Archiwa kategorii: Czyżew

Sprawca włamania do plebanii zatrzymany. Był pijany!

Pijany 31-latek włamał się do budynku plebanii w gminie Czyżew. Wysokomazowieccy policjanci zatrzymali sprawcę a w jego domu zabezpieczyli pieniądze i telefon pochodzące z kradzieży. Włamywacz trafił do policyjnego aresztu, grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj około godziny 15.00 dyżurny wysokomazowieckiej Policji otrzymał zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do jednej z plebanii w gminie Czyżew. Sprawca włamał się do wnętrza skąd ukradł metalowa kasetkę z zawartością około 3 tysięcy złotych oraz telefon komórkowy. W wyniku intensywnej pracy wysokomazowieckich kryminalnych zaledwie kilka godzin po zgłoszeniu ustalili i zatrzymali sprawce tego przestępstwa. Okazał się nim 31-letni mieszkaniec tej miejscowości. Mężczyzna za pomocą pilnika do metalu wybił szybę w oknie budynku, a następnie wszedł do środka i ukradł kasetkę z pieniędzmi oraz telefon komórkowy. 31-latek był kompletnie pijany, badanie alkomatem wykazało w jego organizmie blisko 3 promile. W trakcie przeszukania jego domu funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli część skradzionej gotówki oraz telefon. Sprawca włamania trafił do policyjnego aresztu, gdy tylko wytrzeźwieje usłyszy zarzuty dotyczące popełnienia tego przestępstwa. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

czyz_pleb_1

czyz_pleb_2

czyz_pleb_3

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, fot. podlaska.policja.gov.pl

Interwencja nt. likwidacji posterunków Policji w Czyżewie i Sokołach

Szanowni Państwo, w związku z trwającym procesem likwidacji posterunków Policji w całym kraju, w tym w województwie podlaskim przekazuję w załączeniu treść mojej interwencji poselskiej w sprawie odstąpienia od zamiaru likwidacji posterunków Policji w Czyżewie i Sokołach, którą skierowałem do Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem Pana Andrzeja Popko.

Z podobnymi  wystąpieniami zwróciłem się do pozostałych komendantów powiatowych i miejskich apelując o wycofanie się z zamiaru likwidacji posterunków Policji w Bakałarzewie i Szypliszkach (Komendant Miejski Policji w Suwałkach), w Czarnej Białostockiej i Supraślu (Komendant Miejski  Policji w Białymstoku), w Sztabinie(Komendant Powiatowy Policji w Augustowie), Radziłowie (Komendant Powiatowy Policji w Grajewie), Kleszczelach (Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce), Szumowie (Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie) i Jaświłach (Komendant Powiatowy Policji w Mońkach).

Z wyrazami szacunku
Jarosław Zieliński

Szanowny Pan
Andrzej Popko
Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem

Interwencja poselska
w sprawie odstąpienia od zamiaru likwidacji posterunków Policji
w Czyżewie i Sokołach

