Widok na most w Ciechanowcu

Fatalny stan wody pitnej w Ciechanowcu

Mieszkańcy Ciechanowca mają powody do obaw. W ich mieście wykryto bakterie Coli w wodzie.

Informacja podana na stronie ciechanowiec.pl

Zgodnie z decyzją Nr HK-4832-18/3/14 z dnia 17.07.2014 r. wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu informuje, iż po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wody pobranej w dniu 14.07.2014 r. z przyłączy wodociągowych:
– Gimnazjum w Ciechanowcu, ul. Sosnowa 2
– Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Szpitala w Ciechanowcu
stwierdzono, że woda do picia w tych punktach poboru nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym.

W badanej próbce stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

W związku z powyższym stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi i przygotowywania posiłków wyłącznie po jej przegotowaniu.

Po otrzymaniu pozytywnych wyników badań wody z przyłączy wodociągowych odbiorcy wody zostaną o tym fakcie powiadomieni.

FARE Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych w Ciechanowcu
p.o. Dyrektor Bogdan Olędzki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>