Archiwa tagu: Bogucki

Otwarcie Ronda Jana Pawła II w Czyżewie

Gminne obchody święta Konstytucji 3 Maja zostały w roku bieżącym połączone z otwarciem ronda w Czyżewie i nadaniem nazwy „Rondo Jana Pawła II”.

Obchody rozpoczęły się w dniu 5 maja 2013 r. o godz. 8:30 uroczystą sesją Rady Miejskie w Czyżewie, na której radni podjęli przez aklamację uchwałę o nadaniu rondu położonemu w Czyżewie u zbiegu ulic Nurskiej, Zarębskiej i Duży Rynek nazwy „Rondo Jana Pawła II”. Został również zaprezentowany krótki montaż słowno-muzyczny przypominający postać tego wielkiego Polaka.

Po zakończeniu obrad sesji nastąpił uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych oraz uczestników sesji do kościoła parafialnego pw. św. Piotra i Pawła w Czyżewie, przy udziale orkiestry i mażoretek. Uroczystą Mszę Św. W intencji Ojczyzny odprawił Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski.

Po Mszy Św. przy pobliskim rondzie zgromadzili się licznie mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Po odegraniu hymnu państwowego wszystkich zgromadzonych powitała Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka. Pani Burmistrz wyraziła wdzięczność wszystkim osobom, które przyczyniły się do zrealizowania tej tak ważnej dla społeczności Czyżewa inwestycji, dzięki której poprawiło się znacznie bezpieczeństwo i komfort podróżowania oraz estetyka centrum miasta. W dalszej części uroczystości nastąpiło otwarcie ronda i symboliczne przecięcie wstęgi przez przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz władz gminnych i powiatowych. Następnie po odczytaniu treści uchwały  Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Rady Witolda Sienickiego odbyło się odsłonięcie tablic z nazwa ronda. Poświęcenie Ronda Jana Pawła II dokonał Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski w asyście Ks. Proboszcza Eugeniusza Sochackiego.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Poseł na Sejm RP Pan Jacek Bogucki, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku Pan Jerzy Doroszkiewicz oraz Starosta Wysokomazowiecki Pan Bogdan Zieliński. Pan Dyrektor życząc wszystkim mieszkańcom bezpiecznego korzystania z ronda podkreślił duże zaangażowanie miejscowego samorządu w realizację tego zadania. Dodał, że środki na przebudowę głównego skrzyżowania w Czyżewie zostały pozyskane m. in. dzięki znaczącym staraniom w Warszawie posła Jacka Boguckiego. Pan Starosta natomiast pogratulował udanego przedsięwzięcia i życzył Pani Burmistrz dalszych tak udanych inwestycji wspominając kolejną realizowaną ważną dla społeczności Czyżewa budowę zalewu z wykorzystaniem rekreacyjnym.

Po otwarciu ronda uczestnicy obchodów przemaszerowali pod Pomnik Niepodległości, gdzie kwiaty złożyły liczne delegacje – w imieniu społeczności Gminy Czyżew Burmistrz Anna Bogucka, Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Sienicki i zastępca Bogdan Sienicki.

Uroczystość zakończyła wzruszająca, okolicznościowa część artystyczna przygotowana przez młodzież z Zespołu Szkół w Czyżewie.

czyzew_rondo

 

na podst. UM w Czyżewie

Poseł Jacek Bogucki o kadencyjności w samorządzie

Swój ostry sprzeciw przeciwko proponowanym ograniczeniom w ponownym kandydowaniu przez wójtów, burmistrzów i prezydentów wygłosił w Sejmie poseł Jacek Bogucki. Pomysł dwu-kadencyjności w samorządzie lokalnym budzi również wśród samorządowców z wiadomych powodów spore kontrowersje.

Swoje zdanie poseł z naszego terenu, obecnie Solidarna Polska Jacek Bogucki wygłosił podczas pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 1015) na posiedzeniu nr 33 z dn. 07.02.2013r.:

„Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Siedem lat byłem nauczycielem, osiem lat wójtem, siedem lat starostą, ósmy rok jestem posłem, a więc jakby naturalna dwukadencyjność, ale propozycja jest kontrowersyjna. Bo czym grożą takie rozwiązania? Pierwsze lata, pierwsza kadencja to na ogół nauka samorządności, a druga po przyjęciu waszego projektu to będzie tworzenie sobie układów do dalszego życia, do dalszego funkcjonowania. Co robić dalej? Bo nie można już być w samorządach, więc trzeba sobie załatwić układy, żeby się odnaleźć w przyszłości. I to może być jeszcze większa patologia niż do tej pory. Czy nie widzicie tego zagrożenia? Poza tym kto naprawdę poważny, kto z w miarę dobrą pozycją zawodową i jakimś doświadczeniem zechce kandydować, wyrwać się z zawodu na osiem lat, by zostać wójtem? Pewnie tylko nieudacznik albo bezrobotny, bo ci nie będą mieli oporów. I nie chciałbym, aby grupa wójtów, burmistrzów i prezydentów po przyjęciu tej ustawy wyglądała tak, jak klub Ruch Palikota. Dziękuję.”

Tymczasem zdaniem wnioskodawców tego nowego projektu, „konieczna jest zmianaustawy Kodeks wyborczy, poprzez  wprowadzenie zakazu sprawowania funkcji wójta, burmistrza i prezydenta miasta przez okres więcej niż dwóch kadencji. W uzasadnieniu możemy przeczytać, że taki stan rzeczy często sprzyja relacjom korupcjogennym wśród organom samorządu terytorialnego, ponadto perytryfikuje obsadę personalną lokalnych struktur władzy lokalnej, de facto zamykając dostęp do nich dla osób spoza nieformalnej grupy interesu. Tym samym na poziomie podstawowej jednostki podziału terytorialnego jaką jest gmina, blokowane są mechanizmy demokratyczne, umożliwiające społeczeństwu udział w sprawowaniu władzy.

Samo ograniczenie liczby sprawowanych kadencji jest rozwiązaniem stosowanym już w polskim porządku prawnym, zarówno w stosunku do publicznych obsadzanych w wyborach powszechnych, jak i innych. Przykładem są regulacje dotyczące sprawowania takich urzędów jak: Prezydenta RP, Prezesa NBP, prezesów sądów, czy też rektorów uczelni publicznych.

Ograniczenie liczby sprawowanych kadencji przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przede wszystkim utrudni tworzenie i funkcjonowanie korupcjogennych powiązań koteryjnych w środowiskach lokalnych.

Gminy w Polsce, stanowiące z reguły niewielkie społeczności, a co za tym idzie- posiadające mniejszy potencjał przepływu  kapitału ludzkiego- są szczególnie podatne na powstanie takich nieformalnych układów, blokujących mechanizmy sprawnego i uczciwego rządzenia.”

W jakim kierunku pójdą zmiany w kodeksie wyborczym dowiemy się za jakiś czas.

Na podstawie sejm.gov.pl