Polityka prywatności

Portal Wysokomazowiecki szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach Portalu Wysokomazowiecki oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.
Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w Portalu Wysokomazowiecki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne przy korzystaniu z usług: “Ogłoszenia”, “Galeria firm”, “Mieszkańcy piszą” oraz “@Kontakt 24″. Regulaminy szczegółowe mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z określonej usługi. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Portal Wysokomazowiecki wyłącznie do kontaktów z użytkownikami oraz niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.
Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Portal Wysokomazowiecki za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.
Użytkownik ma prawo poprawienia swoich danych osobowych w ramach wykorzystywanych usługi oraz do ich usunięcia, w tym celu powinien się zwrócić z taką prośbą do administratora portalu na adres poczty elektronicznej: admin@wysmaz.pl
Portal Wysokomazowiecki zbiera w sposób automatyczny tzw. logi systemowe (m.in. datę i czas wizyty, adres IP), wykorzystywane dla celów administracji serwerami serwisu, a także do prowadzenia statystyk. Mogą być także udostępniane instytucjom do tego powołanym, jeśli zostanie stwierdzone naruszenie praw, prób włamania lub działanie na szkodę serwisu lub osób.