Archiwa kategorii: Szepietowo

Budżet Urzędu Miejskiego w Szepietowie na 2013r.

Poniżej przedstawiamy budżet, zadania inwestycyjne, zadłużenie oraz wybrane wydatki na miasto i gminę Szepietowo na 2013r. Czy to jest budżet stagnacji, czy też rozwoju oceńcie Państwo sami.

Dochody budżetu w wysokości 17 751 064 zł

Wydatki budżetu w wysokości 20 120 526 zł

Wybrane wydatki z budżetu:

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 314.698 zł, do dyspozycji sołectw

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 164 194 zł

Komendy wojewódzkie Policji 18 000 zł

Gminny Ośrodek Kultury 300 000 zł

Oczyszczanie miast i wsi 41 500 zł

Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie 500 000 zł

Organizacja obozów profilaktycznych w czasie wakacji letnich dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 18 000 zł

Biblioteki 100 000 zł

Kultura fizyczna 161 601 zł

Obiekty sportowe 58 401 zł

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą krajową nr 66 – 1 493 627 zł

Budowa chodnika ul. Kolejowa w Szepietowie 387 891 zł

Przebudowa drogi gminnej we wsi Warele Filipowicze 168 277 zł

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojny Pietrasze 271 732 zł

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojny Pogorzel 176 528 zł

Zakup serwera i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego 40 000 zł

Dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie na realizację projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Średnica-Pawłowięta” 2 443 430 zł

Inne wydatki

Finansowanie zadań profilaktycznych realizowanych przez Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem 2 500 zł

Finansowanie zadań prowadzonych przez GOK w Szepietowie i inne podmioty, związanych z profilaktyką alkoholową narkotykową (festyny, imprezy masowe itp.) 12 000 zł

Ogółem na zadania inwestycyjne przeznacza się 4 981 485 zł co stanowi 24% wydatków budżetu Urzędu Miejskiego w Szepietowie. Deficyt budżetu w wysokości 3 043 150 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 3 043 150 zł, a obsługa długu publicznego ma kosztować 100 000 zł. Osoby dyskutujące zachęcamy o zapoznanie się z całością budżetu dostępną na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Szepietowie.

Info własne / UM Szepietowo

Pościg za pijanym kierowcą, 31-latkiem zajmie się sąd

Pijany kierowca golfa nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Uciekając przed policjantami popełnił jeszcze kilka innych wykroczeń. Teraz za swoje postępowanie odpowie przed sądem.

Wczoraj po południu, około godziny 16.30 w Szepietowie na ulicy Głównej patrol wysokomazowieckiej drogówki postanowił zatrzymać do kontroli drogowej golfa, którego kierowca jechał “wężykiem”. Mężczyzna siedzący za kierownicą volkswagena nie reagował jednak na polecenia policjantów, gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać. Mundurowi ruszyli za nim. W trakcie ucieczki uciekinier łamał przepisy ruchu drogowego, w tym wyprzedzał na skrzyżowaniu, nie stosował się do ograniczeń prędkości oraz spychał na pobocze pojazdy jadące z przeciwka. Pościg zakończył się w miejscowości Wyliny Ruś. Tam volkswagen po zjechaniu na drogę leśną wpadł w poślizg. Następnie auto obróciło się tyłem do kierunku jazdy i zatrzymało na poboczu. Jak się okazało, 31-latek kierujący golfem mieszkaniec gminy Klukowo, był nietrzeźwy. Miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Golfem podróżowali jeszcze dwaj pasażerowie. Dodatkowo policjanci ustalili, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, zostały mu cofnięte przez sąd za jazdę w stanie nietrzeźwym (zakaz obowiązuje do 2015 roku). Teraz nieodpowiedzialnym postępowaniem 31-latka zajmie się sąd.

vw_poscig_1

vw_poscig_2

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, fot. podlaska.policja.gov.pl

Dąbrowa-Moczydły: Walka o sprzedaż alkoholu

Ruch sufrażystek z USA stojący za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu na terenie Stanów Zjednoczonych na początku XX wieku, znalazł godne następczynie w postaci dziarskich Pań z miejscowości Dąbrowa Moczydły. Nad swoimi mężczyznami ciężko im zapanować ale przekonały burmistrza Szepietowa Rocha Wyszyńskiego do cofnięcia koncesji na alkohol dla tutejszego sklepu.

Telewizja Polska poinformowała, iż “Dwadzieścia siedem osób – w sumie osiemnaście rodzin – nie chce picia piwa w sklepie i przed sklepem”. Walkę o trzeźwość rozpoczęły kobiety. Lista zarzutów pod adresem sklepu we wsi Dąbrowa Moczydły jest długa. Mieszkańcy wsi w petycji złożonej do burmistrza skarżą się, że alkohol sprzedaje się dzieciom, piwo można pić w sklepie, a do tego można je kupić na tak zwany zeszyt, czyli na kredyt. Jak mówi Maciej Dąbrowski, sołtys – Żeby się nie rozpijać, jak to mężczyźni. Każdy wie po sobie, jak się zaszło to się wypiło. Dlatego ludzie chcą cofnięcia koncesji na sprzedaż alkoholu.

Nie wszyscy we wsi są przeciw. Właścicielka sklepu pokazuje nam swoją listę – zwolenników sklepu. I zapowiada, że nie podda się w walce o rodzinny biznes. Jak mówi Hanna Dąbrowska, właścicielka sklepu – Jaka to demoralizacja? Jeżeli w Białymstoku pod sądem można piwo wypić to dlaczego mieszkaniec Moczydeł, który ma życzenie wypić nie może.