W latach 2008-2012 zostało zlikwidowanych 110 spośród 800 posterunków Policji funkcjonujących dotychczas na terenie naszego kraju. Pod koniec 2012 roku rząd zapowiedział likwidację kolejnych 220 posterunków.
Decyzji tych ani rząd, ani Komendant Główny Policji nie są w stanie uzasadnić żadnymi przekonującymi argumentami merytorycznymi czy finansowymi. Budzą one zdecydowany sprzeciw samorządowców i opinii publicznej.
Nie udało się również rządowi przekonać do tzw. reorganizacji, polegającej głównie na likwidacji posterunków Policji, posłów sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, i to nie tylko reprezentujących opozycję, ale również koalicję rządową. Powstała inicjatywa, by wystąpić w tej sprawie do premiera rządu ze specjalnym dezyderatem.
Likwidacja posterunków nie poprawi bezpieczeństwa w poszczególnych miastach i gminach, a wręcz przeciwnie – je pogorszy i spowoduje, że poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców będzie mniejsze. Grozi ona także konfliktami z samorządem i wycofaniem się władz samorządowych ze wsparcia materialnego jednostek Policji, skoro wbrew ich stanowisku państwo zabiera je z ich terenu.
Ze stanowiska prezentowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Komendanta Głównego Policji, które było powtarzane wielokrotnie, wynika, że likwidacja posterunków Policji należy do kompetencji komendantów miejskich i powiatowych Policji i to oni ponoszą za to odpowiedzialność. W odpowiedzi z 11 stycznia 2013 roku na moje zapytanie poselskie z 12 października 2012 roku, w którym domagałem się wykazu planowanych do likwidacji 220 posterunków Policji w Polsce podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Pan Michał Deskur poinformował, że “właściwe zorganizowanie jednostek Policji, w tym utworzenie odpowiedniej struktury organizacyjno-etatowej pozostaje w kompetencji komendantów powiatowych (miejskich) Policji” i po raz kolejny zapewnił, że “decyzje
podejmowane w ww. zakresie są każdorazowo poprzedzone uzgodnieniami i konsultacjami z władzami samorządowymi”. Podobnie w odpowiedzi z 22 listopada 2012 roku na moją interpelację poselską z 28 września 2012 roku w sprawie likwidacji posterunków Policji w województwie podlaskim Minister Spraw Wewnętrznych – zastrzegając, że “ostateczna decyzja o kształcie i zakresie restrukturyzacji sieci posterunków Policji w województwie podlaskim” nie została jeszcze podjęta – podkreślał, że “decyzje podejmowane w tym zakresie przez uprawnione organy Policji będą poprzedzone uzgodnieniami i konsultacjami z władzami samorządowymi”.
Zdaję sobie w pełni sprawę z hipokryzji, jaka jest zawarta w tych twierdzeniach. Tak też odbierają to inni uczestnicy dyskusji o bezpieczeństwie wewnętrznym w Polsce. Prawda jest taka, że władze centralne narzucają komendantom wojewódzkim i powiatowym  (miejskim) Policji limity liczbowe posterunków, które mają zostać zlikwidowane, a komendanci ci mają to wykonać wskazując konkretne jednostki organizacyjne Policji do likwidacji.
Z powyższego widać, że tak czy inaczej odpowiedzialność za decyzje dotyczące likwidacji określonych posterunków Policji zostanie zrzucona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Komendanta Głównego Policji na konkretnych komendantów powiatowych czy miejskich. Z odpowiedzi udzielonej 22 października 2012 roku (znak: K.0151.72.2012) przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji na moją interwencję poselską z 15 października 2012 roku wynika, że w województwie podlaskim planowana jest likwidacja 12 spośród 42 funkcjonujących posterunków, w tym posterunków w Czyżewie i Sokołach podległych Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.
Po zapoznaniu się z sytuacją i funkcjonowaniem tych posterunków uważam, że decyzja o ich likwidacji nie jest uzasadniona i byłaby poważnym błędem. Ocenę tę podzielają władze samorządowe gminy Czyżew i gminy Sokoły, które w przypadku pozostawienia na ich terenie działających dotąd jednostek Policji są gotowe do ich dalszego wspierania pod względem lokalowym i finansowym.
Wobec powyższego – działając na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 1996 Nr 73, poz. 350 z późn. zm.) – w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zwracam się do Pana Komendanta o odstąpienie od zamiaru likwidacji posterunków Policji w Czyżewie i Sokołach, aby nie trzeba było w przyszłości ponosić jeszcze większych kosztów na ich odtwarzanie.

Z wyrazami szacunku
Jarosław Zieliński

Białystok, 13 lutego 2013 roku

Biuro poselskie Jarosława Zielińskiego

Interpelacja nt. Posterunków

Kolega okradł kolegę

Wysokomazowieccy kryminalni zatrzymali 31-latka, który na początku stycznia tego roku z domu swego kolegi ukradł 7500 koron norweskich. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu. Teraz za swoje postępowanie odpowie przed sądem.

Dziś wysokomazowieccy kryminalni zatrzymali mężczyznę, który na początku stycznia tego roku okradł swojego 28-letniego kolegę. Łupem złodzieja padło 7500 koron norweskich, tj. około 4200 złotych. Jak się okazało 31-latek był nie tylko sąsiadem, ale i częstym gościem w domu pokrzywdzonego w gminie Czyżew. Doskonale wiedział, że jego młodszy kolega ma zaoszczędzone pieniądze i, że przechowuje je w domu. Na początku stycznia będąc z wizytą u 28-latka wykorzystał fakt, że został sam w pokoju i z metalowej puszki, która stała na półce regału ukradł 7500 koron norweskich. 31-latek przyznał się do kradzieży pieniędzy. Zobowiązał się również, że zwróci całą skradzioną kwotę.
Teraz mężczyzna za swoje postępowanie odpowie przed sądem.

