Archiwa tagu: droga

Schetynówka 2014 rozbuduje wysokomazowieckie drogi

Na stronie  internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wojewoda Maciej Żywno przedstawił wszystkim ostateczną listę dofinansowań z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Ze względu na inicjatora projektu, byłego wicepremiera Grzegorza Schetyny z rządu Donalda Tuska zwany potocznie “schetynówkami”. Czytaj dalej Schetynówka 2014 rozbuduje wysokomazowieckie drogi

Kaczyn-Herbasy: Zarząd dróg prosi o sprzątnięcie jezdni

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem wystosował pismo do mieszkańców miejscowości Kaczyn-Herbasy, aby Ci zaprzestali zanieczyszczenia drogi. Jest to wynik czerwcowej kontroli stanu utrzymania i porządku drogi w tej miejscowości na której stwierdzono zanieczyszczenie błotem, gnojowicą i obornikiem wynoszonym z lokalnych posesji na kołach ciągników i maszyn rolniczych.

Zarząd Dróg Powiatowych żali się, że mimo wykonania w ubiegłym roku drogi zgodnie z życzeniem mieszkańców, sprawia ona teraz wrażenie starej i zaniedbanej. Dalsze zaśmiecanie drogi ma skutkować powiadomieniem Policji.

Można odnieść wrażenie, że Zarząd Dróg Powiatowych próbuje zrzucić swoje obowiązki i obarczyć winą za zły stan drogi wszystkich mieszkańców Kaczyna Herbas. Rzeczywistość prawdopodobnie jest inna, a po przeczytaniu pisma na twarzach większości uczciwych mieszkańców zapewne pojawiło się zażenowanie.

Przypominamy, że właściciele działek zobowiązani są dbać tylko o porządek chodnika przylegającego do posesji, nie muszą sprzątać dróg. Tym zajmują się przedsiębiorcy użytkujący przestrzeń służącą komunikacji publicznej. Natomiast zaśmiecanie lub zanieczyszczanie dróg publicznych, bez względu, czy czynimy to świadomie, czy nieświadomie jest zabronione i podlega karze.

Pismo Kaczyn-Herbasy

mk

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w powiecie

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego był dla wysokomazowieckiej Policji okazją do przeprowadzenia działań profilaktyczno-edukacyjnych. Ich głównymi adresatami byli piesi. Uwagę zwracano również na kierowców, od których w dużym stopniu zależy bezpieczeństwo pieszego.

Wczoraj obchodzony był Europejski Dzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym pod hasłem “Bezpieczeństwo pieszych – niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w miastach”. W obchody tego dnia włączyli się również wysokomazowieccy policjanci, którzy skupili się przede wszystkim na działaniach profilaktyczno – edukacyjnych. Funkcjonariusze uczyli dzieci jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię oraz przypominali zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W towarzystwie policjantów, uczniowie poznawali znaki drogowe oraz przechodzili przez oznakowane przejścia dla pieszych w miejscach o największym natężeniu ruchu drogowego. Obchody Europejskiego Dania Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym były również znakomitą okazją do odwiedzenia wysokomazowieckiej Policji przez uczniów miejscowej Szkoły Podstawowej Nr 1. Dzieci zapoznały się ze specyfiką pracy policjantów z drogówki. Obejrzały sprzęt jakim dysponują funkcjonariusze podczas codziennej służby. W trakcie wczorajszego dnia policjanci rozdawali pieszym elementy odblaskowe. Kształtowanie u dzieci od najmłodszych lat prawidłowych nawyków zachowania się w ruchu drogowym niewątpliwie owocować będzie zwiększeniem ich bezpieczeństwa w życiu dorosłym.

bezpieczny_pieszy_1

bezpieczny_pieszy_2

bezpieczny_pieszy_3

bezpieczny_pieszy_4

bezpieczny_pieszy_5

bezpieczny_pieszy_6

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, fot. podlaska.policja.gov.pl

Powstanie nowe osiedle

W przeciągu kilku lat w mieście Wysokie Mazowieckie, przy drodze wojewódzkiej nr 678 Wysokie Mazowieckie – Białystok może powstać nowe osiedle mieszkaniowe z zabudową jednorodzinną. Burmistrz i rada miasta postanowili zmienić poprzednią swoją decyzję, która zakładała powstanie terenów sportowo-rekreacyjnych z nowym stadionem.

Obecnie na terenach, które jadąc drogą wojewódzką wyglądają bardzo dziewiczo, zakładane jest powstanie nowego osiedla mieszkaniowego. Jak wygląda sprawa uzbrojenia terenu w prąd elektryczny, wodę, kanalizację, perspektywa budowy dróg osiedlowych mogą się Państwo dowiedzieć w Urzędzie Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie czytamy, iż „Miasto Wysokie Mazowieckie posiada obszar ok. 13ha położony w północno-wschodniej części miasta przy drodze wojewódzkiej nr 678 (Wysokie Mazowieckie – Białystok). Obecnie teren ten jest użytkowany rolniczo. Rada Miasta Wysokie Mazowieckie Uchwałą Nr XVIII/93/12 z dnia 30 kwietnia 2012r przystąpiła do sporządzania zmiany powyższego obszaru z terenu o przeznaczeniu sportowo-rekreacyjnym na obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Po wyłonieniu w drodze przetargu pracowni urbanistyczno-architektonicznej został sporządzony projekt nowo powstającego osiedla.

