Archiwa tagu: burmistrz

Pozew burmistrza Siekierko oddalony przez sąd

Radio Białystok poinformowało o rozstrzygnięciu sądu w trybie wyborczym. Sąd Okręgowy w Łomży oddalił wniosek burmistrza Wysokiego Mazowieckiego Jarosława Siekierko, który jest kandydatem z ramienia Jedność i Samorządność o zakazanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w materiale wyborczym przez Komitet Wyborczy stowarzyszenia ADSUM. Przypominamy, iż kandydatem na burmistrza miasta wysokie Mazowieckie z ramienia ADSUM jest Stanisław Grabowski. Czytaj dalej Pozew burmistrza Siekierko oddalony przez sąd

Kandydaci na burmistrzów miast powiatu wysokomazowieckiego

Przedstawiamy kandydatów na burmistrzów z terenu powiatu wysokomazowieckiego. Są to kandydaci z miast Wysokie Mazowieckie, Ciechanowiec, Czyżew i Szepietowo. Zachęcamy kandydatów do przedstawiania programów i dyskusji na łamach portalu wysmaz.pl. W Internecie niektóre komitety nie zrobiły nic w tej materii. My dajemy taką możliwość. Wystarczy skontaktować się na adres kontakt@wysmaz.pl . Czytaj dalej Kandydaci na burmistrzów miast powiatu wysokomazowieckiego

Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza w Czyżewie

Ferie zimowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie miały wyjątkowy finał. Już po raz siódmy szachiści z całego regionu walczyli o Puchar Burmistrza Czyżewa. Bezkonkurencyjny, podobnie jak w zeszłym roku, okazał się pan Tomasz Ołowski z Nura. Rekordowa była również ilość uczestników, którzy wzięli udział w turnieju: 75 osób z Gminy Czyżew, Nur, Szepietowo, Andrzejewo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie, Klukowo.
Czytaj dalej Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza w Czyżewie

Dni Czyżewa 13-14 lipca 2013r.

Już w najbliższą sobotę i niedzielę 13-14 lipca 2013 r. będą obchodzone Dni Czyżewa.
Program tego wydarzenia przedstawia się następująco:
SOBOTA 13 lipca
9:00-14:00 Wystawa prac uczestników rękodzieła ludowego w Bibliotece Publicznej w Czyżewie
DZIEŃ SPORTU na Orliku
10:00 konkursy sportowe
13:00 turniej o puchar “Burmistrza Czyżewa”

NIEDZIELA 14 lipca miejsce stadion gminy w Czyżewie
14:10 Przejażdżka symulatorem dachowania
14:20 Koncert laureatów Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
15:00 Prezentacja motocykli
15:30 Koncert zespołu “NASTROJE”
16:00 Otwarcie imprezy. Ogłoszenie konkursu Najlepsi w Gminie
17:00 Koncert Skrzypcowy
17:30 Koncert zespołu “ZBIEG OKOLICZNOŚCI”
18:30 Koncert Zespołu “LIKE”
20:30 -22:00 koncert Gwiazdy Wieczoru “CZERWONE GITARY”

dni czyżewa plakat

Źródło UM w Czyżewie

Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

Uchwalenie zmian w budżecie oraz “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Ciechanowiec na rok 2013″, wyodrębnienie funduszu sołeckiego oraz podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawki opłaty i wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to główne tematy obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

Wybraną metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty za jednego mieszkańca, a w przypadku rodzin wielodzietnych (czyli rodzin, w skład których wchodzą oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dzieci lub opiekun prawny na stałe przebywający z dziećmi oraz co najmniej troje dzieci) wysokość opłaty wyliczana jest jako iloczyn stawki opłaty oraz liczby osób pełnoletnich tej rodziny, zamieszkujących daną nieruchomość.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona w wysokości 9,93 zł miesięcznie za jednego mieszkańca, w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób nieselektywny lub 4,97 zł miesięcznie za jednego mieszkańca, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny.

Właściciele zamieszkałych nieruchomości zobowiązani są złożyć do Burmistrza Ciechanowca pierwszą deklarację w terminie do dnia 31 maja 2013 roku, a właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie uchwały nie zamieszkują mieszkańcy i nie powstają odpady komunalne są obowiązani złożyć pierwszą deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, które są podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Ciechanowca nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości opłaca się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana danych.

Do pierwszej deklaracji należy dołączyć kserokopię umowy zawartej z gminną jednostką organizacyjną albo przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej na odbieranie odpadów komunalnych. W przypadku rodzin wielodzietnych, do deklaracji należy dołączyć kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dzieci, lub inny dokument potwierdzający wiek dzieci.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694 i skrzyżowania z drogą krajową nr 63 w Nurze, w której zwraca się uwagę na pogarszający się stan techniczny drogi, odbiegający znacznie od wymaganego minimum. Wychodząc naprzeciw wieloletnim oczekiwaniom i żądaniom mieszkańców Gminy Ciechanowiec korzystających z wymienionych dróg oraz w trosce o bezpieczeństwo podróżnych, Rada Miejska w Ciechanowcu wnosi o podjęcie skutecznych działań, które doprowadzą do zobowiązania zarządców dróg, jak również do wsparcia ich działań, które doprowadzą do poprawy bezpieczeństwa na drodze nr 694 i do wybudowania bezpiecznego ronda na skrzyżowaniu dróg nr 694 i nr 63.

na podstawie UM w Ciechanowcu