiem – matce, była opinia sporządzona przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konstultacyjny w Białymstoku, na zlecenie Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem. Niektóre aspekty tej sprawy budzą wątpliwości w związku z czym uprzejmie proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

1) Czy sędzia wydając orzeczenie związany jest opinią biegłego czy też powinien kierować się własną oceną zebranego materiału dowodowego?

2) Czy Ministerstwo posiada dane dotyczące ilości spraw sadowych, w których powołano biegłych? W ilu sprawach orzeczenia wydane przez sąd były zbieżne z tezami wyrażonymi w opinii biegłego?

3) Czy w opisanej wyżej sprawie kilkuletniego chłopca, została sporządzona w tym zakresie inna opinia biegłych, niż ta przygotowana przez RODK w Białymstoku? Jeśli tak, to jaka była jej treść?

4) Czy biorąc pod uwagę fakt, iż treść opinii biegłego psychologa/pedagoga zależy od jego własnej oceny okoliczności, nie podlegającej intersubiektywnej weryfikacji, powinno się stosować ten rodzaj dowodu w opisanej wyżej sprawie? Jeśli tak, to czy pożądane byłoby zlecanie przygotowania co najmniej dwóch opinii, przez dwóch różnych biegłych?

5) Jakie warunki należy spełnić, aby zostać biegłym z zakresu psychologii lub pedagogiki?

6) Czy w toku całego postępowania wnioskowano o przygotowanie opinii przez specjalistów z innych dziedzin niż psychologia bądź pedagogika?

7) Jakie inne dowody stanowiły podstawę wydania orzeczenia w opisanej sprawie?

Poseł Jacek Żalek

Głos posła Jacka Żalka, który jest parlamentarzystą z ramienia Platformy Obywatelskiej stanowi ważny element nie tylko w kwestii prawnej, ale też w dyskusji na temat roli rodziny i tradycji w Polsce. Sam poseł utożsamiany jest z konserwatywną frakcją w PO. Cieszy fakt, iż zdroworozsądkowo podszedł do tej delikatnej rodzinnej sprawy na straży prawa i sprawiedliwości.

Info własne