Szkolenie Kierowców Jerzy Bartosiewicz

Szkolenie Kierowców Jerzy Bartosiewicz

 

 

 

Adres: ul. Ludowa 104/21, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Telefon: 86 2753250, 502 729020

E-mail: bartos@autograf.pl

Szkolenie kierowców na kategorię B oraz BE (pełny wymiar godzin zegarowych)

* kat. B – uprawnia do kierowania:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą a dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

* kat. BE – uprawnia do kierowania:
a) pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B łącznie z przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t, oraz ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami)

Możliwość zdawania egzaminu w obecności instruktora.

Szybko, uczciwie, skutecznie! ! !

 

Jeżeli jesteś właścicielem powyższej firmy, zapoznaj się z informacjami jak możesz utworzyć tą stronę według swojego uznania –> Twoja wizytówka PREMIUM!