dyrektor

Edukacja ekonomiczna – spotkanie pod patronatem prezesa banku

W Izbie Pamięci Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem 21 października br. miało miejsce spotkanie dotyczące możliwości współpracy z zakresu podnoszenia świadomości ekonomicznej wśród dzieci i młodzieży. Na zaproszenie Prezesa Banku przybyli przedstawiciele Samorządu lokalnego oraz Dyrektorzy szkół i przedszkoli Gminy Wysokie Mazowieckie i Kulesze Kościelne.
Inspiracją dla zorganizowania takiego spotkania była konferencja Związku Banków Polskich pt. “Poziom wiedzy ekonomicznej społeczeństwa a efektywność gospodarki rynkowej” z udziałem tak znamienitych znawców tematu jak prof. dr hab. Tomasz Szapiro – Rektor Szkoły Głównej Handlowej Warszawie czy Danuta Raczko – Wiceprezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Podczas konferencji między innymi przedstawiono wyniki raportu “Stan wiedzy ekonomicznej Polaków”, wg którego “…Polakom brakuje wiedzy z zakresu podstaw ekonomii, nie najlepiej znają zasady funkcjonowania systemu podatkowego i bankowego, nie orientują się w możliwościach oszczędzania i pomnażania swojego kapitału .
Tak zaistniały niekorzystny trend nie może pozostać bez odpowiedzi tych osób, którym zależy na kreowaniu i kształceniu mądrych, świadomych i podejmujących zasadne decyzje finansowe, młodych ludzi. Stąd też spotkanie środowisk samorządowych, oświatowo-edukacyjnych i praktyków obszaru usług finansowych może pozwolić na stworzenie pewnej platformy współpracy, która umożliwi realizowanie tak pięknego i szczytnego celu, jakim jest ubogacanie wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży naszego lokalnego środowiska.
Wobec powyższego Prezes Zarządu oraz pracownicy Banku wyszli z propozycją działań w sferze edukacji ekonomicznej oferując ze swojej strony podzielenie się wiedzą praktyczną czy to podczas lekcji przeprowadzanych w szkołach, czy też zapraszając dzieci i młodzież do Banku. Ponadto w trakcje spotkania zostały wskazane obszary edukacji, na które, zdaniem przedstawicieli Banku, należałoby położyć szczególny nacisk, tak, by nasza młodzież potrafiła odnaleźć się na wysokopodażowym i trudnym niekiedy rynku usług finansowych. Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem zamierza również podtrzymywać dotychczasowe formy współpracy ze szkołami w postaci organizowania bądź wspierania konkursów oraz imprez o charakterze kulturalno-edukacyjnym.
Proponowane zagadnienia i działania spotkały się z dużym zainteresowaniem władz samorządowych i dyrektorów szkół, co znalazło wyraz w deklaracji wspierania i współpracy w zakresie podnoszenia świadomości ekonomicznej dzieci i młodzieży naszego lokalnego środowiska.
W ramach planowanych działań Bank podjął już inicjatywę poprzez dołączenie do projektu „Otwarta firma” prowadzonego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która jest pozarządową organizacją pożytku publicznego przygotowującą dzieci i młodzież do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwiającą młodym ludziom zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.
Podczas podsumowania spotkania Tadeusz Nosek – Prezes Zarządu zaproponował organizację cyklu spotkań w okresie XI 2014 – V 2015, w tym pierwszego i ostatniego spotkania w siedzibie Banku. Podczas ostatniego planowany jest wstępnie wykład o marketingu, który poprowadzi dr hab. prof. SGGW Jarosław Gołębiewski – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, a także planowane jest uhonorowanie osób najbardziej zasłużonych dla współpracy edukacyjnej symboliczną statuetką/nagrodą Banku.

różne bankowe 023

różne bankowe 012

różne bankowe 003

8 myśli nt. „Edukacja ekonomiczna – spotkanie pod patronatem prezesa banku”

  1. a to te akcje kulturalne w mieście , czy tu coś sie jeszcze dzieje , reklame se bank społdzielczy zrobił , teraz powinni iśc do pko bp i na poczte bank pocztowy

  2. Ci dwaj co na 1 i 3 zdjęciu rewelka – w myślach wychodzą z siebie.Pierwszy chyba wątpi , a drugi obmyśla strategię mimo wszystko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>