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem

Budżet gminy Czyżew na 2013r.

Poniżej prezentujemy budżet, wydatki inwestycyjne oraz zadłużenie Gminy Czyżew na 2013r. Na uwagę zasługują dosyć wysokie w stosunku do całości wydatki na inwestycje.

Budżet Gminy na 2013 rok zakłada plan dochodów w wysokości 22 110 000 zł zaś plan wydatków w kwocie 22 990 000 zł.

Najważniejsze planowane do realizacji w 2013 r. zadania inwestycyjne to:
– budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnem,
– dalsza przebudowa dróg gminnych
– dofinansowanie kosztów przebudowy drogi powiatowej Rosochate Kościelne – Zaręby Góry Leśne,
– budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Sikorskiego,
– budowa windy w Zespole Szkół w Czyżewie,
– oświetlenie terenu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok,
– modernizacja targowiska przy ul. Cichej w Czyżewie,
– remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym.

Wydatki inwestycyjne – 7 999 696 zł co stanowi 34,80% planowych wydatków. Kwota długu publicznego wg Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 r. ma wynieść 1 518 000 zł co stanowi 6,96%, a wydatki na obsługę długu 28.000 zł.

UM w Czyżewie

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami w gminie Czyżew

Przepisy zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyły na gminy obowiązek uchwalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami tzw. opłaty “śmieciowej” oraz wprowadzenia nowego systemu zbierania odpadów komunalnych.

Miesięczne stawki opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny będą wynosiły:
1.od gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości – 6zł
2.od gospodarstwa domowego 2-osobowego w wysokości – 11zł
3.od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby w wysokości – 15zł
4.od gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby wysokości – 18zł
5.od gospodarstwa domowego liczącego 5 i więcej osób w wysokości – 20,00 zł

W przypadku odpadów niesegregowanych miesięczna stawka opłaty będzie wynosiła:
1.od gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości –12zł
2.od gospodarstwa domowego 2-osobowego w wysokości – 22zł
3.od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby w wysokości – 30zł
4.od gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby wysokości – 36zł
5.od gospodarstwa domowego liczącego 5 i więcej osób w wysokości – 40zł

Uchwalone stawki są bardzo korzystne dla rodzin wielodzietnych, gdzie zastosowane są duże zniżki i tak miesięczna opłata w rodzinie 5-osobowej i powyżej wynosi odpowiednio 20 zł przy selektywnej zaś 40 zł przy mieszanej zbiórce odpadów.

Nowy system będzie obowiązywał od 1 lipca 2013 r. Uchwalone przez Radę Miejską stawki są dosyć niskie w porównaniu do stawek w innych samorządach, jednak na tym etapie przed wyłonieniem firm odbierających odpady jak informuje UM w Czyżewie trudno jest określić rzeczywiste koszty.

na podst. UM w Czyżewie

Szulborze-Kozy: Ciężarówka w rowie

O wielkim szczęściu może mówić kierowca ciężarówki wypełnionej 18 tonowym ładunkiem, która w trakcie jazdy przewróciła się na bok. Szczęśliwie, mimo, że całe zdarzenie wyglądało groźnie nikt nie został ranny.
Wczoraj około godziny 6.00 dyżurny wysokomazowieckiej Policji został poinformowany o zdarzeniu drogowym, w rejonie miejscowości Szulborze Kozy na drodze krajowej numer 63. Na miejsce natychmiast skierowany został patrol drogówki. Tam policjanci wstępnie ustalili, że 29-letni kierujący ciężarowym volvo z ponad 20-metrową naczepą, wypełnioną 18 tonowym ładunkiem jechał w kierunku Nura. W pewnym momencie w trakcie wymijania z inną ciężarówką jadącą z naprzeciwka, kierujący volvo najprawdopodobniej chcąc uniknąć zderzenia zjechał na pobocze, gdzie pojazd przewrócił się na bok do rowu. Szczęśliwie, mimo, że całe zdarzenie wyglądało groźnie nikt nie został ranny. Droga na tym odcinku była zablokowana przez ponad sześć godzin.
Wysokomazowieccy policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.

szul_kozy_1

szul_kozy_2

szul_kozy_3

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, podlaska.policja.gov.pl