Licytacja reklam w serwisie!

Tutaj masz możliwość wylicytowania miejsca na własny banner reklamowy! Często licytacje będą zaczynały się od 0 zł, więc jest to doskonała okazja na bezpłatną reklamę!
Nie przegap żadnej okazji, zaglądaj tutaj często i łap okazję!
Pytania prosimy kierować pod adresem reklama@wysmaz.pl

Przedmiot licytacji:
Miejsce wyświetlania bannera – po pierwszym artykule w sekcji blogowej strony głównej, na wysokości wyświetlania po prawej stronie modułu facebook.
Dokładny rozmiar bannera – 468x60px.
Możliwe formaty bannera – swf, jpg, gif, png.
Termin wyświetlania bannera – 24-30.04.2014 r.
Termin zakończenia licytacji – 22 kwietnia 2014 r. o godz. 22:00:00

Dostępne progi licytacji:
0 – Wyświetlanie za 0 zł (GRATIS!):
brak zgłoszenia
1 – SMS o treści MPA.PW1 na nr 7143 za 1,23 zł brutto:
brak zgłoszenia
2 – SMS o treści MPA.PW2 na nr 72550 za 2,46 zł brutto:
brak zgłoszenia
3 – SMS o treści MPA.PW3 na nr 73550 za 3,69 zł brutto:
brak zgłoszenia
4 – SMS o treści MPA.PW4 na nr 74550 za 4,92 zł brutto:
brak zgłoszenia
5 – SMS o treści MPA.PW5 na nr 75550 za 6,15 zł brutto:
brak zgłoszenia
6 – SMS o treści MPA.PW6 na nr 76550 za 7,38 zł brutto:
brak zgłoszenia
7 – SMS o treści MPA.PW9 na nr 79550 za 11,07 zł brutto:
brak zgłoszenia
8 – SMS o treści MPA.PW19 na nr 91909 za 23,37 zł brutto:
brak zgłoszenia
9 – SMS o treści MPA.PW25 na nr 92505 za 30,75 zł brutto:
brak zgłoszenia

Zgłoszenia do licytacji (decyduje kolejność zgłoszeń przy jednakowym progu licytacji): reklama@wysmaz.pl

W zgłoszeniu, proszę o podanie progu licytacji (np. 3) i nazwy licytującego (nazwa będzie udostępniona powyżej).
Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z gotowością wysłania SMS Premium o wartości podanej w progu licytacji. Tylko od zwycięzcy licytacji, będzie wymagane wysłanie SMS Premium.

Po zakończeniu licytacji, Redakcja w odpowiedzi na zgłoszenie prześle e-mail do zwycięzcy z informacją o wygranej. Zwycięzca, po wysłaniu SMS Premium otrzyma w odpowiedzi na telefon 8-cyfrowy kod, który będzie musiał przesłać wraz z prawidłowym bannerem na adres: reklama@wysmaz.pl. Pamiętaj! Przesyłając do nas materiały odpowiadasz za prawa autorskie do plików.

W licytacji mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby lub podmioty, które nie wyświetlały swoich treści, bannerów lub innych materiałów w serwisach konkurencyjnych przez ostatnie 6 miesięcy.

Portal Wysokomazowiecki zastrzega sobie prawo na każdym etapie licytacji, jej zakończenia bez wyłonienia zwycięzcy oraz podania przyczyny.
Portal Wysokomazowiecki zastrzega sobie po zakończeniu licytacji oraz na każdym etapie wyświetlania bannera reklamowego odmowy publikacji bannera reklamowego bez podania przyczyny lub żądać jego poprawy.

Zwycięzca licytacji przesyłając do Redakcji materiały ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i obraz umieszczonego bannera reklamowego na stronie internetowej www.wysmaz.pl. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących praw autorskich, ochrony znaku towarowego, naruszenia przepisów o nieuczciwej konkurencji, naruszenia dóbr osobistych, bądź naruszenia innych przepisów prawa, administrator będzie je natychmiast kierował do zwycięzcy licytacji jako podmiotu odpowiedzialnego za treść i obraz, a zwycięzca licytacji przejmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni Redakcję od odpowiedzialności.
W związku z powyższym zwycięzca licytacji zobowiązany jest w szczególności:
a) przystąpić do wszelkich toczących się z tego powodu przeciwko Redakcji postępowań,
b) zwolnić Redakcję od obowiązku spełnienia wszelkich powstałych z tego powodu świadczeń, a zwłaszcza świadczeń wynikających z orzeczeń nakazujących Redakcji zapłatę,
c) zwrócić Redakcji wszystkie poniesione z tego tytułu koszty i wydatki, a zwłaszcza koszty sądowe i koszty postępowania prawnego.

Przesłanie zgłoszenia do licytacji, wysłanie SMS Premium, przesłanie materiałów na adres reklama@wysmaz.pl jest równoznaczne ze zgodą Użytkownika na powyższy Regulamin oraz Regulamin usług Płatności Online.

Usługę Premium SMS obsługuje Płatności Online
Regulamin usług Płatności Online
Usługa SMS jest dostępna w sieciach T-Mobile, Plus GSM, Orange, Play.
Formularz służący do składania reklamacji Premium SMS.
Kontakt z właścicielem serwisu: kontakt@wysmaz.pl