Archiwa tagu: dolina

Modernizacja infrastruktury w Narwiańskim Parku Narodowym

26 lutego 2013 roku Narwiański Park Narodowy podpisał umowę z Centrum Koordynacji projektów Środowiskowych na dofinansowanie realizacji zadania “Modernizacja infrastruktury turystycznej na obszarze Bagiennej Doliny Narwi PLB 200001″.

Projekt ma na celu zachowanie różnorodności biologicznej Bagiennej Doliny Narwi poprzez zabezpieczenie obszaru przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.

W ramach realizacji zadania wykonane zostaną:

-modernizacja ścieżki przyrodniczej “Kładka wśród bagien w Kurowie” – wymiana uszkodzonych elementów, plansz edukacyjnych, modernizacja wieży widokowej

- modernizacja pola biwakowego w Kurowie – budowa wiaty turystyczno-edukacyjnej z paleniskiem oraz budynku socjalno-gospodarczego z toaletami i prysznicami

- modernizacja pola biwakowego w Kol. Topilec; modernizacja wiaty turystycznej, ogrodzenia, bramy i miejsca na ognisko oraz wieży widokowej

- modernizacja ścieżki przyrodniczej “park przydworski w Kurowie” poprzez zakupienie elementów ogródka dydaktycznego oraz elementów małej infrastruktury.

Projekt będzie realizowany w latach 2013 – 2014

Wartość projektu 1 109 965 zł

Narwiański Park Narodowy został powołany na mocy Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 1 lipca 1996 roku. Położony jest w północno-wschodniej Polsce, województwie podlaskim, 30 km na zachód od Białegostoku. Jego granica przecina obszar dwóch powiatów (białostockiego i wysokomazowieckiego) i siedmiu gmin (Choroszcz, Tykocin, Turośń Kościelna, Suraż, Łapy, Kobylin Borzymy, Sokoły). Park obejmuje obszar doliny Narwi pomiędzy Surażem, a Rzędzianami. W geograficznym ujęciu NPN położony jest w mezoregionie Dolina Górnej Narwi należącym do Niziny Północnopodlaskiej.

Granice poprowadzono tak, by obejmowała tylko dolinę rzeki, dlatego 98% powierzchni Parku to grunty silnie uwilgotnione, stale lub okresowo podtapiane. Zdecydowana większość około 5500 ha to nieużytki pozostałe grunty to wody, łąki i pastwiska. Powierzchnia Parku zajmuje 6 810 ha, a jego otulina 15 408 ha.

na podstawie strony Narwiańskiego Parku Narodowego