DSC00264

“Wędrówki do źródeł” w Gminie Czyżew – obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2014

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie po raz kolejny zorganizował obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Honorowy patronat nad projektem “Wędrówka do źródeł” objęła Pani Anna Bogucka, Burmistrz Czyżewa. Natomiast patronat medialny objął Tygodnik Podlaski “KONTAKTY”.

Dotację na wyjazdy edukacyjne oraz wydruk pamiątkowego folderka pozyskało Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej, również dzięki któremu publiczność mogła podziwiać wystawę w Muzeum Ziemi Czyżewskiej, podsumowującą obchody EDD 2014 w Gminie Czyżew. Zadanie pt. “Wędrówka do źródeł” zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
W ramach projektu odbyły się dwa wyjazdy edukacyjne śladami dziedzictwa wielokulturowego Podlasia: do meczetu w Bohonikach, synagogi w Tykocinie i Muzeum Ikon w Supraślu. Podczas “wędrówek do źródeł” uczniowie mieli za zadanie poznać znaczenie wody dla religii Podlasia, a także przypomnieć mieszkańcom Ziemi Czyżewskiej o tym, iż kiedyś jej mieszkańcami byli wyznawcy judaizmu.

Przy realizacji projektu organizatorzy współpracowali z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Białymstoku, “Studio Video Mix – Orłowski” w Czyżewie, Hurtownią “Rolwit” w Czyżewie oraz wszystkimi szkołami z terenu Gminy Czyżew: Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem (p.Iwona Sienicka), Zespół Szkół w Czyżewie (p.Małgorzata Godlewska), Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej (p.Danuta Włostowska) oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie (p.Aneta Grądzka). Dzięki zaangażowaniu i pomocy nauczycielek w wyjazdach edukacyjnych wzięły udział dzieci od IV klasy szkoły podstawowej do drugiej klasy szkoły średniej. Koordynatorem projektu, a jednocześnie osobą odpowiedzialną za integrację jego uczestników, była p.Anna Kazimierczuk- st.instr. GOK-u w Czyżewie.

Realizacja zadania, szczególnie wyjazdy, pozostawiły w dorosłych uczestnikach, ale przede wszystkim w dzieciach i młodzieży wyjątkowe wspomnienia, które na długo pozostaną w ich pamięci. Szczególnie, że poza zaplanowanymi wizytami spróbowaliśmy tatarskich potraw p.Eugenii Radkiewicz w Bohonikach, odwiedziliśmy kościół w Sokolanach, kościół św. Antoniego Padewskiego w Sokółce, Sanktuarium w Świętej Wodzie k. Białegostoku, Cerkiew Zwiastowania NMP w Supraślu oraz wspaniałą restaurację „Tejsza” w Tykocinie.

Tegoroczne podsumowanie obchodów EDD 2014 pt. “Dziedzictwo źródło tożsamości” w Gminie Czyżew miało wyjątkowy charakter. Uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy, którzy wzięli udział w projekcie, ich opiekunki oraz dyrektorzy placówek zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz folderkami, które wręczyła im Pani Anna Bogucka, Burmistrz Czyżewa. Na początku spotkania, słowa wyjaśnienia nt. idei tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa, skierowała do obecnych p.Ania Kazimierczuk z GOK-u. Opowiedziała również o wyjazdach edukacyjnych śladami dziedzictwa wielkulturowego Podlasia, które zostały zorganizowane dzięki dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Następnie Pani Burmistrz podziękowała wszystkim za współpracę i zaangażowanie oraz wyraziła uznanie dla faktu, iż tak liczna grupa uczniów wzięła udział w “wędrówkach do źródeł”. Pani Burmistrz zaprezentowała również Muzeum Ziemi Czyżewskiej, opisując kolejne jego sale i ekspozycje. Na zakończenie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie przed siedzibą muzeum, a także zwiedziliśmy – już indywidualnie- sale oraz wagon – Pomnik Zesłańców Sybiru. Na zakończenie można było podziwiać wystawę pięknych fotografii z podróży po Podlasiu oraz wpisać się do kroniki pamiątkowej.

Dziękujemy wszystkim osobom, a także organizacjom i instytucjom za pomoc w realizacji projektu “Wędrówki do źródeł”.

GOK w Czyżewie

DSC00264

czyzew2

czyzew1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>