Burmistrz przesłuchał w urzędzie miasta trzydziestu mieszkańców i podjął decyzję o cofnięciu właścicielce sklepu koncesji na alkohol. Jak powiedział Roch Wyszyński, burmistrz Szepietowa – Pierwszą decyzję o cofnięciu zezwolenia kolegium odwoławcze w Łomży nam uchyliło i przekazało do ponownego rozpatrzenia, no i w tej chwili prowadzimy ponowne przesłuchania świadków czy rzeczywiście takie sytuacje miały miejsce i po przesłuchaniach potwierdza się to.

Tymczasem o koncesję na pijalnię piwa wystąpił mąż właścicielki sklepu. Sprawa jest w toku, a mieszkańcy Dąbrowy Moczydeł zapowiadają, że będą protestować w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Łomży i walczyć o swoje prawa w wyższej instancji nawet w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.

“Wolnoć Tomku w swoim domku”, ale nie w swojej wsi. Konflikt we wsi Dąbrowa Moczydły trwa i żeby go rozstrzygnąć potrzebny będzie trzeźwy ogląd.

Twarde prawo, ale prawo, co do zakazu picia w sklepie i sprzedaży alkoholu dzieciom, jeśli tak było rzeczywiście było to pełna zgoda, należy z tym walczyć i karać. Natomiastutworzenie pijalni piwa to normalna inicjatywa, której nie powinno się przeszkadzać. Tak jak nieskuteczna była prohibicja w USA, tak i w Dąbrowie mężczyźni, jeśli zechcą to znajdą źródło zakupu. W USA w rezultacie prohibicji pito alkohol częściej, w gorszych warunkach, gorsze gatunki i po wyższych cenach – była zwyczajnie nieskuteczna i doprowadziła do wzrostu zorganizowanej przestępczości. Pijalnia mogłaby ucywilizować pewne sprawy, dodatkowo stanowiłaby ważny punkt orientacyjny, gdzie Panie zawsze znalazłyby swoje zguby, natomiast Panowie z przyzwyczajenia łatwiej oznaczali azymut w powrocie do domu.

Polecamy nagranie filmowe z Teleexpresu o tej sprawie!

O problemie w Dąbrowie omawiane jest przez pierwsze 5 minut w programu Obiektyw!

Ten problem w Dąbrowie Moczydłach rozwiązałby chyba tylko Marian Paździoch i Ferdynand Kiepski. Szkoda, że sołtys i burmistrz z Szepietowa stając po jednej ze stron niechcący zamiast wygasić to zaognili sprawę. Nie wpływa to pozytywnie na wizerunek mieszkańców naszego powiatu.

Info własne / TVP Białystok

Stawki opłat za odbiór odpadów w gminie Szepietowo

Rada Miejska w Szepietowie uchwaliła stawki za gospodarowanie odpadami. Ustalony system premiuje rodziny wielodzietne, stawka za odpady zmniejsza się wraz z liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość. Jednak podstawowa stawka za jedną osobę jest dosyć wysoka, porównując z innymi gminami. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 lipca 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi w gminie Szepietowo:
1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego – 12 zł;
2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego – 22 zł;
3) od gospodarstwa domowego 3 osobowego – 30 zł;
4) od gospodarstwa domowego 4 osobowego – 36 zł;
5) od gospodarstwa domowego 5 osobowego – 40 zł;
6) od gospodarstwa domowego 6 osobowego – 42 zł;
7) od gospodarstwa domowego 7 osobowego i więcej – 54 zł.

W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób zmieszany ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego – 18 zł;
2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego – 33 zł;
3) od gospodarstwa domowego 3 osobowego – 45 zł;
4) od gospodarstwa domowego 4 osobowego – 54 zł;
5) od gospodarstwa domowego 5 osobowego – 60 zł;
6) od gospodarstwa domowego 6 osobowego – 63 zł;
7) od gospodarstwa domowego 7 osobowego i więcej – 78 zł.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe.

Ostateczne ceny powinny być znane po rozstrzygnięciach przetargowych, ponieważ nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej nakłada na samorządy obowiązek przeprowadzenia przetargu.

Info własne / UM Szepietowo

Aby ferie zimowe były bezpieczne

Czas zimowego wypoczynku to okres beztroskich zabaw. Aby dostarczył radosnych i niezapomnianych wrażeń wysokomazowieccy policjanci przypominają dzieciom w szkołach o unikaniu zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się podczas zimowych ferii.

Niebawem rozpoczynają się ferie zimowe dzieci i młodzieży szkolnej. Dla uczniów będzie to czas odpoczynku, natomiast dla mundurowych czas wytężonej pracy. Już od kilku dni wysokomazowieccy policjanci prowadzą działania profilaktyczne, których celem jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku tym, którzy spędzają ferie poza domem, jak i tym, którzy pozostaną w miejscu zamieszkania. Dziś mundurowi odwiedzili szkoły podstawowe w Szepietowie oraz w Wojnach Krupach. W czasie spotkań z dziećmi funkcjonariusze przestrzegali przed zjeżdżaniem na sankach w pobliżu dróg oraz zbiorników wodnych oraz jazdą na łyżwach po lodzie na rzece lub stawie. Zwracali również uwagę na niebezpieczeństwo, jakie niesie za sobą doczepianie sanek do samochodu, czy też rzucanie śnieżkami w nadjeżdżające pojazdy. Uczestników spotkania uwrażliwiono także na potrzebę niesienia pomocy osobom narażonym na wychłodzenie organizmu. Po raz kolejny przypominano numery telefonów alarmowych oraz zasady postępowania w razie wypadku. Wspólnie z policjantami w działaniach profilaktycznych udział brali również pracownicy Sanepid-u, KRUS-u i Straży Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem.

bezpieczne ferie

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, podlaska.policja.gov.pl