Główną jego funkcją będzie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MN) uzupełniona usługami (U). Na terenach pasa technicznego z zielenią naturalną z istniejącego rowu melioracyjnego, wprowadzono ciąg pieszy, który będzie stanowił bezkolizyjne dojście mieszkańców osiedla do terenu rekreacyjno-sportowego (boisko, plac zabaw, park miejski) oznaczonego symbolem (US). Ponadto teren pasa technicznego będzie służył do lokalizacji zbiorczych sieci wód deszczowych oraz kanalizacji sanitarnej. Na terenach przewidzianych pod zabudowę usługową (U) zaproponowano usługi (min. warsztat mechaniczny, wulkanizacja, hurtownia, sklep) z wykluczeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (np. stacje paliw, elektrownie wiatrowe). Ponadto, na obszarze oznaczonym symbolem (U) dopuszcza się funkcję mieszkalną (mieszkanie właściciela działki). Projektowana powierzchnia działek: dla terenów zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej (MN) ok. 800 -1000 m2; dla terenów usługowych (U) ok. 1200 m2.

Na obszarze objętym planem, przewiduje się w sumie 94 działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 11 działek zabudowy usługowej. Projekt zmiany MPZP został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie organy do tego uprawnione zgodnie z ustawą o gospodarce przestrzennej (min. Zarząd Województwa Podlaskiego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska). W dniu 05.03.2012r w Urzędzie Miasta odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmian miejscowego planu.

 Kolejnym etapem planowanym na kwiecień 2013r będzie podział omawianego obszaru na działki przez wyłonionego w drodze przetargu geodetę oraz sporządzenie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego. Operaty określą cenę wywoławczą każdej działki. Burmistrz Miasta planuje ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku.

Dodatkowe informacje na temat działek można uzyskać w Urzędzie Miasta w pokoju nr 24 lub pod nr telefonu 86 275 23 79 w godzinach pracy urzędu.

Projekt nowoprojektowanego osiedla

na podstawie UM Wysokie Mazowieckie

Przebudowa niektórych dróg w powiecie

Ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie miast i gmin powiatu wysokomazowieckiego będą przebudowane drogi i ulice. Składanych wniosków z naszego terenu było sporo, niestety część projektów została oceniona nisko co powoduje, iż nie otrzymają dotacji na swoje cele.

Celem głównym Programu jest podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych, dzięki intensyfikacji rozwoju bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, poprzez wsparcie działań samorządu gminnego i powiatowego na rzecz modernizacji i budowy dróg lokalnych o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego wspólnot samorządowych.

Według ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych na 2013r. pomoc otrzymają następujące samorządy:

Powiat wysokomazowiecki – przebudowa dogi powiatowej nr 2073 Góry Leśne – Rosochate Kościelne 4, 675 km,  kwota 2 018 522,18 zł,
Powiat Wysokomazowiecki – przebudowa drogi powiatowej nr 2064 Jabłoń Piotrowięta – Jabłoń Markowce i drogi powiatowej nr 2065 b Jabłoń Kościelna – Jabłoń Spały 4,63 km, kwota 2 001 321, 77 zł,
Gmina Ciechanowiec – przebudowa i remont ulic: Glinki, Wiatraczna i Pińczowska w Ciechanowcu, kwota 261 371,55 zł,
Gmina Szepietowo – przebudowa dróg gminnych w Szepietowie, kwota 746 813,56 zł

Niestety dla części samorządów nisko zostały ocenione następujące wnioski:
Powiat wysokomazowiecki – przebudowa dróg powiatowych w mieście Ciechanowiec, Gmina Nowe Piekuty – przebudowa ul. Spokojnej, Gmina Kobylin Borzymy – przebudowa drogi gminnej Pszczółczyn-Kurowo, Miasto Wysokie Mazowieckie – przebudowa ul. Długiej, Gmina Wysokie Mazowieckie – przebudowa drogi gminnej Jabłonka Świerczewo-Tybory Misztale, Gmina Kulesze Kościelne – przebudowa drogi gminnej Stypułki Giemzino – Kulesze Kościelne – Sokoły, Gmina Sokoły – przebudowa drogi  Stare Truskolasy – Kierzki, Gmina Czyżew – przebudowa dróg w gminie Czyżew, Gmina Klukowo – przebudowa dróg gminnych Usza Mała – Stare Kostry.

Podlaski Urząd Wojewódzki

Plewki: Busem w osobówkę, ranna pasażerka w szpitalu

Kierujący golfem wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa nissanowi. W wyniku zderzenia aut ranna została pasażerka volkswagena. Wysokomazowieccy policjanci sprawcę kolizji ukarali mandatem karnym.

Wczoraj po południu dyżurny wysokomazowieckiej komendy został poinformowany o zdarzeniu drogowym w miejscowości Plewki. Na miejscen zgłoszenia natychmiast skierowany został patrol drogówki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący golfem 61-letni mężczyzna  wyjeżdżając z drogi podporządkowanej najprawdopodobniej nie zatrzymał się przed znakiem stop i wjechał wprost pod dostawczego nissana jadącego w kierunku Szepietowa. Siła uderzenia była tak duża, że volkswagen obrócił się tyłem do kierunku jazdy. W wyniku zdarzenia 59-letnia pasażerka golfa trafiła do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że obaj kierujący byli trzeźwi.

plewki_vw_nis_1

plewki_vw_nis_2

plewki_vw_nis_3

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, fot. podlaska.policja.gov.pl