Wybory i urna

Zarejestrowane lokalne komitety wyborcze na wybory samorządowe 2014

Znamy nazwy komitetów lokalnych i pełnomocników wyborczych z miast i gmin powiatu wysokomazowieckiego, które będą startować w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r. Do 7 października do północy będzie możliwe zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, powiatów, sejmików województw. Na burmistrzów, wójtów jest czas do 17 października.

Komitety zarejestrowane jako wojewódzkie mogą brać udział w wyborach do rad gmin, miast i powiatu. Komitety pozostałe do rad poszczególnych gmin, w których zostały zgłoszone. Do niżej wymienionych komitetów w walce o mandaty radnych i stołki wójtów lub burmistrzów mogą dołączyć komitety ogólnokrajowe. Pełna listę komitetów i radnych poznamy po 7 października 2014 r.

Komitet Wojewódzki – Pełnomocnik Wyborczy

Komitet Wyborczy Wyborców Jedność i Samorządność – Piotr Siekierko
Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Powiat – Dorota Łapiak
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Przyszłość i Rozwój – Urszula Wnorowska
Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Wspierania Demokracji Lokalnej ADSUM – Grażyna Rymsza
Komitet Wyborczy TPZSZ – Bohdan Kaczyński

Komitet – Pełnomocnik Wyborczy

Gmina Ciechanowiec
Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość Gminy Ciechanowiec – Marcin Kamiński
Komitet Wyborczy Wyborców Praworządna Przyszłość – Mirosław Chojnowski

Gmina Czyżew
Komitet Wyborczy Wyborców Dla Wspólnego Dobra Gminy Czyżew – Jerzy Sienicki
Komitet Wyborczy Wyborców “Nowe Horyzonty” – Agnieszka Gaczkowska
Komitet Wyborczy Wyborców Zdrowy Rozsądek.Czyżew – Aleksander Grosicki

Gmina Kobylin Borzymy
Komitet Wyborczy Wyborców Popieramy Rozwój – Ryszard Pogorzelski
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Kobylin Borzymy – Lidia Bagińska

Gmina Klukowo
Komitet Wyborczy Wyborców “Razem dla Gminy Klukowo” – Katarzyna Tymińska
Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Piekutowskiego – Agnieszka Buks
Komitet Wyborczy Wyborców Dla Dobra Wspólnego Gminy Klukowo – Dorota Sylwestrzuk
Komitet Wyborczy Wyborców Zmiany są Potrzebne – Tomasz Osowski

Gmina Wysokie Mazowieckie
Komitet Wyborczy Wyborców Brzóski Falki – Zofia Gołaszewska
Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Krajewskiego – Michał Ciemiecki
Komitet Wyborczy Wyborców Leszka Brzozowskiego – Paulina Brzozowska
Komitet Wyborczy Wyborców Jan Wróblewski – Krzysztof Wróblewski
Komitet Wyborczy Wyborców Jana Niewińskiego – Jan Niewiński
Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Śmigielskiego – Tomasz Śmigielski
Komitet Wyborczy Wyborców Marka Kaczyńskiego – Monika Kaczyńska

Miasto Wysokie Mazowieckie
Komitet Wyborczy Wyborców Dobro Rodziny Dobrem Dla Miasta – Elżbieta Nowicka
Komitet Wyborczy Wyborców Lepsze Miasto Wysokie Mazowieckie – Radosław Gorczyca
Komitet Wyborczy Wyborców “Plus” – Andrzej Szuc
Komitet Wyborczy Wyborców Twoje Wysokie Mazowieckie – Stanisław Remiszewski
Komitet Wyborczy Wyborców Leszka Białego – Leszek Biały

Gmina Szepietowo
Komitet Wyborczy Wyborców Danuty Pawłowskiej – Jan Średnicki
Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie i Rozwój – Andrzej Jan Pietrzak
Komitet Wyborczy Wyborców Dąbrowa – Ewa Dorota Dąbrowska
Komitet Wyborczy Wyborców Zaufaj Zmianom – Eugenia Hanna Porowska
Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Obywatelska Szepietowo 2014 – Przemysław Paprocki
Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Nowych Szans – Katarzyna Kruszewska

Gmina Kulesze Kościelne
Komitet Wyborczy Wyborców Jedność w Gminie – Dariusz Grochowski

Gmina Sokoły
Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój Sokół Wojciech – Polowczyk
Komitet Wyborczy Wyborców Młodzi Razem Katarzyna – Bruszewska

Gmina Nowe Piekuty
Komitet Wyborczy Wyborców Kamila Szabłowskiego – Kamil Szabłowski
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Nowe Piekuty – Danuta Rząca
Komitet Wyborczy Wyborców Zwycięstwo – Kazimierz Przeździecki
Komitet Wyborczy Wyborców Anny Niemyjskiej – Edyta Kostro

Zgodnie z uchwałą PKW znacznie wzrośnie wynagrodzenie osób biorących udział w organizacji wyborów samorządowych w 2014 r. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej otrzyma 380 zł (wcześniej 165 zł), jego zastępca 330 zł (150), a zwykły członek obwodowej komisji wyborczej – 300 zł (135). Żeby móc trafić do komisji należy zgłosić się do pełnomocników wyborczych poszczególnych komitetów.

Kalendarz wyborczy:

dnia 8 września 2014 r. (poniedziałek) – upłynął termin podania do publicznej wiadomości odpowiednio przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów, marszałków województw, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, wyborów burmistrzów i prezydentów miast;

17 września 2014 r. (środa) – upływa termin na zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich, dzielnicowych);

22 września 2014 r. (poniedziałek) – upływa termin powołania przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich, dzielnicowych);

17 października 2014 r. (piątek) – upływa termin zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych;

27 października 2014 (poniedziałek) – upływa termin rozplakatowania obwieszczeń:

1) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
2) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;

7 listopada 2014 r. (piątek) – upływa termin na składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;

Do 7 października do północy będzie możliwe zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, powiatów, sejmików województw.

Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów będzie można zgłaszać do 17 października.

12 listopada 2014 r. (środa) – upływa termin składania przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.

14 listopada 2014 r. (piątek) o godz. 24.00 – cisza wyborcza – zakończenie kampanii wyborczej

15 listopada 2014 r. (sobota) – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

16 listopada 2014 r. (niedziela) godz. 700–21.00 – głosowanie

Jeżeli podczas pierwszej tury głosowania nie zostanie wybrany wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 30 listopada przeprowadzona zostanie druga tura. Do drugiej tury przechodzi dwóch kandydatów, którzy otrzymali najlepszy wynik.

Wykaz komitetów ogólnopolskich

Wykaz komitetów zarejestrowanych w PKW Łomża

Prosimy o merytoryczną dyskusję, bez epitetów i ze stosowaniem zasad netykiety.

52 myśli nt. „Zarejestrowane lokalne komitety wyborcze na wybory samorządowe 2014”

  1. Oni zrobili z was swoich niewolników, nawet dzieci które macie nie są już wasze. Polak ma być cały czas na kolanach !!!

  2. To cieszy że chociaż część ludzi zaczyna rozumieć że ta forma sprawowania władzy jest nie do przyjęcia dla ludzi co mają godność,i honor i odrobinę szacunku dla samego siebie. Panu Siekierce podziękować , a wybrać kandydata co wie co zrobić i będzie potrafił to zrobić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>