Archiwa tagu: budżet

Wysokie Mazowieckie: Przetargowe fiasko na nowe działki

W dniu 12 listopada burmistrz miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko musiał mieć nietęgą minę, kiedy okazało się po przeprowadzonych przetargach, iż tylko jedna z kilkudziesięciu działek budowlanych znalazła nabywcę. Docelowo miasto Wysokie Mazowieckie ma do sprzedaży 102 działki, pierwsza tura przetargowa tego dnia obejmowała sprzedaż 53 działek. Czytaj dalej Wysokie Mazowieckie: Przetargowe fiasko na nowe działki

Budżet gminy Czyżew na 2013r.

Poniżej prezentujemy budżet, wydatki inwestycyjne oraz zadłużenie Gminy Czyżew na 2013r. Na uwagę zasługują dosyć wysokie w stosunku do całości wydatki na inwestycje.

Budżet Gminy na 2013 rok zakłada plan dochodów w wysokości 22 110 000 zł zaś plan wydatków w kwocie 22 990 000 zł.

Najważniejsze planowane do realizacji w 2013 r. zadania inwestycyjne to:
– budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnem,
– dalsza przebudowa dróg gminnych
– dofinansowanie kosztów przebudowy drogi powiatowej Rosochate Kościelne – Zaręby Góry Leśne,
– budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Sikorskiego,
– budowa windy w Zespole Szkół w Czyżewie,
– oświetlenie terenu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok,
– modernizacja targowiska przy ul. Cichej w Czyżewie,
– remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym.

Wydatki inwestycyjne – 7 999 696 zł co stanowi 34,80% planowych wydatków. Kwota długu publicznego wg Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 r. ma wynieść 1 518 000 zł co stanowi 6,96%, a wydatki na obsługę długu 28.000 zł.

UM w Czyżewie

Poseł Jacek Bogucki a związki partnerskie homoseksualistów

Kiedy brakuje pieniędzy w budżecie niemal na wszystko, a zadłużenie naszego państwa rośnie w tempie szybszym niż za Gierka, nasi posłowie zajęli się kolejnym tematem zastępczym, którym bez wątpienia są debaty i głosowania na temat związków partnerskich dla homoseksualistów.
Serwisy mediów ogólnopolskich z wczorajszego dnia, jako jeden z głównych wiadomości nie omawiały pogarszającego się stanu gospodarki, a komentowały wypowiedź sejmową posła z naszego okręgu Jacka Boguckiego. O tym jaką mamy demokrację w parlamencie, możemy się dowiedzieć ze stenogramu sejmowego z dnia 24 stycznia 2013 r., kiedy to posłowi Jackowi Boguckiemu nie pozwolono dokończyć wypowiedzi poprzez wyłączenie mikrofonu. Sejm odrzucił w piątek wszystkie trzy projekty firmowane przez Ruch Palikota, Sojusz Lewicy Demokratycznej i część posłów Platformy Obywatelskiej w sprawie tzw. związków partnerskich, które dawały możliwość zawarcia związku parom homoseksualnym. Projekty upadły głosami Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz kilkudziesięciu posłów Platformy Obywatelskiej.

Stenogram sejmowy:

Jacek Bogucki: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To jest hipokryzja. Mówicie: wolność, równość, prawa mniejszości, a tak naprawdę chcecie przywilejów, które są zagwarantowane rodzinie.

(Poseł Jakub Rutnicki PO: Nie przeczytał pan dokładnie.)

Jacek Bogucki: Mylicie tolerancję z akceptacją. Ja toleruję każdą odmienność, która nie szkodzi…

(Poseł Jakub Rutnicki PO: Jaką?)

Jacek Bogucki: …nie szkodzi państwu, nie szkodzi komukolwiek, ale nie zmuszajcie mnie, bym akceptował tego rodzaju odmienności. Za przywileje podatkowe dla takich par zapłacą osoby samotne, ale zapłacą też rodziny, bo bilans musi się zgodzić. Jeśli ktoś ma niższe podatki, ktoś inny musi zapłacić więcej.

(Poseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PO: Tego nie ma w projekcie.)

Jacek Bogucki: Ktoś spytał kiedyś lekarza wykonującego operacje zmiany płci, czym uzasadnia te zabiegi. Potrzebami tych osób, oczekiwaniami. Wobec tego spytał tego lekarza, czy gdyby przyszedł do niego satanista i chciał przyszycia ogona, też by mu to zrobił, bo była taka potrzeba. To jest absurdalność tego typu pomysłów.

(Głosy z sali: Panie marszałku, niech pan reaguje.)

Jacek Bogucki: Kto ma prawo zdecydować za dziecko, że będzie wychowywane w rodzinie żyjącej wbrew naturze? Straciliście w dużej części wiarę w Boga, ale mówicie o prawach natury, które chcecie łamać.

(Głosy z sali: Bzdury.)

Jacek Bogucki: Są gatunki zwierząt, które żyją w parach, są gatunki, które żyją w stadach, ale nie słyszałem o dwóch łabędziach…

(Poseł Artur Dunin PO: Jak nie?)

Jacek Bogucki: …dwóch pingwinach czy dwóch kangurach żyjących w parze. (Wesołość na sali) Kochajcie się… (Dzwonek i wyłączenie mikrofonu)

(Głos z sali: Słabo pan zna biologię.)

i jeszcze jedna wypowiedź z tego dnia

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pan poseł Biedroń zupełnie nie zrozumiał mojej wypowiedzi. Zakładając, że minister Rostowski będzie chciał uzyskać określoną sumę dla budżetu państwa, to w momencie kiedy wy rozliczycie się wspólnie i zapłacicie mniejsze podatki, ktoś będzie musiał zapłacić wyższy podatek, żeby ta suma, dochód budżetu państwa został osiągnięty. Ten wyższy podatek mogą zapłacić tylko osoby żyjące samotnie lub żyjące w rodzinach, innej możliwości ze względów matematycznych, ze względu na funkcjonowanie budżetu państwa nie ma. O tym mówiłem, że za to będzie musiał ktoś zapłacić. O innych kosztach już nie mówię – o kosztach społecznych, o innego rodzaju kosztach.

Nie zrozumiał pan także innej części mojej wypowiedzi. Nie mówiłem o homoseksualizmie wśród zwierząt, tylko o tym, że nie słyszałem o przypadku i nie znam takiego przypadku, żeby… Wiele jest przykładów zwierząt, które żyją w trwałych parach od momentu rozpoczęcia związku do końca, ale są to pary heteroseksualne. Nie słyszałem o takich parach homoseksualnych i oczywiście o tym, żeby z takich par zrodziły się kolejne pokolenia…

(Poseł Piotr Paweł Bauć Ruch Palikota: Oj, ślimaki.)

…które przedłużałyby ten gatunek. Dziękuję bardzo.

Sejm

Budżet Miasta Wysokie Mazowieckie na 2013r.

Poniżej przedstawiamy budżet miasta Wysokie Mazowieckie na podstawie uchwały Rady Miasta Wysokie Mazowieckie na rok 2013.

Wybrane zagadnienia z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2013r.:
Dochody budżetu w wysokości 31 881 000 zł
Wydatki budżetu w wysokości 30 756 000 zł,
Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1 125 000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 232 536 zł.

Wybrane wydatki z budżetu miasta:
Utrzymanie Urzędu Miasta 1 593 700zł
Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem 154 000 zł
Straż Miejska 245 000 zł
Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej 80 000zł
Obsługa długu publicznego 184 000 zł
Na utrzymanie stadionu 51 849zł
Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej 38 000 zł
Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej 90 000 zł
Prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego (suma działów 851 i 926) 25 000 zł
Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej 15 000
Prowadzenie sekcji piłki siatkowej 15 000 zł
Judo 7 000zł
Na realizację lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – stypendia Burmistrza Miasta kwota 40 300zł
Dotacja na Miejską Pływalnie WODNIK 297 636 zł
Na korzystanie uczniów Szkoły Podstawowej z Pływalni w ramach wychowania fizycznego 192 000zł
Na korzystanie uczniów Gimnazjum z Pływalni w ramach wychowania fizycznego 120 000zł
Na korzystanie uczniów Gimnazjum z lodowiska “Biały Orlik” w ramach wychowania fizycznego 12 000zł
Oczyszczenie miasta letnie i zimowe – sprzątanie ręczne i mechaniczne, wywóz nieczystości 500 000zł
Utrzymanie zieleni kwota 260 000zł
Pomoc materialna dla uczniów 5 000zł
“Wyprawka szkolna” (wkład własny) 8 000zł

Zadania inwestycyjne w 2013r.:
Budowa parkingów/ulica Jana Pawła II, 1 Maja i Armii Krajowej 200 000 zł
Przebudowa ul. Długiej i odcinka ul. Przechodniej 2 000 000 zł
Modernizacja chodników ulica 25-lecia Osiedla 200 000 zł
Dokumentacja na budowę drogi w kierunku Michałk 20 000 zł
Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego RPOWP 174 415 zł w tym ze środków UE 148 252 zł
Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 (I etap) 800 000 zł
Wykonanie centrali grzewczej z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych 2 443 735 zł w tym środki UE 2 077 174 zł
Budowa kanału sanitarnego, deszczowego i wodociągu w ulicy Długiej 1 900 000 zł
Budowa ks, kd, przedłużenie ulicy Ogrodowej i ulicy Popiełuszki 150 000 zł
Dokumentacja na modernizację parku przy ul. Rynek i fontanny w parku przy ul. Ludowej 50 000
Przebudowa oświetlenia w ulicy Długiej 700 000 zł
Modernizacja budynku i ogrodzenia frontowego na stadionie miejskim 700 000 zł
Zakup i montaż czterech siłowni zewnętrznych przy miejskich placach zabaw 30 000 zł

Ogółem na zadania inwestycyjne w 2013 r. miasto Wysokie Mazowieckie ma zamiar przeznaczyć kwotę 9 368 150 zł w tym środki Unii E. 2 225 426 zł co stanowi 30,5 % wydatków budżetu miasta na 2013 rok. Kwota długu publicznego miasta wg WPF na 2013r. ma wynieść 2 225 000 zł. Osoby dyskutujące zachęcamy o zapoznanie się z całością budżetu dostępną na stronie BIP Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie. W kolejnych artykułach opiszemy budżety pozostałych miast i gmin z terenu naszego powiatu.

Qli / Wysokie Mazowieckie